Målsman Intyg

advertisement
Målsmans intyg för spel hos Airsoft
Föreningen Korpen (AFK)
datum för red :170105
Detta dokument är informellt och avser endast ett godkännande att ni tagit del av våra
säkerhetsföreskrifter och regler vid spel. Att ni är medvetna om att det ändå medföljer vissa risker
för kroppsskada som kan uppkomma vid vilken sport eller evenemang som helst frånsett Airsoft.
Dokumentet ger oss och er tryggheten i att ni går i god för att personen som deltar på våra spel är
medvetna om att detta är en fysiskt sport. Även fast vi bär skyddsutrustning kan kroppsskada ändå
uppkomma då vi rör oss i skog och mark och risken för att trampa snett finns. Samt att kulor som
träffar träffar kläderna ändå kan komma att svida samt ge rodnad under viss tid.
Ni är medvetna om att Airsoft Föreningen Korpen inte tar på sig ansvaret för uppkomna skador under
spel. Med skada avser både personskada som egendomsskada såsom kläder samt medtagen
utrustning. Ni intygar även att personen som ni går i god för är minimum 16 år fyllda från denna dags
datum. Detta då det är våran åldersgräns för inträde i föreningen samt minsta ålder tillåtna vid våra
spel. Ni godkänner även att vi har rätten att exkludera personen från föreningen om denne inte följer
våra regler och säkerhetsföreskrifter vid spel. Om denne person medför en risk för andra spelare
och/eller fuskar eller på annat sätt förstör för andra spelare.
Vi har även nolltolerans mot mobbning och kränkningar av alla dess slag! Om mobbning uppdagas
blir man permanent avstängd från föreningen och alla dess framtida spel! I den här föreningen håller
man god ton i absolut alla lägen, oavsett dispyt!
Med att ha signerat detta dokument godkänner ni att ___________ får deltaga på spel arrangerade
av oss samt godkänner hela den skrivna texten ovan.
Målsmans underskrift
Spelarens namn
_______________________
___________________
Telefonnummer:
Telefonnummer:
_______________________
___________________
Dagens datum och plats vid signering:
____/____-20____ ______________________
Download