Curriculum Vitae

advertisement
2017-07-14
Curriculum Vitae
Email: [email protected]
1 (6)
2017-07-14
Curriculum Vitae
För tillfället (sen 2003) är jag högskoleadjunkt vid Södertörns Högskola (Sthlm) inom
företagsekonomi, närmare bestämt marknadsföring, redovisning.
Jag har från 1994 till 2002 varit managementkonsult och projektledare hos Mobitum,
Postgirot, Logica samt Frontwalker. Huvudsakligen jobbade jag med telekom- och
bank-strategier. Mina ansvarsområden inkluderade i många fall att förutsäga och
designa kommande koncept och erbjudanden.
Telekomoperatörer som NTT DoCoMo och Virgin Mobile hör till de kunder jag hjälp
med m-Commerce strategier och erbjudanden. Jag har även jobbat med bank och
finansföretag som, exempelvis, NatWest Bank (UK) och Postgirot Bank (SE), samt
andra innehållsleverantörer som ville ta nya marknader.
Jag är upphovsman till Postgirots tjänst “Mobilt ePostgiro” och en produkt som heter
Application Smart Card, ASC, som förenklar säker mobil handel och betalning.
Jag gästföreläser på Linköpings Tekniska Högskola och Högskolan Gotland sen förra
hösten om Mobila informationssystem och kommande terminaler.
2 (6)
2017-07-14
Curriculum Vitae
Specialistområden
Projektledning, Affärsutveckling, Konceptutveckling, Innovation Processer,
Affärsstrategi, Messaging, Smartcards, Mobila Betalningssystem
Yrkeserfarenhet
2003Södertörns Högskola
Högskoleadjunkt
Jag är lärare inom företagsekonomi (marknadsföring,
marknadskommunikation och redovisning). Samt kursansvarig för
Strategisk Marknadsföring.
2002
Frontwalker TIME AB
Jag var managementkonsult och projektledare hos Frontwalker. Där
jobbade jag med telekom- och MVNO-strategier samt med att bygga
marknad för vårt MRM-system (inom marknadskommunikation).
1998-2001
Logica plc
”Englands största IT företag”
Jag var Logicas Futurologist/Affärsutvecklare inom m-commerce, jag
designade morgondagens erbjudanden till konsumenter och B2B.
Jag har initierat och varit med att ta fram ett globalt Logica erbjudande
inom MVNO.
Jag är uppfunnit ”Application SmartCard”, ASC, som möjligör enkelt
hantering av säker handel.
Jag har utvecklat ett antal nya affärskoncept inom områdena
elektronisk handel som är tillgängliga för Logicas kunder globalt.
Jag har funnit partners till olika verksamhetsgrenar inom Logica. Jag
har även varit inblandad i design och förhandling av partnerskapen.
Jag har utvecklat ett flertal affärsmodeller för MVNO, baserade på icke
telekombakgrund.
Jag har författat ett antal artiklar om mobil och elektronisk handel, som
har publicerats i svenska och utländska affärstidskrifter.
1999-2000
Giga Information Group
”A leading global IT advisory firm”
Jag hade rollen som ”Senior Industry Analyst” hos Giga Information
Group, (www.gigaweb.com) inom området eBusiness.
3 (6)
2017-07-14
Curriculum Vitae
1995-1998
Postgirot Bank AB
Ledande Svensk betalningsförmedlings bank
IT Affärsutvecklare och projektledare
Jag var IT Affärsutvecklare vid Postgirot och skapade bankens framtid
baserad på de senaste upptäckterna inom IT. Vi utvecklade nya koncept
för betalningar, logistik och kontorsnätet för långsiktig överlevnad och
utveckling.
Jag är uppfinnare av och var projektchef för utvecklingen av Postgirots
mBanking tjänst “Mobilt ePostgiro”.
Jag var projektledare för ett EU finansierat sameuropiskt projekt vid
Postgirot. Projektet hade som mål att utveckla datawarehouse- och
dataminingsverktyg för bankindustrin med hjälp av HPCN.
Jag utvecklade en Internetstrategi och tilhörande demo för banken
1996.
Under anställningen hos Postgirot skickades jag till Stanford i San
Francisco för att gå utbildning i hur förnyelsegraden kan hållas på en
hög, men kontrollerbar, nivå inom organisationer.
1989-1996
Vangen Affärsutveckling AB
Styrelseledamot
Vangen är ett lokalt affärsutvecklingsbolag i Dalarna. Under min tid i
styrelsen förändrades verksamheten stort och omsättningen blev
mångdubblad.
1994-1995
Mobitum AB
VD
Jag var VD och en av grundarna. Jag utvecklade ett mobilt
distributionssystem tjänster tillsammans med Dun & Bradstreet
Soliditet (kreditupplysning), SMART (reseinformation) och Börsinsikt
(aktiemarknadsnyhetsbrev).
1993-1994
Mälardalens Högskola
Högskoleadjunkt
Jag var lärare inom företagsekonomi (ekonomistyrning och
organisationsteori).
1992-1993
Uppsala Universitet
Högskoleadjunkt
Jag var lärare inom företagsekonomi (ekonomistyrning, marknadsföring
och organisationsteori).
Jag bedrev samtidigt doktorandstudier inom organisationsanalys vid
Uppsala Universitet.
4 (6)
2017-07-14
Curriculum Vitae
Projekterfarenhet (exempel)
År
Amerikansk klient
2002
MVNO koncept, strategi- och affärsplaneutveckling
Åt klienten utveckla jag koncept, profil, strategi, erbjudande och
ekonomisk modell för hur de skulle kunna starta upp en MVNO
verksamhet.
2002
3G Scene Ltd
Mobilt Informationssystem
Jag utvecklade ett system för realtids leaderboard för golftävlingar.
Premiär under en uppmärksammad tävling, SC Open, 24 maj 2002.
2001
Virgin Mobile
Affärsutveckling
Virgin Mobile har anlitat mig för att utveckla en antal erbjudanden
baserade på att Virgin Mobile kombinerar mobilitet med
underhållningsarvet inom Virgin koncernen.
2001
3G Scene Ltd
Mobila Betalningar
3G Scene har anlitat mig för att skriva en rapport med titeln “Content
payments on a mobile world”, som beskriver dagens modeller och
system för m-commerce betalningar samt framtidens, både på kort och
lång sikt.
2001
Europeisk MVNO
Etableringskonsult
Jag har hjälp en europeisk MVNO att etablera sig på den Nordiska
marknaden. Arbetet innebar marknadsanalys, rekommendation av
partners och strategi samt introduktion till nätverksoperatörer. Även
strategier för detaljistledet har inkluderats.
1999
Skandinavisk telekomoperatör
Affärskonsulting inom m-Commerce och mBanking
Jag har hjälp en Skandinavisk telekomoperatör att utveckla deras
etableringsstrategi inom mobile banking and mobile commerce.
1999
NTT DoCoMo
Affärskonsulting inom m-Commerce
Jag hjälpt NTT DoCoMo med att ta fram nya koncept att bedriva mcommerce på samt distribution av dessa.
1998-1999
NatWest Bank
Strategikonsulting avseende nya affärsverksamheter
Jag har assisterat NatWest Bank, när de ville etablera sig på nya
5 (6)
2017-07-14
Curriculum Vitae
geografiska marknader, huvudsakligen kontinentala Europa.
Min roll var bl.a. att finna passande lokala partners i ett stort antal
Europeiska länder samt i varje individuellt fall utveckla passande
koncepet för partnerskapet. Jag har designat och/eller utvecklat en
handfull koncept och demonstrationssystem.
1995-1998
Postgirot Bank AB
Projektledare för ett paneuropeiskt projekt
Jag var projektledare för ett EU finansierat paneuropiskt projekt vid
Postgirot. Jag var huvudprojektledare för den svenska delen, i den
ingick även KTH. Andra deltagarföretag kom från UK, Grekland och
Belgien.
1997-2001
Konferenser
Talat på och varit ordförande vid konferenser
Jag har anlitats som talare och ordförande på ett stort antal industri
konferenser i Europa, Asien, Australien och i USA.
Utbildning
1998
Kryptografiska Algoritmer, SecureCom, Alingsås
1998
Projektledarskap, Dataföreningen i Sverige
1997
Förhandlingsteknik, Dataföreningen i Sverige
1996
Managing Innovation, Stanford University
1992-1993
Ekonomie Magister, Uppsala Universitet
1988-1991
Civilekonom, Högskolan Falun/Borlänge
Språk
Modersmål
Svenska
Mycket
God
Engelska
6 (6)
Download