Hur stor är din risk att drabbas av benskörhet

Hur stor är din risk att drabbas av benskörhet ?
Finns benskörhet i familjen
Ja (2)
Nej (0)
Är du rökare ?
Ja (2)
Nej (0)
Hur mycket väger du i förhållande till din längd ?
BMI = vikten / (längden x längden (i meter))
BMI < 20 (2)
BMI 20-25 (1)
BMI >25 (0)
Har du minskat i längd ?
Ja mer än 5 cm (5)
Ja, 3-5 cm (3)
Nej (0)
Hur ofta motionerar du (minst 30 min) per vecka ?
Aldrig (2)
En gång (1)
2 ggr eller mer (0)
Hur ofta dricker du mjölk eller äter ost fil eller yoghurt ?
Aldrig (2)
Flera ggr per vecka (0)
Har du haft ett benbrott i höft eller ryggkota ?
Ja (10)
Nej (0)
Har du haft andra benbrott, i tex handled ?
Ja (5)
Nej (0)
Har du fått medicinsk behandling med cortison tabletter mer än 3 månader ?
Ja (2)
Nej (0)
Har du eller har haft mag-tarmsjukdom någon hormon sjukdom eller reumatism ?
Ja (2)
Nej (0)
För dig som är kvinna, två frågor till
Har du slutat menstruera ?
Ja (2)
Nej (0)
Har du haft en tidig menopaus (sista mens före 45 år) ?
Ja (2)
Nej (0)
Mindre än 10 poäng
Du verkar inte befinna dig i riskzonen för benskörhet just nu. Lev förebyggande (ät mejeri
produkter och fisk mm, motionera, rök inte). Gör testet på nytt om några år.
10 poäng eller mer
Dina svar kan tyda på en ökad risk för benskörhet. Kontakta din läkare för diskussion och
eventuell utredning.