Program konferens 2017 - Sjuksköterskor i cancervård

advertisement
Nationella konferensen för
Sjuksköterskor i cancervård,
Stockholm 27-28 april 2017
Möjligheter och utmaningar i en föränderlig cancervård
– betydelsen av sjuksköterskor med specialistkompetens
27 april
9.00-10.00
Registrering + kaffe
10.00-10.15
Välkomna!
Cecilia Olsson, RN, PhD, avgående ordförande
Sjusköterskor i Cancervård
Helena Ullgren, RN, MSc, styrelseledamot och
ordförande i konferenskommittén, Sjuksköterskor i
Cancervård
10.15 -11.00
ReCan –projektet Recoganizing Cancer Nursing,
Andreas Charalambous, RN, PhD, Ass Professor Cyprus
Teknologiska Universitet, docent Åbo Universitet och
styrelseledamot European Oncology Nursing Society
(EONS)
11.00-11.30
Magnetmodellen
Ami Hommel, RN, PhD, docent, ordförande, Svensk
sjuksköterskeförening
11.30-12.00
Nya kompetensbeskrivningen för Specialistsjuksköterska
i cancervård
Camilla Hultberg, RN, MSc, Vårdchef, Karolinska
Universitetssjukhuset, Huddinge
12.00-13.30
Lunch + utställning
Parallella sessioner
Strålbehandling – nyheter och
patientperspektiv
(moderatorer A.Svensk och K.Olausson)
13.30-14-25 Kraniospinala
behandlingar på Skandionkliniken
Nassrin Yosefi, RN och Karin Bȕnthe,
RN, Skandionkliniken, Uppsala
14.25-15.10 Kaffe + utställning
15.10-15.25 Patienters upplevelse av
strålbehandling
Kristina Olausson, RN PhD, Umeå
universitet
Rehab / team i Cancervården
(moderatorer A. Ax och K. Sandström)
13.30-13.45 Kvinnors upplevelse av
rädsla för återfall vid bröstcancer
Jennifer Håkansson, RN BSc och Cecilia
Wåhlin, RN BSc, Kristianstad Högskola
13.50-14.05 Chemobrain - kognitiva
biverkningar
Kala Hatti Önnerfält, RN MSc och
Alexandra Rönnängsgård, RN MSc, Lund
14.10-14.25 Phys-Can studien: Fysisk
träning under adjuvant behandling
Ingrid Demmelmeier, Physiotherapist
docent, Uppsala universitet
15.30-15.45 Självsedering vid
strålbehandling: effektivt, patientvänligt 14.25-15.10 Kaffe + utställning
och modernt
Kristina Redelius RN, Linköping
15.10-15.25 Livet efter cancer i
bäckenområdet
15.50-16.20 HYPO studien, tidiga
Gail Dunberger, RNT PhD, Ersta Sköndal
resultat
Anders Widmark, MD, professor, Umeå högskola
universitet
15.30-15.40 Kontaktsjuksköterskan och
Min vårdplan på nationell nivå,
Peniscancer
Johanna Nilsson, RN BSc, Örebro
15.45-16.00 Kontaktsjuksköterska eller
koordinator, vad skiljer rollerna åt?
Åsa Wilson, RN, BSc, Gotland
16.30
Årsmöte för Sjuksköterskor i cancervård
18.00
19.00
Mingel i utställningsytan
Middag
28 april
Patientens perspektiv
Palliativ vård och Symtomlindring
8.30- 8.50 Unga med cancer
Ante Nordqvist, medlemskoordinator,
Ung Cancer
8.30-8.45 DöBra – projektet
Olav Lindqvist, RN, PhD, Stockholm
(moderatorer L. Bergström och B. Westman)
8.55-9.15 Unga med cancer
Maria Olsson, RN, PhD stud, Göteborg
9.20-9.45 Möta personer med
utvecklingsstörning
Cecilia Olsson, PhD,
FUB forskningsstiftelse ALA
9.50 Kaffe + utställning
(moderatorer H. Ullgren och M. Källman)
8.50-9.05 Implementering av palliativ
vård inom akutsjukvård
Susanne Lind, RN, PhD, Stockholm
9.10-9.25 Tidig palliativ vårdutmaningar och möjligheter
Helena Ullgren, RN, MSc, Stockholm
9.30-9.50 Immunologisk behandling –
ett nytt sätt att tänka?
Lena Westerberg, RN, och Johan
Hansson MD, PhD, Stockholm
eHälsa
9.50 Kaffe + utställning
10.20-10.44 Strukturerad
dokumentation – varför?
Inger Jansson, RN, PhD, sektion för
omvårdnadsinformatik
10.45-11.05 eHälsa – MVP vad händer?
Katja Voullet Carlsson, RN, BSc, RCC
Norr
11.10-11.20 phoneMe-studien
Maria Fjell, RN, PhD stud, Stockholm
11:30-11:45 Dome-projektet,
patientens syn på journal på nätet,
Hanife Rexhepi, RN, PhD stud. Skövde
Patientmedverkan i vården
10.20-10.40 Vad är kontinuitet och
vikten av kontinuitet
Maria Flink, socionom, PhD, Stockholm
10.45-11.00 Patientmedverkan och
Patient information
Frida Smith, RN, PhD, Göteborg
11.05-11.20 Isvantar och cocktails
Birgitta Barrefors Ivansson och
Magdalena Falcini Jensen berättar om
sina upplevelser av att ha cancer
11.25-11.40 Neurotoxiska biverkningar
vid cytostatika behandling
Jenny Drott RN, PhD stud, Linköping
11:45 – 13:00
Lunch + utställning
13.00-13.40
Oncopolicy projektet - Cancerorganisationer i Europa
arbetar tillsammans med cancerfrågor
Andreas Charalambous, RN, PhD board member EONS
13.45-14.25
European Oncology Nursing Society och vad gör dom?
Lena Sharp, RN, PhD, president elect EONS
14.30
Tack och adjö – Framåt vad vill vi?
Kristina Olausson, Sjuksköterskor i cancervård
15.00
Kaffe
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards