100% ekologiskt är möjligt

advertisement
100% ekologiskt är möjligt
Naturskyddsföreningen
Ideellt arbete som räddar falkar, skyddar
skogar och jagar miljöbovar
•  Kärleken till naturen
•  Politisk påverkan
•  Konsumentmakt
Prioriterade områden: Jordbruk, Hav, Klimat, Skog, Miljögifter
2013-09-18
2
2013-09-18
3
Business
as usual is
not an
option!
2013-09-18
4
Ekologiskt jordbruk
• Ingen konstgödsel
• Inga kemiska bekämpningsmedel
• Ingen GMO
• Fodret är ekologiskt från den egna gården
• Läkemedel för djur används restriktivt
• Djuren får vistas utomhus och får utlopp
för sitt naturliga beteende.
2013-09-18
5
Fördelar med eko-jordbruk
• Ökad biologisk mångfald
• Inga bekämpningsmedelsrester
i mat och vatten
• Högre djurvälfärd
• Lägre resursanvändning
• Mindre risk för växtnäringsläckage
• Driver utvecklingen mot ett hållbart jordbruk
6
Ekologiskt nobbar gifterna
Bekämpningsmedlen ökar på de
intensivt odlade grödorna.
Sverige använder mer än Danmark.
Smarta lösningar med eko
• Roterar odlingen på olika platser, använder tåliga sorter
och fysiska hinder.
• Tar hjälp av naturliga fiender som äter upp skadedjuren
• Falska parningsdofter lockar skadedjur i fällor
2013-09-18
7
Rester av bekämpningsmedel
i livsmedel
Allt färre prov är fria från bekämpningsmedel.
Rester hittas i hälften av proverna.
Risker som inte beaktas:
• Cocktaileffekter
• Hormonstörande effekter
• Kunskapsluckor, bl a om
långtidsexponering
Länk till inslag på TV 4 om testerna
8
O-ekologiskt är dyr mat
• Miljökostnader för bl a övergödning av kvävegödning
uppskattas till mellan 20 - 150 miljarder € varje år Europa.
Det är mer än den ökade intäkten på skörden!
• Hälso- och miljöskador av bekämpningsmedel uppskattas
till 206 miljoner € varje år i Storbritannien
• I Sverige hittas bekämpningsmedel i alla sorters vatten.
Att rena vatten från bekämpningsmedel är mycket
kostsamt
Och vi säger att vi inte har råd med ekologiskt!
2013-09-18
9
Slå hål på myterna
Åtta myter om ekologiskt
www.naturskyddsforeningen.se/eko
Filmen ”Food MythBusters” om dagens
kemikaliejordbruk
2013-09-18
10
Ekologisk mat kan försörja världen!
• Vi är sju miljarder människor
• En miljard av oss äter för lite.
• Det görs mat för dubbelt
så många.
• Två miljarder äter för mycket.
• På ett sätt som förstör
för de flesta.
• Matsvinnet globalt är 30%.
• Foder odlas på 70% av
jordbruksmarken.
Ekologiskt lantbruk
i syd leder till
ökade skördar
11
5 viktiga varor att byta till eko
Börja med att byta ut ett par viktiga varor som gör
skillnad för miljö och människor.
• Kaffe
• Bananer och vindruvor
• Mejeriprodukter
• Kött
• Potatis
2013-09-18
12
Lätt att hitta ekologiskt
= RÄTT
KRAVs regler är vassare
än de som krävs i EU.
Du får större hänsyn till
djuren, klimatet och mindre
tillsatser.
2013-09-18
13
Det är ologiskt med o-ekologiskt!
Download