Att leva som jude Synagogan

advertisement
Att leva som jude
Att vara jude är att tillhöra ett folk som har fått uppleva
mycket förtryck och lidande. Det har gjort att samhörigheten
är viktig för folket – även för judar som inte bryr sig så
mycket om religionen.
Att vara jude kan också vara att bekänna sig till den judiska
tron. Judar upplever att de är ett folk som är utvalt av Gud.
Därför försöker de aldrig att omvända människor med en
annan tro. Men även om man inte tillhör det judiska folket är
det möjligt att konvertera till den judiska tron.
I den judiska religionen finns många regler för hur man
ska leva. Det kan till exempel handla om praktiska saker som
vad man ska äta, hur man ska klä sig och när man ska vila
eller arbeta. Många av reglerna kommer från Bibeln. Vissa
regler kan vara svåra att följa. I Sverige är det till exempel inte
tillåtet att slakta djur på det sätt som reglerna säger.
I Tora kan man läsa
om reglerna för hur
man ska leva som
jude. Handskrivna
Tora-rullar finns i
varje synagoga.
Sabbaten – vilodagen
Sabbaten är den judiska vilodagen. Den börjar när solen
går ner på fredagskvällen och håller på till lördagens
kväll. Gud skapade världen på sex dagar, den sjunde
dagen vilade Gud. Människan ska följa Guds exempel.
Därför ska ingen behöva arbeta på sabbaten, man ska
vara tillsammans, vila och glädjas åt att världen har
skapats. På fredagskvällen äter familjen sabbatsmåltiden
som är en festmåltid, och på lördagen firas veckans
viktigaste gudstjänst.
Judar som vill följa sabbatsreglerna gör inget arbete
på sabbaten. Bland annat är det förbjudet att resa, laga
mat och göra upp eld efter att sabbatsljusen tänts.
Också för judar som inte följer reglerna så strängt är
fredagskvällens måltid en uppskattad träffpunkt för hela
familjen.
TROSBEKÄNNELSE
Hör Israel!
Herren,
vår Gud Herren,
är en.
Femte Moseboken 6:4
Judisk mat
En jude som följer judiska matregler
äter bara mat som är kosher. Det
betyder att den har lagats på rätt
sätt och enligt kosherreglerna.
Vissa råvaror är helt förbjudna, till
exempel gris och blodmat. En annan
viktig regel är att kött och mjölk inte
får blandas i matlagningen eller på
samma fat.
Många judiska högtider firas som
måltider i familjen, till exempel
sabbaten, lövhyddohögtiden och
påskmåltiden.
Kippa
Judiska män och pojkar ska
täcka huvudet för att visa
respekt mot Gud. Många bär
en liten tygmössa som kallas för
kippa. En del använder kippa
varje dag, medan andra bara har
den på sig i synagogan och vid
högtider.
50
Synagogan
Judarna började bygga synagogor för att ha någonstans
att samlas och fira gudstjänst. Synagogan är också en plats
där man kan studera eller bara träffas och ha det trevligt.
I Sverige finns det i dag synagogor i flera större städer.
Ledaren för en judisk församling kallas rabbin. Rabbinen
ansvarar för undervisningen i församlingen, men det är inte
alltid han som leder gudstjänsten.
Konvertera betyder att man övergår från en religion till en annan.
PULS religion 4-6 inlay.indd 50
Templet i Jerusalem var judarnas
heligaste plats. I dag finns bara den
vägg kvar som kallas klagomuren.
2011-12-06 14.40
Torarullarna är gjorda
av pergament. Det
är ett djurskinn som
förr i tiden användes
i stället för papper.
52
PULS religion 4-6 inlay.indd 52
2011-12-06 14.41
51
PULS religion 4-6 inlay.indd 51
Publicerat med tillstånd
ur Puls religion
Text Marianne Abrahamsson
Bild Jessica Nyström
Natur & Kultur 2011
11-06-30 11.40.30
Download