EHRA PATIENT ENKÄT för patienter som har eller haft

advertisement
 EHRA PATIENT ENKÄT för patienter som har eller haft
förmaksflimmer EN PATIENT ENKÄT om utbildningsnivå och följsamhet hos patienter
som medicinerar med blodförtunnande behandling (antikoagulantia)
Välkommen att besvara ett frågeformulär som finns på nätet (eller som
Ni ev. kan få på papper av sjukvårdspersonalen):
https://sv.surveymonkey.com/s/EUROPEISKPATIENTENKAT
Så kallade "blodförtunnande läkemedel" (antikoagulantia) har använts
under många år för att förebygga och behandla blodproppar. Det är
receptbelagda läkemedel som gör blodet mindre benäget att levra sig
(koagulera).
För alla dessa behandlingar är utbildning av patienter av största vikt för
att uppnå bäst effekt och lägst risk för komplikationer. Genom att Ni som
patient besvarar ett frågeformulär kan vi hitta brister och styrkor i den
utbildning och information som patienten får av sjukvårdspersonalen. Vi
kan sedan förbättra denna patient utbildning så den blir klar och tydlig.
Denna Europeiska undersökning vänder sig till patienter med blodförtunnande
läkemedel och syftar till att kartlägga nivån på den utbildning eller information som
patienterna fått och tagit till sig. Insamlingen av dessa uppgifter sker anonymt.
Enkäten besvarar Ni enklast via internet.
EUROPEISKA HJÄRT RYTM FÖRENINGEN
Europeiska Kardiolog föreningen
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards