HEMTENTA-FREDAGEN-6

advertisement
LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT INNAN DU SÄTTER IGÅNG
ATT SKRIVA!
Hjälpmedel: Allt som jag har lagt ut på bloggen, historieboken (den blå), filmer från
SLI, anteckningar från föreläsningarna.
Hur långt? Max 3 A-4 sidor med textstorlek 12 om ni skriver på datorn (ca. 7 sidor
handskrivna). Skriver ni på er Ipad så får ni avgöra själva på ett ungefär hur långt det
är. Tänk ca: en halv sida per fråga. Detta är max och inte ett måste att skriva så långt!
Tid: Tentan skall skickas in till [email protected] senast kl. 13.15. Ni har
givitvis möjlighet att skicka in den tidigare. Har ni inte fått ett OK tillbaka skickat till
er mail kl. 14.00 vill jag att ni ringer mig på nummer 0736 – 84 57 31.
Tillgänglig på telefon/mail: Jag har lektioner på förmiddagen, men jag kommer att
finnas tillgänglig på min telefon kl. 10-10.30 och kl. 12-13. Maila går alltid bra, men
jag kommer inte att kunna besvara mailen förrän under dessa tider.
Elin finns tillgänglig kl. 10-10.30 och kl. 12-13 på nummer 0736 – 84 57 31
Angelica finns tillgänglig kl. 9-11.30 på nummer 0736 - 84 57 15.
Marie finns tillgänglig kl. 9-13.15 på nummer 0736 – 33 03 50.
När du svarar på frågorna är det viktigt att du funderar och tänker själv. Det finns
inga direkta svar i historieboken utan du ska använda din kunskap som du tagit till
dig och resonera, diskutera och analysera den.

Tänk på att använda dig av dina ord och skriv det viktigaste!

Kommer du inte på vad du ska skriva på en fråga så hoppa över frågan så
länge och gå till nästa.

Är det något du inte förstår, läs en gång till och sedan ring en lärare.

Ta tid på dig och tänk noggrant igenom dina svar.
Här är några viktiga begrepp som ni kan använda er av när ni besvarar frågorna:
nomad, bofast, jägare, samlare, arkeolog, geolog, högkultur, stadssamhälle, civilisation,
samhällsklasser, politisk centralisering, arbetsdelning, kronologi, orsak-konsekvens, stenåldern,
bronsåldern, järnåldern, vetenskap, epok, skeenden, levnadsvillkor, jordbruksrevolution,
agrarsamhälle
Fråga 1:
Hur kan vi veta all den här informationen om de forna civilisationerna och om hur
människorna levde, bodde, vad de åt och vad de arbetade med 10 000-tals år f.Kr?
a) Du är på ett uppdrag där din uppgift är att hitta information om hur
människorna levde, bodde och vad de åt 7000 år f.Kr. Med hjälp av en
arkeologisk utgrävning har du hittat flera viktiga fynd:

En plog.

En handskriven text av hieroglyfer på papyrusrullar.

En kungagrav. (Inuti graven fanns en sarkofag/kista med en mumifierad
farao i)
Med hjälp av dessa tre viktiga fynd ska du nu beskriva vilken information du kan få
fram om hur människor levde, vad de åt, hur de bodde och hur samhället såg ut?
Vilken av dessa tre källor anser du är den mest användbara för att kunna dra någon
trovärdig slutsats om hur människorna levde 7000 f.Kr?
Fråga 2:
Under forntiden gjordes många viktiga tekniska uppfinningar och upptäckter som
fortfarande är väldigt viktiga för oss även idag.
a) Välj den tekniska uppfinningen/upptäckten som du anser är den viktigaste
från forntiden och beskriv varför du anser att det är den viktigaste.
b) Vilken var orsaken till att människan uppfann eller upptäckte den just då?
c) Beskriv: Hur förändrade den tekniska uppfinningen människors
levnadsvillkor (på vilket sätt hjälpte uppfinningen människorna i arbetet, livet,
boendet, samhället osv.) på den tiden?
d) Hur tror du att världen skulle sett ut idag utan den här uppfinningen?
Fråga 3:
a) Vad menas med ”högkultur/flodkultur”? Det finns några saker som
kännetecknar (är typiskt för) en högkultur, vilka är dessa kännetecken?
b) Välj en av de högkulturer du lärt dig mest om och förklara varför du anser att
exempelvis: Egypten/Mesopotamien/Induskulturen var en högkultur?
(fundera över om högkulturen du väljer har kännetecknen som du nämnde på
a) Motivera ditt svar!
Fråga 4:
En av de största förändringarna i människans historia var när människan övergick
från att vara jägare och samlare till att bli bofasta jordbrukare.
a) Beskriv orsakerna bakom jordbruksrevolutionen. Alltså varför blev man
bofast och jordbrukare?
b) Vilka positiva och negativa konsekvenser innebar den stora förändringen när
människorna blev bofasta och jordbrukare? Beskriv exempelvis hur:
- kvinnans och mannens roll förändrades,
- fördelningen av mat och ägodelar förändrades,
- arbetet förändrades
- boendet förändrades
- hälsosituationen förändrades
Lycka till allesammans!
Download