ANOREXIA
Agnes Engström
Sandra Eriksson
ORSAKER
Oklart varför
Kroppsfixering
Ångest
HISTORIA
 Beskrevs tidigt, 1684.
 Kultur
 Socialstruktur
 1900 talet, kunskap.
 Västvärlden
SYMPTOM
 Överdrivet smala
 Fryser
 Ont i magen
 Låg ämnesomsättning
 Minskat blodtryck
 Näringsbrister
BEHANDLING
Stoppa svälten
Bantningen
Behandlingsmotivation
Tvång
Stort tålamod
UPPFÖLJNING
Psykiska besvär
Fysiska besvär
15% sjuka i 15 år.
VÅRA
SYNPUNKTER
KÄLLOR
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Anorexia-nervosa/ 23 nov
http://web4health.info/sv/answers/ed-anorexia-menu.htm 23 nov
http://www.anst.uu.se/ataghade/anorexia.html 1 dec
http://www.1177.se/artikel.asp?CategoryID=25470 1 dec
Bilder: google.se 30 nov