– betydelsen av sjuksköterskor med specialistkompetens

advertisement
Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm 27-28 april 2017
Möjligheter och utmaningar i en föränderlig cancervård
– betydelsen av sjuksköterskor med specialistkompetens
Med reservation för eventuella förändringar och felskrivningar i programmet
Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm 27-28 april 2017
Möjligheter och utmaningar i en föränderlig cancervård
– betydelsen av sjuksköterskor med specialistkompetens
27 april
Sal B12
8.30–10.00
Registrering + kaffe
9.00–09.50
Frukostföreläsning - Antiemetikaprofylax vid cytostatika behandling
Nina Cavalli-Björkman, MD, PhD, onkolog (anmälan krävs, Sponsrat av Sobi)
10.00–10.15
Välkomna!
Cecilia Olsson, RN, PhD, avgående ordförande, Sjuksköterskor i cancervård, förmiddagens moderator
Helena Ullgren, RN, MSc, styrelseledamot, ordförande konferenskommittén, Sjuksköterskor i cancervård
10.15-11.0
Oncopolicy och Europeiska cancerorganisationers samarbete
-betydelsen av sjuksköterskors delaktighet i utvecklingen av cancervård
11.00–11.30
11.30–12.00
Andreas Charalambous, RN, PhD, Ass Professor Cyprus University of Technology, University of Turku
Member of the board, European Oncology Nursing Society (EONS)
Magnetmodellen
Ami Hommel, RN, PhD, docent, ordförande Svensk sjuksköterskeförening
European Oncology Nursing Society -vad gör de?
Lena Sharp, RN, PhD, president elect EONS
12.00–13.30
Lunch + utställning
Med reservation för eventuella förändringar och felskrivningar i programmet
27 april – parallella sessioner under eftermiddagen
Sal B1
Strålbehandling
– nyheter och patientperspektiv
Sal B2
Moderatorer A. Svensk och K. Olausson
13.30-14.25 Kraniospinala behandlingar på
Skandionkliniken
Nassrin Yosefi, RN, Uppsala
Karin Bȕnthe, RN, Uppsala
Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård
Rehabilitering av cancerpatienter och betydelsen av
sjuksköterskans kompetens i cancervården
Moderatorer A. Ax och K. Sandström
13.30-13.45
13.50-14.05
14.10-14.25
Neurotoxiska biverkningar vid cytostatika behandling
Jenny Drott RN, PhD-stud, Linköping
Chemobrain - kognitiva biverkningar
Kala Hatti Önnerfält, RN MSc, Lund
Alexandra Rönnängsgård, RN MSc, Lund
Phys-Can studien: Fysisk träning under adjuvant behandling
Ingrid Demmelmeier, Fysioterapeut, docent,
Uppsala universitet
14.25-15.10 Kaffe och utställning
Eftermiddagens parallella sessioner fortsätter
15.10-15.25 Patienters upplevelse av strålbehandling
Kristina Olausson, RN, PhD, Umeå
universitet
15.30-15.45 Självsedering vid strålbehandling:
15.10-15.30
Gail Dunberger, RNT PhD, Ersta Sköndal högskola
15.35-15.55
effektivt, patientvänligt och modernt
Kristina Redelius RN, Linköping
15.50-16.20 HYPO studien, tidiga resultat
Lars Beckman, MD,ÖL onkologi, Sundsvall
16.30
18.00
19.00
Livet efter cancer i bäckenområdet
Kontaktsjuksköterskan och Min vårdplan på nationell nivå,
utifrån patienter med peniscancer
Johanna Nilsson, RN BSc, Örebro
16.00-16.20
Kontaktsjuksköterska eller koordinator, vad skiljer rollerna åt?
Åsa Wilson, RN, BSc, Gotland
Årsmöte Sjuksköterskor i cancervård
Mingel i utställningsytan
Middag
Med reservation för eventuella förändringar och felskrivningar i programmet
28 april – parallella sessioner under förmiddagen
Sal B1
Patientens perspektiv
8.30- 8.50
8.55-9.15
9.20-9.45
Moderatorer L. Bergström och B. Westman
Ung cancer
Ante Nordqvist, medlemskoordinator, Ung Cancer
Unga med cancer
Maria Olsson, RN, PhD-stud, Göteborg
Möta personer med utvecklingsstörning
Cecilia Olsson, PhD, FUB forskningsstiftelse ALA
Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård
Sal B2
Palliativ vård och Symtomlindring
8.30- 8.45
8.50-9.05
9.10-9.25
9.30-9.45
9.45-10.20
Moderatorer H. Ullgren och M. Källman
DöBra: Vård i livets slutskede ur ett folkhälsoperspektiv
Olav Lindqvist, RN, PhD, Stockholm och Umeå
Implementering av palliativ vård inom akutsjukvård
Susanne Lind, RN, PhD-stud, Stockholm
Tidig palliativ vård- utmaningar och möjligheter
Helena Ullgren, RN, MSc, Stockholm
Immunologisk behandling – ett nytt sätt att tänka?
Lena Westerberg, RN, Johan Hansson MD, PhD, Stockholm
Kaffe och utställning
e-hälsa
Patientmedverkan i vården
10.20-10.40 Strukturerad dokumentation – varför?
Inger Jansson, RN, PhD, Göteborg
10.45-11.05 eHälsa – MVP vad händer?
Katja Voullet Carlsson, RN, BSc, RCC Norr
11.10-11.20 PhONEME-studien
Maria Fjell, RN, PhD-stud, Stockholm
11:25-11:45 Dome-projektet, patientens syn på journal via nätet,
Hanife Rexhepi, RN, PhD-stud. Skövde
11:45-13.00 Lunch + utställning
13.00-13.40 ReCan – project Recognizing Cancer Nursing
10.20-10.40
10.45-11.00
11.05-11.45
Vad är kontinuitet och vikten av kontinuitet
Maria Flink, socionom, PhD, Stockholm
Patientmedverkan och Patient information
Frida Smith, RN, PhD, Göteborg
Isvantar och cocktails
Birgitta Barrefors Ivansson och Magdalena Falcini Jensen,
Karlstad, berättar om sina upplevelser av att ha cancer
Sal B12
Andreas Charalambous, RN, PhD, Member of EONS
13.45-14.25 Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska i onkologisk vård
Camilla Hultberg, RN, MSc, Vårdchef, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
14.30-14.55 Tack och adjö – Framåt, vad vill vi?
Kristina Olausson, Sjuksköterskor i cancervård
Med reservation för eventuella förändringar och felskrivningar i programmet
Med reservation för eventuella förändringar och felskrivningar i programmet
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards