Dansprojektet

advertisement
BARA DANSA
En dansintervention för att förebygga och behandla psykisk ohälsa
hos unga flickor i Örebro kommun
Frida Ekholm
Socionom och dansinstruktör
Höga krav på sig själv
Huvudvärk
Ont i magen
Nedstämdhet
Trötthet
Dålig sömn
Värk i axlar/nacke
Stress
◦ Den psykiska ohälsan bland unga flickor har mer än fördubblats de senaste
decennierna. Flickor skattar sig ha dålig hälsa i 2-3 gånger högre grad än pojkar.
◦ Depression ökar globalt sett och beräknas år 2030 vara ett av de tillstånd som
orsakar störst sjukdomsbörda
◦ Flickor har fler psykosomatiska symtom och sämre tilltro till sin förmåga än
pojkar.
◦ Fysisk aktivitet anses vara en god strategi för att förebygga och behandla
depression och ångest. Deltagande i fysisk aktivitet kan också förbättra
självkänslan.
◦ Dans är en av de mest populära aktiviteterna hos unga flickor.
◦ En studie från Örebro visar förbättringar i den självskattade hälsan hos flickor 1318 år med stressrelaterade besvär efter 8 månaders dans två gånger i veckan.
Effekten kvarstod ett år efter interventionen. Studien visar även en stor
kostnadseffektivitet.
Det började med en forskningsbaserad insats för att förebygga och
behandla psykisk ohälsa hos unga flickor. Det blev en artikel
publicerad i Jama Pediatrics.
Influencing self-rated Helth Among Adolescent
Girls With Dance Intervention
A randomized Controlled Trial
Anna Duberg, RPT; Lars Hagberg, PhD; Helena Sunvisson, PhD; Margareta Möller, PhD
Dansinterventionen
◦ Elevhälsan rekryterar tjejer från årskurs 8 - gymnasiet
◦ Två gånger i veckan efter skoltid, 1-2 terminer
◦ Olika teman; Afro, Showjazz, Funk, Modernt
◦ Inga krav på förkunskap. Kom som du är!
◦ Kostar ingenting för tjejerna.
◦ 75 min klass: Uppvärmning, danskoreografi, eget skapande, stretch, avslappning
◦ Uttalad fokus på resurser & rörelseglädje
Tjejernas egna röster
”Bäst är att man kan komma till dansen och bara va sig själv.”
”När jag dansar är det som att – här är jag. Här står jag med mina fötter och får göra vad jag vill.”
”Nu har jag lärt mig det här på dansen liksom. Så då när jag klarade det, så kan jag klara mycket mer, jag kan,
det känns jätteroligt och bara…. Ja, man kan klara av mer än vad man tror ändå.”
”Det är inte så ofta i verkligheten som man verkligen får ta ut sig och verkligen slänga ut armarna och springa
fram och göra hopp och snurrar. Jag känner mig fri.”
Frida Ekholm
Teckenspråkig socionom och dansinstruktör
Tfn: 0739-598394
[email protected]
www.baradansa.se
Download