Blockade - DeLaval

advertisement
3:11
e™
Blockad
de, jodbaserat
Filmbaseran
pp
och bruksklart spendo
Art nr
741006443
741006444
741006446
741006447
10 liter
20 liter
60 liter
200 liter
Den nya jodtekniken I-tech (Iodine Technology)
Filmen skapar en mekanisk barriär över
innebär en mycket snabb och säker desinfek-
spenkanalen. Dessutom återaktiveras den desin-
tion av spenhuden, vilket effektivt eliminerar
ficerande verkan om spenen återfuktas, exem-
mastitframkallande bakterier.
pelvis när kon lägger sig ned på fuktigt underlag.
Den hudvårdande formuleringen ACT (Advanced
Fördelar
Conditioning Technology) gör spenhuden mycket
• Mycket effektiv och säker desinfektion
• Mycket gynnsamt för spenhuden
• Fin jodfilm – motverkar miljöbakterier
• Enkelt och säkert – även för användaren
mjuk och elastisk, vilket i sig är ett utmärkt skydd
mot mastitbakterier.
Den fina och mycket flexibla jodfilmen på spenen
skyddar mot miljöbakterier (de bakterier som
finns i halm, spån, jord, dåligt ensilage, vatten
och på betet).
Godkänt av: Danska Veterinärdirektoratet,
nr 462-355-0/96 och av Svensk Mjölks
Kemikalieråd.
DeLaval Sales AB
Box 21, 147 21 Tumba
Tfn 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15
www.delaval.se
e-post: [email protected]
Användningsområden
Blockade kan med fördel användas året om. Spenhuden hålls
i utmärkt kondition samtidigt som spenen skyddas effektivt
mot såväl sår- som miljöbakterier.
Blockade är särskilt lämplig
I lösdrifter: Den flexibla jodfilmen skyddar mot miljöbakterier,
d v s de bakterier som finns bl a i strö och gödsel i liggbåsen.
Filmen motverkar därmed att smitta sprides mellan kor.
På betet: Blockade används med fördel under betessäsongen. Den flexibla jodfilmen skyddar mot de bakterier som finns
i jord, gödsel och vattensjuka områden. Blockade ger dessutom spenhuden ett bra skydd mot uttorkning.
Vid problem med miljöbakterier: Vid särskilda problem
med s k miljöbakterier ökar behovet av en förbättrad hygien
i allmänhet och under mjölkning i synnerhet. Blockade ger
en effektiv desinfektion mot mastitframkallande bakterier vid
mjölkning, en mekanisk barriär mot miljöbakterier mellan
mjölkningarna samt en mjuk och len hud som lättare håller sig
ren och är lättare att rengöra.
Blockade är färdigblandat och skall doppas.
Bruksanvisning
Blockade är färdigblandat och skall doppas. Häll beräknad
mängd i ren doppflaska och doppa minst 3/4 av spenen direkt
efter att mjölkorganet avlägsnats Torka noga av spenen innan
mjölkorganet sätts på vid nästa mjölkning.
Förvaring
Blockade förvaras i frostfritt utrymme i temperatur under 25°C.
Om produkten frusit, låt tina i rumstemperatur och skaka väl
innan användning. Undvik direkt solljus. Produktens effektivitet garanteras under minst ett år från tillverkningsdag vid
rekommenderad förvaring.
TEKNISKA DATA
Tillgänglig halt jod
2500 ppm
Halt fritt jod
7-8 ppm
pH-värde
5,5
Halt mjukgörare
6%
ACT (Advanced Conditioning Technology)
JA
I-TECH (Iiodine Technology)
JA
Nr 6228179760(S6)0911
Miljödata
• Produkten är inte brandfarlig.
• Särskilda hänsyn vid transport, utöver vad
som är brukligt, behövs ej tas.
• Produkten är lätt nedbrytbar i naturen.
• Tomdunkar/fat sköljs ur och lämnas till
miljöstation.
Sortering: Hårdplast
Download