CV och vetenskapliga meriter för medsökande

CV och vetenskapliga meriter för Mariann Olsson f 1946
Namn
Mariann Olsson
Grundexamen, högskoleexamen, år, ämnesområde
1969, Degree in Social work, “Socionomexamen”, University of Stockholm
Doktorsexamen, år, universitet, avhandlingens titel, handledare
1994, Karolinska Institutet, Title: Social support in bereavement crisis – interaction between
medical staff and bereaved relatives; Supervisors: Olof Edhag, Thomas Lindstein
Docentkompetens, år, universitet, ämne
2010, Karolinska Institutet, Healthcare Research
Senaste anställning
Senior lecturer in Social Work, Dept of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska
Institutet since 2010 – 2016 (part-time position since 2014) combined with a position as
researcher at Stockholms sjukhem (20% 2005-2016) and as visiting professor at Sunnaas
Rehabilitation Hospital, Oslo, Norway 2012 -2016. Now retired but still affiliated with
Karolinska Institutet
Handledarskap, pågående och avslutade
Joint supervisor for Lisa Sand, Karolinska Institutet, PhD 2008-09-15.
Joint supervisor for Aina Johnsson, Karolinska Institutet, PhD 2008-11-14.
Chief supervisor for Liisa Hammar, Karolinska Institutet, Licentiate degree 2010-05-21.
Joint supervisor for Marie Nilsson, Karolinska Institutet, PhD 2013-02-22
Joint supervisor for Una Stenberg, University of Oslo, PhD 2013-10-21
Chief supervisor for Maria Flink, Karolinska Institutet, PhD 2014-01-31
Chief supervisor for Lena Anmyr, Karolinska Institutet. PhD 2014-04-07
Joint supervisor for Tina Lundberg, Karolinska Institutet, PhD-project, Registered 2011
Have supervised > 20 master theses at the University of Stockholm and Karolinska Institutet
(social work, nursing, clinical medical science).
Övrigt av betydelse
Responsible for advanced level courses in Evidence-based practice
2007-13
Member, Care Sciences Committée, Swedish Cancer Society
2004-09
Ass Chair, Care Development Committée, Swedish Cancer Society
2000-03
Senior position, Center for Care Development, Karolinska University Hospital
2004-07
Member, Board of Health Care Sciences, Karolinska University Hospital
2005-06
Initiator/examinator of a Master Program: ”Social work in health”,
Karolinska Institutet
2002-07
Coordinator of Researchers Network in Social work in Health Care
1995 - 2015
Member of several inter-professional research networks.
Publikationer
MO has 52 original papers in international referee-journals. 37 publications can be found in
Medline and have according to bibliometrics been cited 560 times. One paper is among the
top 5% cited publications and has been cited >200 times.
23 original papers are published in Scandinavian journals and 10 texts in books.
Editor of the first Swedish Research-based Textbook in Social Work in Health (Lalos m.fl.
(red). Socialt arbete I hälso- och sjukvård. Natur & Kultur 2014.
OrcidID: 0000-0003-3759-3981