Motion angående bärbar provtagningsutrustning för

Motion angående bärbar provtagningsutrustning för mätning i hemmet för patienter med
blodförtunnande läkemedel.
I Region Skåne tar ett flertal patienter behandling med blodförtunnande medel. Detta
innebär att patienterna regelbundet måste göra resor till vårdcentralen för att få
uppföljningar och kontrollera blodvärde samt för att få besked om doseringen av medicin
ligger på rätt nivå.
För vården innebär detta att en stor mängd provtagningar hanteras på sjukhus och
vårdcentraler. Prover som i sin tur sänds till analyser till Region Skånes labb, vilket innebär
stora mängder med manuellt arbete i en redan ansträngd hantering.
Sedan några år tillbaka finns det självtestutrustning som patienterna kan hantera i hemmet
och således inte behöver åka till vårdcentralen. I Stockholms Läns Landsting har det beslutas
om att behandla denna utrustning som hjälpmedel och förskriver den fritt för patienterna.
Bedömningen görs utifrån att detta bl a ger tidvinster för patienter som kan självtesta sig
och för förenklingar för vården. På vissa vårdcentraler finns ny mätutrustning där
patienterna med stöd av vårdpersonalen kan få hjälp att ändra dosen om detta behöver
göras.
Flera vetenskapliga studier är positiva till självtester och behandlingen fungerar väl för
utvalda patienter som får utbildning i metoden och får stöd från en koagulationsmottagning.
Med bakgrund i ovanstående föreslår jag regionfullmäktige besluta
Att Region Skåne ska införa självtestutrustning vid blodförtunnande behandling både för
användning på vårdcentraler och för egenvård
Att den utrustning som kan användas för egenvård i hemmet ska kunna förskrivas som
hjälpmedel
Birte Sandberg (c), Gruppledare Region Skåne
Kristianstad 10 april 2015