Forskningsseminarier i psykiatri hösten 2015

Forskningsseminarier i psykiatri hösten 2015
Tid: Fredagar kl 12-13. Plats: Rum Nasvell (rum 3), Entréplan ing 10
Datum
Seminarieledare
Titel
Innehåll
2015-08-28
Hans Arinell, statistiker
Beräkning av statistisk
styrka (power)
Metodseminarium
2015-09-11
Björn Nilsson
PhD, läkare
Kognition och autonom
aktivitet vid schizofreni
2015-09-25
Åsa Konradsson-Geuken,
PhD, Biomed.analytiker
Djurmodeller för att
studera schizofreni
Kognitiva störningar vid
schizofreni, psykometriska
testresultat och
elektrodermal aktivitet
(EDA) hos patienter med
schizofreni och friska
kontroller
Hur djurmodellerna
utvecklats, hur de
används och hur de kan
vara till nytta
OBS Ändrat datum
2015-10-09
Karin Tillman, doktorand,
läkare
Fotios Papadopoulos, docent
Kraniofaciala
missbildningar och risk
för psykisk sjukdom
Risk att insjukna i en
psykisk sjukdom vid olika
typer av kraniofaciala
missbildningar, t ex LKG
OBS Ändrat datum
2015-10-23
Louise Schéen, doktorand,
läkare
Robert Bodén, docent
Underhållsbehandling
vid bipolär sjukdom:
effekt och
behandlingsföljsamhet
Vi har följt närmare 4000
patienter samt studerat
vilka faktorer som styr om
man sätts in på
rekommenderad
behandling eller inte
2015-11-06
Ann-Charlotte Norman, PhD,
sjukgymnast
Information eller
förståelse?
Om implementering av
given evidens
2015-11-20
Johan Isaksson, PhD,
psykolog
Biologiska markörer vid
PTSD hos ungdomar
Ett planerat projekt inom
BUP Uppsala med för- och
eftermätning av biologiska
markörer i samband med
traumafokuserad
behandling
2015-12-04
Jan Kask, doktorand, läkare
Fotios Papadopoulos, docent
Excess mortality in
anorexia nervosa with
psychiatric comorbidity
Hur psykiatrisk
komorbiditet påverkar
mortaliteten vid anorexia
nervosa