atstorningar130109

advertisement
Ätstörningar
Ata Ghaderi och Thomas Parling
Från självsvält till ett fullständigt
liv
Ätstörningar
Raimo lappalainen
Ätstörningar
Raimo Lappalainen
Anorexia





Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre
normalgränsen för sin ålder och längd (t.ex.
vidnedgång som leder tll att kroppsvikten
kontant är mindre än 85% av den förväntade)
Normalområdet: BMI 18,5-24,9
BMI: vikt/längd x längd (i meter)
BMI: 72kg/1,71 x 1,71 = 24,7
Längd = 1,71 m, undervikt = 50-52 kg = BMI
17-18
Anorexia



Personen har en intensiv rädsla för att gå
upp i vikt eller bli tjock trots att han eller
hon är underviktig
Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller
form
Hos kvinnor, minst tre på varandra
följande menstruationer uteblir
Bulimia nervosa




Återkommande episoder av hetsätning
Återkommande olämpligt kompensatoriskt
beteende för att inte gå upp i vikt, t.ex.
kräkningar eller missbruk av laxermedel
Både hetsätandet och det olämpliga
kompensatoriska beteendet förekommer i
genomsnitt minst två gånger i veckan under tre
månader
Självkänslan överdrivet påverkad av kroppsform
och vikt
Förekomst av anorexi



Förekomst eller prevalens på cirka en halv
procent bland unga kvinnor (16-24 år)
I Finland 25 000
Riskfaktorer: låg självkänsla och
perfektionism
Anorexia: några konsekvenser






Hjärnvolymen minskar
Brist på protein och energi minskar hjärtats
muskelmassa vilket skapar obalans i de
elektriska urladdningar som styr hjärtats rytm
(bröstmärtor, hjärtklappningar, yrsel)
Körtlar som producerar saliv sväller
Olika problem med mag- och tarmsystemet:
magsmärtor, illamående eller ofrivilliga
kräkningar
Mindre bentäthet: t.ex. ökad risk för frakturer
Findunig behåring, ryggen, magen, armarna
Anorexia: några konsekvenser

Försämrad minne: kommer ihåg färre
detaljer både vid omedelbar återgivning
och vid den senare återgivning jämfört
med kontrollgruppen (rita figuren i
minnet)
Behandling
Några metoder
Vad har anorexin gett mig?



Positivt med anorexi: kortsiktiga och
långsiktiga konsekvenser
Negativt med anorexi: kortsiktiga och
långsiktiga konsekvenser
Vad skall mitt liv handla om?
Ätandet och svält



Positiva och negativa saker med ätandet,
Positiva och negativa saker med svält
Kort- och långsiktiga
Behandling





Väljer en person som stödjar under
behandlingen
Varva ner, ”bryta ditt högvarv”
Äta regelbundet, regelbundna måltider
Tallriksmodellen 1/3 potatis, pasta eller ris,1/3
kött, fisk eller baljväxter, 1/3 grönsaker eller
frukt
Daglig registrering: tid, vad åt, var,
hetsätning/bantning, kommentar
Tips



Veckovis vägning
Probleminventering: vad vill du ha bort (tankar,
känslor, fysiologiska reaktioner), vad och hur har
du försökt, hur har det fungerat
”Jaget”, uppfattning av sig själv: hur beskriver
du dig själv, träna upp ditt observerande jag…
träna att fokusera på att observera olika saker
(färg, form, ljud, smaker, hur saker känns)
Tips



Livsvärderingar , vad ska ditt liv handla
om bortom anorexin
Beteenden som leder mot livsvärden
Acceptera tankar och känslor, att tåla
känslor, att ta emot vad som än händer,
att ta distans till sina tankar och känslor
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards