Patientinformation
Operation av halscysta eller fistel:
Under fostertiden bildas anlag till gälar på halsen dessa tillbakabildas i regel under
livets tidigaste månader och vid födseln finns normalt inga spår kvar. Ibland kan dock
någon form av rest finnas kvar av dessa ”gäl-anlag” och då kan det med åren bildas
en cysta eller fistelgång.
Anledning till operation:
Risk för ökade besvär och upprepade allvarliga infektioner.
Vad händer före operation:
Information och allmän undersökning sker på Öron-, näs-, och halsmottagningen av
läkare som oftast är den som ska operera. Kvällen före och på operationsdagens
morgon ska du duscha och tvätta håret med ett speciellt medel, Descutan tvättsvamp
4% som du köper på apoteket. Avlägsna nagellack, smink och ta av eventuella
smycken och piercingföremål.
Vad händer på operationsdagen:
Inför operationen är du helt fastande. Det är viktigt att magsäcken är tom inför
sövning risk finns annars för allvarliga komplikationer, därför gäller följande regler.
6 timmar före operation får dryck och fast föda intas. Du får inte snusa, röka eller
suga på någon karamell eller äta halstablett eller tugga tuggummi under denna tid.
2 timmar före operation får du dricka vatten, te/kaffe utan mjölk, klar saft, läsk och
juice utan fruktkött i små mängder max 1,5 dl.
Före operationens början får du vätsketillförsel i form av dropp samt en lugnande och
en smärtstillande medicin på morgonen. Operationen sker i narkos. Efter operationen
observeras du på uppvakningssalen några timmar innan du kommer tillbaka till
avdelningen.
Rådgivning
Dagtid ÖNH-mottagningen
Halmstad
035-13 14 50
Öron-, näs- och halskliniken Halland
Varberg
0340-48 11 75
Kungsbacka
0300-56 51 35
Sidan 1 av 2
Patientinformation
Vad händer efter operationen:
Ibland läggs ett dränagerör in i såret för att leda ut sårvätska och eventuellt blod.
Dränageröret tas i regel bort dagen efter operationen. Sårläkningen är god och ärret
ger sällan några kosmetiska besvär. Ärret bör skyddas vid direkt solbestrålning under
det första året efter operationen, ärret kan annars bli rodnat och förtjockat.
Känselnerver kring huden kan skadas i samband med operationen och känseln blir
då nedsatt kring hudsnittet under minst ett halvårs tid. Det tar så lång tid för skadade
nerver att växa ut igen.
Utskrivning:
Som regel fordras en dags sjukhusvård. Sjukskrivning brukar uppgå till 7-10 dagar.
Stygnen tas bort av distriktssjuksköterskan som du får remiss till. Du får också recept
på smärtstillande läkemedel om det behövs. Man bör avhålla sig från motion och
andra idrottsaktiviteter under denna period. Återbesök bokas innan du skrivs ut från
sjukhuset.
Mer information finns att läsa på sjukvårdsupplysningens webbplats www.1177.se,
det går också bra att ringa till 1177.
Rådgivning
Dagtid ÖNH-mottagningen
Halmstad
035-13 14 50
Öron-, näs- och halskliniken Halland
Varberg
0340-48 11 75
Kungsbacka
0300-56 51 35
Sidan 2 av 2