SÅ HÄR RÄKNAR DU UT MEDELTALET PÅ DITT AVGÅNGSBETYG!

advertisement
SÅ HÄR RÄKNAR DU UT MEDELTALET PÅ DITT AVGÅNGSBETYG!
ÄMNE / kurser
Svenska
Engelska
Finska A
Finska F
Franska
Matematik kort
Kemi kort
Biologi
Geografi
Religion
Filosofi
Psykologi
Histora
Samhällskunskap
Idrott
Bildkonst
Musik
Teater och drama
IT
Lärandestrategi
Hälsokunskap
Fritt vald kurs, sport
1
8
9
7
X
2
8
9
7
X
7
8
7
7
8
8
7
8
7
9
9
6
4
8
8
5
8
8
6
7
8
7
10 10
6 8
7 7 7
9
7
9
6
8
Antal
kurser
7,83
8,33
8
8
6
6
Läroämnessumma
48
48
9,50
7,00
7,00
8,00
6,67
7,00
7,33
7,50
7,60
8,00
7,00
9,00
9,33
10
7
7
8
7
7
7
8
8
8
7
9
9
4
5
6
1
3
2
3
2
5
4
5
5
3
40
35
42
8
21
14
21
16
40
32
35
45
27
8,00
8
2
16
62
488
9 10 11 12 13 14 15 16
X
7
8
7
9
8
8
8
7
9
X
9
X
Ämnesvitsord
Avbruten
8 5
7
7 7
7
8 8
8 8
7 7
9 9
9 10
7
X
X
X
X
X
X
X
3
8
8
5
Medeltal
X
X
X
X
1. Avrunda medeltalet av alla kursvitsord givna i ett ämne till ett helt tal = (läro)ämnesvitsordet
2. Multiplicera ämnesvitsordet med antalet kurser som bedömts med siffervitsord i det ämnet.
488 / 62 = 7,87
3. Addera läroämnessummorna.
4. Addera samtliga kurser som bedömts med siffervitsord.
5. Dividera totala läroämnessumman med det totala antalet kurser
Avgångsbetygets
medeltal: 7,87
Download