MENTAL TRÄNING – att mata in nya bilder Hjärnan gör endast vad

advertisement
MENTAL TRÄNING – att mata in nya bilder
Hjärnan gör endast vad den blir tillsagd att göra. Det är därför som du misslyckas när du tänker:
”Jag kommer aldrig att kunna springa en hel mil”. Tänker du istället: ”jag vågar försöka det här och
jag ska klara det”, så är sannolikheten stor att du gör det.
Det är du som bestämmer över dina tankar. Dina upplevelser ger grunden för dina tankar. Det du
upplever, känner, lyssnar till, ser och blir tillsagd är det som skapar ” mönstret ” i hjärna. Upprepas
detta mönster tillräckligt många gånger så utvecklas en tankebana som följer dig hela livet. Om du
har övervägande positiva tankevanor har du ett spännande och utvecklande liv.
Jag har läst någonstans att hjärnan fungerar som när du går över en gräsmatta. Det händer inget
när man går i samma spår en gång - för gräset reser sig igen. Så småningom blir det en stig, en
väg- till slut en motorväg. En gång är ingen gång för hjärnan men om du upprepar fler gånger så
kan det till slut bli en väg eller motorväg. Negativa tankar blir till slut en ”motorväg ”: - Jag kan inte
springa/göra hemsida/baka/ byta motor etc. Det oskyldiga mönstret har blivit till ett beteende som
präglar dig resten av livet. Vem har sagt att du inte kan? För det mesta så är det du själv som
säger det! Gör en ny motorväg i stället: - Jag kan. -Jag kan och vill lära mig.
För att lyckas krävs en speciell egenskap. Du måste ha en positiv inställning till dig själv. Det finns
inget ”inte kan”, ”inte törs”, ”inte klarar av” osv. Se skillnaden på att ”inte kunna” och att ”inte kunna
lära sig”. Jag har träffat många människor som inte kan men som kan lära sig.
Avslappning
Man vet att vi är mest mottagliga för inlärning när vi är avslappnade och lugna. Har vi en konstant
hög grundspänning i kroppen hela tiden så behövs det så lite extra spänning för att vi ska bli
”överspända” och sluta fungera. Du har säkert upplevt någon gång att du är för laddad för en
uppgift t ex då du ska tala inför en grupp människor. Helt plötsligt så minns du ingenting och vet
inte vad du ska säga. Du har laddat för mycket och får samma symptom som när du är väldigt
nervös.
Har du någon gång försökt beskriva något som du lyckats bra med, t ex ett föredrag? Vanligtvis så
minns man inte några detaljer utan bara att det gick bra. Om du tycker att ditt föredrag gått dåligt
så minns du det detaljerat och kan redogöra för varje moment. Så fungerar hjärnan. Den minns
det som är negativt.
Kroppen mår bra när du slappnar av eftersom hjärtat avlastas när det slår mindre slag per minut.
När syreförbrukningen minskar avlastas lungorna. Energiförbrukningen blir lägre och
ämnesomsättningen sjunker och får vila. Samma sak med nervsystemet som också avlastas.
Muskulaturens spänning minskas och blodkärlen utvidgas. Kroppen får vila och återhämta sig när
du slappnar av.
Under avspänningen registrerar du det som händer runt omkring dig men du störs inte så mycket
av det, Du har lärt dig att sortera bort störande faktorer. Anstränger man sig för mycket för att
slappna av så höjer man sin grundspänning. Därför är det viktigt att öva sig så att det sker
automatiskt. Du har säkert någon gång tänkt att nu ska jag träffa ” bulls eye” i pilkastning och så
får du bara tavelträff. Du använde dig av för mycket ”hjärna”, vilja och spänning. Men om du är helt
avslappnad och trygg och använder dig av rätt muskler så träffar du med enkelhet den röda
fläcken.
Självbild
Vi har alla en självbild. Men i de flesta fall så är självbilden falsk eftersom det visar hur jag ser på
mig själv. När andra ser på mig så upptäcker de andra egenskaper som jag inte märker. Var har
du fått din självbild från ? Jo den kan komma från barndomen då någon slängde ur sig saker mot
dig: ”du stavar som en kråka”, ”du träffar aldrig bollen”, ”du kan då inte bestämma dig” eller ”vilken
konstig gris du ritar”. Alla dessa negativa uttalanden suger man åt sig och man minns sällan de
positiva. Ibland skyller man på att det är inte konstigt att jag är som jag är på grund av min
uppväxt. Du kan inte ändra på den så varför bry sig om det ? Plocka fram allt positivt ur din
barndom i stället. Det du gjorde som både var bra och kändes bra. Lägg resten bakom dig och
börja leva här och nu. Du bestämmer din framtid själv och du kan göra vad du själv vill med den.
Glöm det förflutna - lev nu!
Det går alltså att med tankens kraft bearbeta sina attityder, sitt tänkande och beteende. För att
kunna det så måste du kunna vara avslappnad i muskulaturen. När man som barn blev vaggad på
ett rytmisk och monotont sätt så somnade man. Mental träning handlar lite om att komma i detta
monotona avslappnande tillstånd som hjälper oss att ta in nya intryck, känslor och stämningar. Det
är de omedvetna tankarna som styr oss och för att kunna styra om vårt omedvetna så måste vi
träna in nya bilder, beteenden och stämningar i vårt omedvetna. Men det krävs träning för att
förändra detta.
