Robin, Jennifer, Tina, Therese, Sanna och Erik

advertisement
Patientfall
Robin, Jennifer, Tina, Therese, Sanna och Erik
Vårt fall
Kvinna, 31 år: söker hjälp på vårdcentral på grund av plötslig debut av
andningsbesvär
Underbensfraktur för två veckor sedan> gipsades
Tidigare frisk, inga mediciner.
Differentialdiagnoser
● Astma
● Allergisk chock
● Hjärtproblem
● Panikattack
● Lungkollaps
Blodpropp
● Trombos
● Emboli
→ Lungemboli
Blodpropp - Sverige
● 1-3 pers/1000/år
● 2/3 DVT
● 1/3 LE
● 40 000 läkarbesök, 500mKr
riskfaktorer för blodpropp
- Hypertoni (högt blodtryck)
- Rökning
- Diabetes
- Förmaksflimmer
- Fysisk inaktivitet
Ärftlighet och graviditet
Både graviditet och ärftliga faktorer ökar risken för trombos.
utredning
Astmaanfall
Allergisk chock
Hjärtproblem
Lungkollaps
Panikångestattack
Blodpropp
spiraldatortomografi
ultraljudsundersökning
blodgasanalys
Mäter halten syre och
koldioxid i blodet
Avvikande värde kan tyda
på blodpropp
d-dimer
Nedbrytningsprodukt av
fibrin
Tecken på blodpropp
Behandling
Blodförtunnande medel
Behandling 6 månader
Lungemboli - snabb åtgärd
Trombolytika - propplösande medel
Löser upp
Blödningsrisk
Behandling
Blodförtunnande medicin
Stoppar tillväxt
Blodlevringsfaktorer minskar
Heparin & Waran
Heparin
Intravenöst
Behandling
Waran
Warfarin - vitamin K-antagonist
Viktigt med rätt dos
Biverkningar
Behandling
Nya tabletter - mindre
Vätskedrivande för svullnad
Kompressionsstrumpa
Fortsätta med blodförtunnande
Sammanfattning
Misstanke: Lungemboli
Utredning: Spiraldatortomografi
Behandling: Blodförtunnande eller propplösande medel
Efterbehandling: Blodförtunnande + strumpa
tack för oss!
Download