Sammanfattning av

advertisement
Frida E C König
Läkemedelsanvändning
HT14
Användning av naturläkemedel på Mauritius
A Quantitative Ethnopharmacological Documentation of Natural Pharmacological
Agents Used by Pediatric Patients in Mauritius
M. Fawzi Mahomoodally and D. Priyamka Srekeesoon
Bakgrund: I vissa delar av världen är det vanligt förekommande att föräldrar behandlar sina
sjuka barn med traditionell medicin. Detta beror på flera faktorer, bland annat lättillgängligheten
och bristen på konventionella läkemedel godkända för användas på barn. Det finns även en tro
att naturliga läkemedel har färre biverkningar och bättre effekt. Dock är dokumentationen dålig,
bland annat på den tropiska ön Mauritius. Mauritius är ett land under snabb utveckling, och om
inte dessa kunskaper bevaras finns det en risk att de går förlorade.
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och dokumentera användningen av växtbaseradeoch naturläkemedel hos barn under 15 år på Mauritius.
Metod: Data samlades in bland annat genom intervjuer, frågeformulär och gruppdiskussioner.
Datainsamlingen fokuserade på; namnet på kuren, vilken växt eller djurdel som användes,
sjukdom, tillredningssätt, biverkningar samt dosering. Deltagarna fick även lämna in prover eller
bilder på växterna för en säker identifikation.
Resultat: 32 olika medicinalväxter dokumenterades från studien. Av dessa var 6 framträdande,
då användningen var utbredd och det fanns en tydlig indikation. Dessa var Ayapana triplinervis mot
kräkningar, Matricaria chamomilla mot kolik, Plectranthus madagascariensis mot hosta och influensa
och Maranta arundisnacea, Psidium guajava samt Punica grantum mot diarré.
Slutsats: Studien gav en första inblick i hur omfattande traditionella läkemedel används på
Mauritius. Den visade även, att trots att Mauritius är ett land under snabb utveckling, är det en
stor del av befolkningen som föredrar de traditionella behandlingarna när deras barn är sjuka, då
dessa är välbeprövade och därför anses vara tillförlitliga.
Download