Kvinnor

advertisement
Vad äter svenskarna?
Resultat från en nationell undersökning,
Riksmaten vuxna 2010-11
Matvanor spelar roll
• Hjärt- och kärlsjukdom
kan förebyggas med bra mat och
inte för mycket alkohol (Ref: WHO,O’Flaherty et al 2012)
• Upp till 30 procent av cancerfallen
skulle kunna förebyggas med bra mat,
fysisk aktivitet och normal vikt (Ref :World Cancer
Research Fund)
• Övervikt och fetma är en av de största
riskfaktorerna för sjukdom och död i
västvärlden (Ref: WHO)
(http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_summary_en.pdf)
Svenskarnas vanor oroar
•
•
•
•
•
För lite frukt och grönt
För mycket socker och mättat fett
För mycket salt
Unga äter sämre än äldre
Sämst äter unga kvinnor
Riksmaten vuxna 2010-11
• Cirka 1800 kvinnor
och män 18-80 år
• Kostregistrering 4 dagar
• Enkät
• Provtagning (blod- och
urinprover)
Över hälften av männen äter inte
frukt och grönsaker varje dag
gram/dag
500
400
315
387
357 377
300
245
292
328 349
200
100
0
Kvinnor
18-30 år
31-44 år
Män
45-64 år
65-80 år
Råd: Ät mycket frukt och grönt – gärna 500 gram per dag
Bara tre av tio äter fisk och skaldjur
minst två gånger i veckan
gram/dag
70
59
60
48
50
40
30
33
40
24
44
31 34
20
10
0
Kvinnor
18-30 år
31-44 år
Män
45-64 år
65-80 år
Råd: Ät fisk ofta – gärna 2-3 gånger i veckan
Fisk och skaldjur är en
viktig källa till vitamin D,
selen, jod, omega-3-fett ,
B12
Nio av tio äter för lite fullkorn
gram/dag
100
Män: 90 gram
80
60
40
Kvinnor: 70 gram
43
35 38 40
36
44
50 50
20
0
Kvinnor
18-30 år
31-44 år
Män
45-64 år
65-80 år
Råd: Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris
Sex av tio har flytande
fetter i matlagningen
• Ökat från 23 procent  60 procent
• Smör i matlagning har ökat 8  17 procent
• Tillräckligt med fleromättat fett
och omega-3
• För mycket mättat fett
Råd: Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen
Åtta av tio äter för mycket mättat fett
Energi %
15
13.1 13.3 13.2 12.8
13.2 13.2 13 12.8
Kvinnor
Män
10
5
0
18-30 år
31-44 år
45-64 år
65-80 år
Högst 10 procent av energin från mättat fett
Sju av tio äter för mycket salt
mg/d
10
8
6
4
2
0
Kvinnor
18-30 år
31-44 år
Män
45-64 år
65-80 år
Kvinnor: högst 6 gram salt per dag
Män: högst 7 gram salt per dag
En del dricker över 4 liter
läsk i veckan
ml/dag
230
250
200
150
176
159
119
113
100
62 51
50
50
0
Kvinnor
18-30 år
31-44 år
Män
45-64 år
65-80 år
15 procent av kalorierna
från söta och feta livsmedel
Varannan svensk är
överviktig eller fet
60
50
57
44
42
40
28
30
20
14
13
10
0
Normal vikt
Övervikt
Kvinnor
Män
Fetma
De flesta får tillräckligt av
vitaminer och mineraler
• Många unga kvinnor får inte
tillräckligt av vitamin D, folat
och järn
• Det beror på för lite riktig mat
och för mycket skräpmat
Bästa källan till vitaminer och mineraler är riktig mat!
Vitamin D - unga kvinnor äter
mindre än äldre kvinnor
µg/d
10
9.1
7.6
8
6
6.2 6.6
6.6 6.9
7.7
5.2
4
2
0
Kvinnor
18-30 år
31-44 år
Män
45-64 år
65-80 år
Under 60 år: 7,5 mikrogram per dag
Över 60 år: 10 mikrogram per dag
Matvanorna är bättre – det
finns mycket kvar att göra
• Unga vuxna äter sämst
– Lägsta intaget av frukt och grönt,
fisk och skaldjur
– Lågt intag av fibrer och fullkorn
– Högt intag av söt och fet mat
• Svårt att få tillräckligt med vitamin D,
folat och järn – speciellt bland unga
kvinnor
Download