Information om operation av lateral halscysta

advertisement
Lateral halscysta
Vad är en lateral halscysta?
Den laterala halscystan är en rest från fosterstadiet d v s en av gälfickorna har inte
tillbakabildats på ett normalt sätt. Cystan ger sig ibland tillkänna först i vuxen ålder. Patienten
märker en mjuk oöm knöl på halsen. Ibland uppträder infektioner och då kan det bli både
rodnad, svullet och ömt. Diagnosen får vi genom att låta göra en punktion.
Varför tar man bort lateral halscyta?
Förr eller senare uppträder en infektion i cystan. Upprepade infektioner försvårar senare
operation varför vi redan vid första symptomdebuten rekommenderar att ta bort cystan.
Vilka komplikationer finns till operationen?
I mycket sällsynta fall kan blödning eller infektion uppträda efter operationen. Om smärtan
skulle öka och/eller feber skulle tillstöta kontakta oss.
Viktigt att tänka på före operationen
Ca 14 dagar innan operationen skall du inte äta smärtstillande medel som innehåller
acetylsalicylsyra t ex Magnecyl, Bamyl, Treo m m. Orsaken till detta är att dessa läkemedel
ökar blödningsbenägenheten. Om du behöver smärtstillande medel under denna tid går det bra
att istället använda Alvedon, Curadon eller Panodil eller andra smärtstillande medel där
paracetamol är den verksamma substansen.
På operationsdagens morgon, innan du kommer till sjukhuset, skall du duscha och tvätta håret
med Descutan.
Vad händer under vårdtiden?
När du kommer till avdelningen får du prata med en sjuksköterska som informerar dig om vad
som kommer att hända. Du får också träffa den läkare som skall operera dig. Operationen sker
i narkos, genom ett hudsnitt på halsen. Ibland sätts en plastslang in vid operationen för att
vätska och blod ska kunna rinna ut. Detta tas bort innan du får gå hem.
Vad händer när jag kommer hem?
Det är normalt att ha ont i såret efter operationen. Det gör oftast mest ont operationsdagen,
följande 3-4 dagarna kan det spänna och dra i operationssåret. Smärtan kan lindra genom att
regelbundet ta smärtstillande medel. Smärtan kommer att avta efter några dagar i hemmet. .
Du får äta normal kost, men bör inte anstränga dig fysiskt, motionera eller bära tunga saker
etc. under 10 dagar.
Det är vanligt att man upplever en domningskänsla i operationsområdet under flera månader
efter operationen.
Hur länge skall jag vara hemma från arbetet/skolan?
Du kommer att vara sjukskriven 1-2 veckor beroende på vilket arbete du har.
Har du frågor angående operation?
Vardagar dagtid kan du ringa Öron-, näs- och halsmottagningen på
Mälarsjukhuset
016-10 36 05.
Du ska vara fastande inför narkosen. Följ fasteinstruktionerna som finns i operationskallelsen.
Du ska vara frisk vid ingreppet. Vid tveksamhet kontakta Öron-, näs-, halsmottagningen.
Ytterligare information om förberedelser och vad som händer under operationsdagen kommer
du att få skriftligt tillsammans med kallelsen till operation.
Download