Patientinformation gällande läkemedel inför operation

Patientinformation gällande läkemedel
inför operation
I regel ska du ta dina läkemedel fram
till och även på ­operationsdagen.
DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD
Undantag:
Naturläkemedel
Många naturläkemedel kan ge ökad risk för blödning eller
ha ogynnsamma effekter i kombination med läkemedel
som ges under operation. Gör därför uppehåll med samtliga
naturläkemedel och kosttillskott 14 dagar innan operation.
Proppförebyggande och blodförtunnande läkemedel
Numera rekommenderas inget uppehåll med Trombyl inför
operation men inför vissa operationer behövs uppehåll, din
operatör avgör detta.
Har du frågor?
Har du frågor som gäller anestesi och dina läkemedel är du
välkommen att vända dig till preoperativa mottagningen på
Capio S:t Görans Sjukhus, 08-5870 1650.
För andra proppförebyggande mediciner skall du rådgöra
med din ordinarie läkare eller operatören t.ex Waran,
Pradaxa, Klopidogrel (Plavix), Brilique eller Effient.
Mina läkemedel
Ta inte operationsdagen:
Vissa smärtstillande läkemedel kan ha blodförtunnande
effekt. Dessa läkemedel skall avslutas innan operationen:
7 dygn innan operation - Bamyl, Magnecyl och Treo
5 dygn innan operation - Naproxen och Pronaxen
1 dygn innan operation – Ibumetin (Brufen, Ipren) Diklofenak (Voltaren), Artrotec eller Orudis med flera.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Lämpliga alternativa smärtstillande läkemedel utan
blodför- tunnande effekt är Alvedon, Panodil, Tramadol,
Tradolan eller Citodon.
______________________________________________
Vätskedrivande läkemedel
På operationsdagens morgon skall läkemedel med vätske­
drivande verkan inte tas t.ex. Furix, Lasix Retard,
Spironolaktone, Esiderex.
______________________________________________
Diabetesläkemedel:
Ta INTE Metformin (Glukophage) 1 dygn före operation.
Ta INTE dina diabetestabletter operationsdagen.
Ta INTE insulin innan du kommer till sjukhuset operationsdagen. Personalen kommer att kontrollera och sköta ditt
blodsocker under operation.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________