Föreläsningar

advertisement
Inspiration till hälsa
Inspirationsföreläsningar som syftar till att motivera och inspirera
Korpen Hälsa erbjuder ett antal föreläsningar som syftar till att inspirera och motivera
medarbetarna till en positiv livsstil genom enkla verktyg i vardagen. I samtliga föreläsningar
blandas teori med diskussioner på ett lättsamt sätt, för att kunskapen lättare ska kunna
användas i den egna vardagen och därmed ge ökad förståelse och motivation till
förändring.
Nedanstående föreläsningar kan erbjudas var för sig eller kombineras utifrån arbetsplatsens
förutsättningar. Upplägget bestäms tillsammans med dig som beställare för att passa din
organisations specifika behov.
Hälsa som resurs

Vad är hälsa?

Hälsans betydelse i arbetslivet och på fritiden

Vilka faktorer påverkar hälsan och välbefinnandet?

Livsstilskompetens

Enkla metoder för att stärka den fysiska, sociala och mentala hälsan
Motion för nytta och nöje

Från homosapiens till homo zappinens

Motionens effekter - ger år till livet och liv till åren

Att orka arbeta och orka vara ledig

Rörelseglädje

Att hitta rörelse i vardagen
Kost för ork och hälsa

Vad behöver vi få i oss för ork, lust och hälsa?

Nyttig mat behöver inte vara tråkig mat

Inget är förbjudet att äta!

Enkla knep för hälsosamma matvanor
Balans i livet

Att bygga en buffert – rörelse, återhämtning, kost och sociala relationer

Energitjuvar och energigivare

Att välja ett friskt förhållningssätt
Vill du veta mer?
Kontakta oss på Korpen Hälsa för mer information och en offert utifrån din arbetsplats
behov. Läs mer om Korpens verksamhet på www.korpen.se .
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards