Undvikbar slutenvård Återinskrivningar inom 30 dagar 65 år och

advertisement
Undvikbar slutenvård
Återinskrivningar inom 30 dagar
65 år och äldre
2009 till 2013 kvartal 1
Sammanställning av indikatorerna per kvartal för
Västra Götaland, vårdsamverkansområde Simba,
hälso- och sjukvårdsnämndsområden, förvaltning
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys 130531
[email protected]
[email protected]
Sammanfattning Västra Götaland
Undvikbar slutenvård
Återinskrivningar 30 dagar
Ingen större förändring mellan 2009 och 2012
Något högre kvartal 1/2013 jfr 1/2012
Jan-mars 2013 jämfört med jan-mars 2012:
januari högre, februari och mars lägre
Säsongsvariation vid kvartal- och månadsredovisning, framför allt pga variation i
nämnaren (totalt antal vårdtillfällen)
Antalet vårdtillfällen totalt har ökat under
perioden
Vanligare bland 80+ än 65-79 år, något
vanligare bland män
Vanligaste diagnos: hjärtsvikt (29%), följt av
KOL, njurbäckeninflammation, diabetes,
kärlkramp och epilepsi
Ingen större förändring mellan 2009 och 2012
Kvartal 1/2013 jfr 1/2012: något lägre
Jan-mars 2013 jfr jan-mars 2012: alla lägre
Säsongsvariation vid kvartal- och månadsredovisning, framför allt pga variation i
nämnaren (totalt antal vårdtillfällen)
Antalet vårdtillfällen totalt har ökat under
perioden
Vanligare bland män än bland kvinnor, inga
åldersskillnader
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 2
Indikatorerna ÖK 2013 – definition
65 år och äldre
Undvikbar slutenvård
Täljare: Antal undvikbara
slutenvårdstillfällen* för aktuell
mätperiod
Nämnare: Totalt antal diagnossatta
vårdtillfällen för aktuell mätperiod
Återinskrivning inom 1-30 dagar
Täljare: Antal återinskrivningar inom
1-30 dagar för aktuell mätperiod
Nämnare: Totalt antal
vårdtillfällen för aktuell mätperiod
Ca 20 000 vårdtillfällen 2012 i VG
Ca 15 000 vårdtillfällen 2012 i VG
*ett urval av 13 sjukdomstillstånd (huvuddiagnoser
men för diabetes även bidiagnoser)
KÄLLA: VÅRDDATABASEN VEGA
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 3
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 4
Västra Götaland
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 5
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 6
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 7
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 8
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 9
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 10
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 11
Vårdsamverkansområde
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 12
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 13
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 14
Simba
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 15
Sammanfattning Simba
Undvikbar slutenvård
Återinskrivningar 30 dagar
Ingen större förändring mellan 2009 och
2012
Kvartal 1/2013 jfr med 1/2012: något
högre värde 2013 i området, men inte
för Kungälvs sjukhus
Liten ökning mellan 2010 och 2012
Kvartal 1/2013 jämfört med kvartal 1/2012:
lägre värde 2013 i Simba
Observera att förändringar kan bero på flera faktorer, där slumpmässiga förändringar kan vara en förklaring
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 16
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 17
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 18
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 19
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 20
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 21
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
sid 22
Indikatorerna påverkas av flera faktorer
Utskrivningen
Välinformerad patient
Kontaktad efter utskrivning
Informationsflöde vårdnivåer
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys
Faktisk sjuklighet (ex diabeteskomplik)
Diagnossättningspraxis (ex njurbäckeninfl)
Handläggning på akutmottagning
Utbudspunkter
Kvalitet och tillgänglighet i öppna vården
Behandling i sluten vård (ex PCI-ingrepp)
Säsongsvariation
Slumpvariation över tid
Förändringar i totala antalet vårdtillfällen nämnaren
sid 23
Download