Tobii Technology

advertisement
Brown Advisorys framgångsfaktorer
Intervalor representerar sedan 2007 Brown Advisory med fokus på amerikanska aktier. Det
tog oss några år att hitta en lämplig ny USA förvaltare då våra högt ställda krav gjorde att
vi tackade nej till många samarbeten. Så här i efterhand kan vi konstatera att det var rätt
att vänta då förvaltningen av Browns samtliga produkter utvecklats mycket positivt under
en lång period. Vi tror att det finns några saker som gör Brown framgångsrikt och som vi
har valt att lyfta fram;
Oberoende: Brown ägs av de anställda på alla nivåer av företaget vilket bidrar till låg
omsättning bland personalen men också att de har ett gemensamt intresse med sina
kunder.
Filosofi: Alla Browns discipliner bygger på övertygelsen om att den största risken med
aktiv förvaltning är att inte förstå de bolag som man investerar i.
Teambaserad: Långsiktig framgång bygger på nära samarbete mellan analytiker och
portföljförvaltare. I Brown är analytikerna lika viktiga som portföljförvaltarna.
Tar risk: Aktiv förvaltning handlar om att ta risk och om övertygelsen i den egna portföljen
oavsett hur marknaden, index eller konkurrenter agerar.
Avkastning i % per 2010-09-30 (net of fees) i USD
1 mån
3 mån
6 mån
Investeringsprocessen bygger på
fundamental analys och stock-picking där
värde skapas främst genom djup förståelse
av och besök hos företagen.
Brown Advisory fokuserar på amerikanska
aktier och erbjuder fonder med olika
inriktning och stilar så som US Large Cap
Value, US Large Cap Growth, US Small Cap
samt American fund som är en mix av de tre
fonderna.
Träffa Rick Bernstein förvaltare av
US Equity Value samt American
Fund den 15 November i Stockholm!
Brown Advisory – marknadsför fyra olika aktiestrategier (se tabell nedan).
Fond
Brown Advisory grundades 1993 inom Alex
Brown & Sons. 1998 separerades
kapitalförvaltningsdelen från företaget
genom bildandet av Brown Advisory.
YTD
1 år
Brown Advisory US Large Cap Value - B USD
9,58
12,35
-1,05
2,86
12,29
Brown Advisory US Large Cap Growth - B USD
13,03
13,66
4,71
10,88
21,04
Brown Advisory US Smaller Companies - B USD
14,66
16,13
3,07
13,52
19,97
Brown Advisory American (40/40/20) - B USD
11,81
13,75
2,11
8,13
16,38
S&P 500 Index
8,92
11,29
-1,42
3,89
10,16
Intervalor AB
Grev Turegatan 18 II,
SE-114 46 Stockholm
Telephone: +46 (0)8-660 80 40.
Facsimile: +46 (0)8-663 99 45
www.intervalor.com
Download