Framtidens mat är grön!

advertisement
Framtidens mat är grön!
Kapa din
matstapel med
minst 15 %
Utmaningen
Under maj ska du minska
dina koldioxidutsläpp från
maten!
- Samla matkvitton hela maj
(butik och restaurang som du betalar)
- Gör en klimatsmart veckomeny tillsammans
- Tillaga de fem rätterna under
maj månad och bjud vänner
eller familj på en av dem!
Erbjudande
Du får receptboken ”Majas
klimatmat”
Klimatidolernas veckomeny tillagas
av Kafé de luxe!
Utgå från säsongens råvaror så blir
matlagningen plötsligt mycket mer
omväxlande. Hade den första nypotatisen
verkligen varit lika god om vi inte hade
längtat så efter den?
Istället för att äta t.ex. isbergssallad på rutin
året om, låt den bli en efterlängtad lyx.
Sommargrönsaker som säljs vintertid är
antingen odlade i uppvärmda växthus, eller
mycket
åksjuka.
Båda
alternativen
genererar stora, onödiga koldioxidutsläpp.
Minska din köttkonsumtion, välj svenskt
ekologiskt kött och prova vilt och lamm
Köttindustrin är den allra största boven i
matens klimatpåverkan.
Välj alltid svenskt kött, och i första hand
första hand ekologiskt.
I nämnd ordning är vilt, lamm och betande
nöt de bästa valen. Grisar och kycklingar är
bra val förutsatt att de är ekologiska.
Välj ekologiskt
Det ekologiska lantbruket utgår från naturens eget
kretslopp. Näringsämnena cirkulerar lokalt vilket
sparar mycket energi. Framställningen av
konstgödsel är väldigt energikrävande.
Konstgödslet innehåller fosfor, fosfor- och
kväveläckage är den främsta orsaken till
övergödningen av sjöar och hav.
Istället för att använda kemiska
bekämpningsmedel förebygger och minskar
ekobonden ogräs, sjukdomar och skadedjur med en
genomtänkt växtföljd.
Ekobonden väljer ofta sorter som själva
konkurrerar ut ogräset eller som är
motståndskraftiga mot angrepp.
De ekologiskt uppfödda djuren får utlopp för sina
naturliga behov och beteenden.
Ekologiskt odlade grönsaker är nyttigare och
innehåller bland annat mindre vatten och mer
näring än konventionellt odlade.
Släng inte mat! Ett sätt att öka matens
livslängd är att förvara den rätt.
Köp närproducerat eller rättvisemärkt
Mat transporteras kors och tvärs över
jordklotet, med stora koldioxidutsläpp
som följd. Att handla närproducerat är en
bra grundprincip.
Det finns ett viktigt undantag från
närhetsprincipen, klimatpåverkan från
grönsaker som måste odlas i uppvärmda
växthus i Sverige, t.ex. tomat, gurka,
aubergine och paprika blir betydligt
mindre hos de frilandsodlade,
importerade alternativen.
Låt dina importerade varor vara
rättvisemärkta!
Välj fisk från hållbara bestånd eftersom mer än
75% av världens fiskbestånd är fullt utnyttjade,
eller överfiskade. När du ska välja en ansvarsfullt
fiskad eller odlad fisk tittar du först efter
miljömärkena KRAV eller MSC.
Dessutom kan du med gott samvete äta följande
fisksorter: Abborre, repodlade blåmusslor,
gråsej, gädda, gös från insjöar, hummer, svensk
burfångad krabba, skarpsill, flundra, sill och
strömming.
Två av våra mest populära fiskarter, torsk och lax,
hör till de fiskar du bör undvika, såvida de inte är
miljömärkta.
Download