Kunskap, vetenskap och verklighet (FI4) (FI3 enl

advertisement
Kunskap, vetenskap och verklighet (FI4) (FI3 enl. gamla läroplanen)
Kursen följer kriterierna för den nationella fördjupande kursen i filosofi för gymnasiet och
erbjuder en god grund för goda prestationer i studentexamen. Kursen följer upplägget i den
nya läroplanen, men innehållet är i stort sett detsamma som kurs 3, fördjupad kurs enligt den
gamla läroplanen.
Innehåll, avsnitt:
A. Hurdan är verkligheten? Klassiska verklighetsbyggen, en filosofisk granskning av dessa
samt insikt om verklighetsbyggenas virtuella karaktär.
B. Samtida verklighetsbyggen. Förhållandet verklighetsbild – identitet.
C. Olika betydelser av begreppet ”kunskap”. Vad är sant? Hur kommer vi fram till sanning –
möjligheter och begränsning?
D. De antika grunderna i det vetenskapliga tänkandet: Lagbundenhet i förändringsprocessen,
essens vs. egenskap, nödvändighetsbegreppet.
E. Vetenskap – hur görs vetenskap? Olika sätt att skaffa kunskap i natur- och
humanvetenskaperna.
F. Varför behövs vetenskap? När vetenskap missbrukas.
Mål – att den studerande skall:
 förstå verklighetsbildens virtuella karaktär – verklighetsbilden är en produkt av en
given kultur i en given historisk situation
 förstå att det finns olika typer av kunskap – alla med ett lika värde i förhållande till
”verkligheten”
 behärska grunderna i hur man gör vetenskap, inom olika ämnen
 förstå vetenskapens möjligheter och begränsningar
 bättre förstå värdet av sådant som presenteras som ”sanning” i media
 känna till några av ontologins (hurdan är verkligheten) samt epistemologins (hur når
man kunskap) klassiker
Arbetssätt:
 filosofisk analys
 diskussion
 inlämningsuppgifter
Tid:

2 veckor/avsnitt
Kurskrav:
 den studerande förväntas sätta ned tid på att fördjupa sig i de filosofiska frågorna
 alla uppgifter skall vara gjorda inom utsatt tid
Bedömning:
 prestationerna i de 6 avsnitten poängsätts
 poängsättningen en grund för siffervitsord
Mikael Olin
[email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards