Fakta och siffror

advertisement
VATTENBRUKET INOM EU
VATTENBRUKSPRODUKTION
EU 8.
är
den
1,53 %
Europeiska
unionen
60,75 %
Kina
största producenten
1,25 milj.
ton
räknat i volym
11,94 %
25,78 %
Filippinerna
Indien
Bangladesh
Vietnam
Sydkorea
havsfisk
blöt- och
skaldjur
23 %
produceras
i EU
varje år
Övriga
Indonesien
27 %
50 %
5
sötvattensfisk
De
största
ES
UK
FR
vattenbruksproducenterna
i EU
Visste du…?
…att fisk- och skaldjursodlingen snart kommer att gå förbi fisket
av vilda bestånd som den viktigaste leverantören av fisk och
skaldjur. Detta motsvarar den förändring som redan har skett på
land genom övergången från jakt till odling.
IT
GR
Fisk- och skaldjursodlare i EU
levererar färska, lokala och nyttiga
fiskar och skaldjur och följer stränga
regler som ska skydda konsumenten,
fiskarna och miljön.
År 79 e.Kr. beskrev Plinius den äldre fisk- och
ostronodlingsmetoder i sin bok Naturalis Historia.
De 7 arter som odlas
mest inom EU
1
2
3
4
5
6
Musslor
Forell
Lax
Ostron
Karp
Havsruda
7 Havsabborre
ODLAD I EU
Sea Bream
FÖRDELAR MED VATTENBRUK
VATTENBRUKSKONSUMTION
kg per person
Genomsnittlig konsumtion
av fisk och skaldjur per år i EU
43 %
57 %
länder
utanför EU
2
(5,54 kg)
av konsumtionen i EU
kommer från odlingar
Nästan alla fiskar och skaldjur
som odlats i EU konsumeras i
Europa.
Norge är Europas
största leverantör av
odlade fiskar och skaldjur.
odlade arter som
konsumeras mest
inom EU är lax och
musslor.
Visste du att…?
…nio av tio musslor
som äts i EU
är odlade.
85 000
+14 000
LOKALA
Ursprung för odlade fiskar och skaldjur som konsumeras i EU
från EU
De
24 %
Havsfrågor
och fiske
arbetar direkt på fisk- och
skaldjursodlingar i Europa
företag i
EU
varav 90 % är mikroföretag
(som har mindre än
10 anställda)
Fisk och skaldjur
innehåller fetter, nyttiga
proteiner och mineraler
3
omega
23,1
Fisk och
skaldjur som
har odlats kan
spåras hela
vägen från
rom till
tallrik
Fisk- och skaldjursodlingar behövs e‡ersom fisket
inte kommer att räcka för att möta den växande
globala e‡erfrågan på fisk och skaldjur.
Fisk- och skaldjursodlingar kan även minska
trycket på de vilda
fiskbestånden.
Download