handledning - Skogsstyrelsen

advertisement
HANDLEDNING
Grön Skogsbruksplan på webben
Funktioner i Grön Skogsbruksplan på webben
Vad är Grön Skogsbruksplan på webben?
Grön Skogsbruksplan på webben är en tilläggstjänst för dig som redan har, eller önskar nyupprätta, en Grön skogsbruksplan.
Tjänsten innebär att du med personlig inloggning enkelt kan se din plan på en webbsida via din dator eller surfplatta. Din enhet
måste ha en webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Google Crome, Safari eller Firefox) samt vara ansluten till Internet.
Inloggning
När din Gröna skogsbruksplan är färdig och finns tillgänglig på webben får du ett e-postmeddelande med en adress till systemets
inloggningssida (en länk) samt ditt användarnamn och lösenord. För att logga in följer du anvisningarna i e-postmeddelandet.
Översikt och funktioner
Väl inloggad i systemet kommer du till huvudsidan där din Gröna Skogsbruksplan visas på en karta. Beskrivning av funktioner
m.m. görs i bilden på nästa sida.
Logga ut
Logga ut gör du genom att stänga webbläsarfönstret.
Funktioner i Grön Skogsbruksplan på webben
Verktygsrad
Din skogsbruksplan
Skallinjal
Bakgrundskarta
Muspekarens
koordinater i
sweref99
Verktygsraden
Kartinformation
När du klickar på verktyget kartinformation får du möjlighet att
välja vilken information som visas i kartans bakgrund. Du kan också
välja om du vill se skogsbruksplanens avdelningar genomskinliga
eller färgade efter målsättning eller föreslagen åtgärd. Kryssa i eller
ur rutorna för att tända/släcka de olika lagren.
Verktygsraden
Jordglob
Zoomar till skogsbruksplanens
omfattning
Förstoringsglas
plus och minus
Zoomar in och ut ett
fast skalsteg.
Tomt
förstoringsglas
Zoomar till rektangel.
Zooma in genom att
klicka i kartan, hålla
inne vänster musknapp
och rita en rektangel
från övre vänstra hörnet
till det nedre högra hörnet.
Motsatt håll för att zooma ut.
Pilkors
Flytta (panorera i)
kartan. Klicka i kartan
och håll inne vänster
musknapp samtidigt
som du flyttar pekaren.
Kartan flyttas.
Verktygsraden
Informationsverktyget
Informationsverktyget är ett enkelt
verktyg när du vill ha utvald information
om en avdelning. Välj I-verktyget och
klicka på en avdelning i kartan.
Verktygsraden
Pdf-verktyget
PDF visar din Gröna Skogsbruksplan
sammanställd i en pdf-fil. Du kan se all
information (sammanställningar, komplett
avdelningsbeskrivning och kartor) som
finns i din Gröna skogsbruksplan.
Klicka på PDF för att visa sammanställningen. PDF-filen går bra att skriva ut
eller spara om så önskas.
Verktygsraden
Mäta
Med det här verktyget kan du mäta arealen för en yta (t.ex.
delområde i en avdelning) eller längden för en sträcka (t.ex. en
tilltänkt basväg). Klicka på mäta och välj sedan mäta areal eller
mäta avstånd. Rita sedan en linje eller yta genom att klicka i
kartan. Resultatet visas i fönstrets nedre högra hörn.
Download