Operation av sköldkörteln

advertisement
Patientinformation
Operation av sköldkörteln
Sköldkörteln är belägen rakt fram på halsen, just ovanför halsgropen. Den
producerar hormon som styr ämnesomsättningen. Sköldkörteln består av två delar,
lober, till höger respektive vänster sida om sköldbrosket. De båda sammanbinds av
en mellandel som kallas isthmus. Den vanligaste orsaken till förstoring är så kallad
knölstruma andra orsaker är så kallad giftstruma (förstoring orsakad av
överproduktion av hormon) eller cancer.
Anledning till operation:
Struma, giftstruma eller för att utesluta cancer.
Vad händer före operation:
Information och allmän undersökning sker på Öron-, näs-, och halsmottagningen av
läkare som oftast är den som ska operera. Kvällen före och på operationsdagens
morgon ska du duscha och tvätta håret med ett speciellt medel, DesCutan
tvättsvamp 4% som du köper på apoteket. Avlägsna nagellack, smink och ta av
eventuella smycken och piercingföremål.
Vad händer på operationsdagen:
I kallelsen som skickas hem när du och vår operationskoordinator kommit överens
om en tid för operation finns information kring förberedelser på operationsdagen. Där
står också hur du ska gå till väga om du innan operationen blir förkyld eller får
hosta/feber.
Glöm inte att det är mycket viktigt att vara helt fastande inför operationen. Om man
inte följt fastereglerna kommer operationen att strykas eftersom risk finns för
allvarliga komplikationer.
Före operationens början får du vätsketillförsel i form av dropp samt en lugnande och
en smärtstillande medicin, vanligen vid 8-tiden på morgonen. Operationen sker i
narkos. Efter operationen observeras du på uppvakningsavdelningen (UVA) första
natten och på morgonen kommer du tillbaka till avdelningen. Du får tyvärr inte ha
besökare på UVA under den första natten. Däremot kan dina anhöriga ringa till UVA
för att höra hur du mår, telefonnr. 035-13 12 37.
Rådgivning
Dagtid ÖNH-mottagningen
Halmstad
035-13 14 50
Öron-, näs- och halskliniken Halland
2017-05-08
Varberg
0340-48 11 75
Kungsbacka
0300-56 50 35
Sidan 1 av 2
Patientinformation
Vad händer efter operationen:
Vid enstaka tillfällen kan stämbanden tillfälligt skadas under operationen vilket kan
leda till heshet eller röstsvaghet under någon eller några veckor. Likaså om
sköldkörtelns båda lober opereras kan det hända att bisköldkörtlarna skadas tillfälligt
eller permanent. Detta kan medföra att kalkvärdet i blodet sjunker med risk för
muskelkramper. Skulle detta ske är det viktigt att efter operationen ta kontroller på
kalkvärdet i blodet.
Ibland läggs ett dränagerör in i såret under operationen för att leda ut sårsekret och
eventuellt blod. Dränageröret tas bort efter 1-2 dygn. Sårläkningen är god och ärret
ger sällan några kosmetiska problem. Det bör inte utsättas för kraftig solbestrålning
det första året efter operationen, ärret kan då bli förtjockat och rodnat.
Känselnerver till huden kan skadas vid operationen och känseln blir då nedsatt kring
hudsnittet under minst ett halvårs tid. Det tar så lång tid för nerver att växa ut igen.
Utskrivning:
I regel fordras en dags sjukhusvistelse. Sjukskrivning brukar uppgå till två veckor. Du
får recept på smärtstillande läkemedel vid utskrivningen om det behövs. Stygnen
efter operationen tas bort hos distriktssköterska som du får remiss till. Återbesökstid
bokas före hemgång.
Mer information finns att läsa på sjukvårdsupplysningens webbplats www.1177.se,
det går också bra att ringa till 1177.
Rådgivning
Dagtid ÖNH-mottagningen
Halmstad
035-13 14 50
Öron-, näs- och halskliniken Halland
2017-05-08
Varberg
0340-48 11 75
Kungsbacka
0300-56 50 35
Sidan 2 av 2
Download