Att skriva en artikel 120925

advertisement
Att skriva en artikel 120925
Ingress

Sammanfattande

Besvara frågorna vad,
var, när.

Intresseväckande
Pratminus/intervju


Vem ska bli
intervjuad? Varför
ska personen bli
intervjuad?
Språket


Enkelt språk. Alla ska
förstå.

Korta meningar.

Objektiv. Håll dig till
fakta. Inga åsikter.
Besvara frågorna vad,
var, när, vem/vilka,
hur, varför.

Spalter

Det viktigaste först.
Rubrik
Bild+bildtext

Kort

Sammanfattande

Intresseväckande
Vilket/vilka citat är
intressanta att ha
med?
Bakgrund

Brödtext
Drivkrafter
Här kan du beskriva
hur ”uppfinningens”
utveckling har skett.


Hur började det?


Vad hände sedan?

Var är vi idag?
Vad är det som har
gjort att utvecklingen
har gått framåt?
Vilka mänskliga
behov har fått styra?

Bild + text ska
förklara och
sammanfatta
textinnehållet.

Vilka bilder är
intressanta att visa?
Varför är de
intressanta?
Konsekvenser
Hur har ”uppfinningen”
påverkat:

Enskilda individer

Samhället

Miljön
För ett högre betyg i NO/teknik krävs dessutom:

Att du förstår och kan beskriva vilka vetenskapliga upptäckter som varit nödvändiga
för den tekniska utveckling du skriver om.
Download