.Du ska tro att du är något. Du duger. Du kan. Detta ska du tänka på flera gånger om dagen. För
det är sant. Om vi provar att leka med vår tanke en stund så ska du få
känna vad vi själva kan ställa till med med tankens kraft. Tänk på något som du bara måste göra
men ogillar t ex: putsa fönster på hög höjd eller att backa släpet - direkt så höjs hjärtfrekvens,
andning och du spänner musklerna. Sluta därför att tänka negativt utan bara positivt.
Positiva tankar
Försök att ersätta negativa känslor med positiva: känner du att magen börjar värka så blunda och
andas lugnt. Se dig själv slappna av i musklerna och känn havsbrisen. Dina tankar avleds från
värken.
Ska du hålla ett föredrag så laddar du upp med att tänka: nu ska jag få tala om något som är
intressant. Jag är duktig i ämnet och vet vad jag talar om. Mata hela tiden dig själv med positiva
uppgifter. Funderar du istället på hur du ska våga och ”fy, vad otäckt det här är!” så är föredraget
nästan misslyckat redan innan du hållit det.
Visualisering
En övning man kan prova för att inse att man med tankens kraft själv kan framkalla konstiga saker
är att man ställer sig ca tio centimeter med ryggen mot en vägg. Blunda och slappna av i armarna
- låt dem hänga rakt ned. Upprepa tyst för dig själv : Jag faller bakåt, jag faller bakåt, jag faller
bakåt… Medan du upprepar detta så ser du dig själv falla bakåt i en stor madrass med kuddar.
Om och om igen ser du hur du faller. Hela tiden så upprepar du : Jag faller bakåt och i ditt huvud
ser du hur du faller mot madrassen. Om du har lyckats att slappna av och kopplat bort
försvarsmekanismen så har du fallit mot väggen eller känt att du varit på väg. Har du inte lyckats
så har du alltså inte slappnat av tillräckligt och inte kunnat visualisera och se bilden, hållit på för
kort stund eller inte följt instruktionerna
Motgång
Vid motgång är det ibland väldigt svårt att hålla negativa tankar borta. Under en handbollsmatch
så tar man i regel en time out och försöker styra in laget i en positiv riktning. Genom att påverka
varandra försöker man ingjuta nytt mod och få varandra att inse att det här klarar vi: vi kan vända
detta och vinna matchen. Efter matchen tittar man sällan på vad som gick snett utan man
koncentrerar sig på allt som gick bra. Sedan gäller det att hålla kvar den känslan och bilden inom
sig.
Det är annorlunda för oss som motionerar för oss själva. Då gäller det att vara uppmärksam när
de negativa tankarna kommer. Det är ingen annan som ser dem på samma sätt som när man
håller på med en lagsport.
Sätt stopp för de här tankarna med en gång. Stanna upp och reflektera på vad du nyss tänkte. Gör
om det till något positivt: Det här klarar jag inte - det här klarar jag. Jag är nervös - jag är lugn och
avspänd. Jag känner mig osäker - jag känner mig säker. Mata in positiva bilder hela tiden.
Ta ner krav
Det är inget märkvärdigt att man känner sig nervös inför en uppgift. Man har laddat upp och hjärtat
slår lite fortare, adrenalin pumpas ut i blodet, musklerna drar ihop sig och gör sig beredda på
kamp eller flykt och blodtillförseln till vissa organ t ex magen avtar. Allt kraft ska användas till den
uppgift som ska lösas. Man känner sig hypernervös och ängslig i stället för laddad.
Du som vet att du har dessa egenskaper - försök inte gömma undan din nervositet. Acceptera att
du är det Tala om den och inse att andra också kan vara nervösa. Det är fullt normalt att vara
nervös. Försök att hitta orsaken till den och sätt ett namn på den. Undvik att tänka på yttre press
och förväntningar. Avled tankar genom att lägga till något som är roligt att. lyssna på musik t ex.
Tänk dig in i vad som är det värsta som kan hända när du utför uppgiften. Är det så farligt om det
går så snett?
Alla har vi olika blockeringar i hjärnan som är minnen och upplevelser som ligger i träda. Dessa
upplevelser kan hindra oss från att göra det vi vill. Visst låter det väl trist?
Du har nu en hel del idéer på hur du kan arbeta med att plocka bort dina blockeringar. Det som i
första hand krävs är att du bör vara så avslappnad som möjligt så att du kan ta in och bearbeta
bilden av det du kan och vill förändra. Du kan arbeta med att plocka fram den rätta känslan: att du
är lugn och harmoniskt vid ett stressmoment som att hinna till dagis i tid t ex. Du kan ge dig själv
positiva bilder genom att se dig själv lägga tillbaka alla chokladbitarna i hyllan och bana dig fram
till fruktdisken.
Eftersom din hjärna inte kan skilja på verklighet och fantasi så måla upp den scen du skall beträda
t ex den dagen du skall in till chefen och begära löneförhöjning. Se dig själv stå där säker på dig
själv och alldeles lugn.
Som du nog förstått så kan du använda dig av mental träning i allt du har tänkt göra. Det behöver
inte alls vara inriktat på sport och idrott utan går lika bra att tillämpa i det verkliga vardagslivet.
Vänd en regnig tråkig dag till en härligt uppfriskande dag där regnet sköljer bort allt gammalt
damm. Se det vackra och det sköna i små vardagliga ting så mår du mycket bättre.
Du har inte bara byggt upp en ny, uthålligare och starkare kropp utan du har också stärkt din
mentala hälsa genom att mata in en mängd positiva bilder som du har nytta av.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards