Lär dig mer om insulinpumpen Animas® Vibe

advertisement
Stephen
Använder en Animas insulinpump sedan 2011
®
Lär dig mer om
insulinpumpen Animas Vibe
med CGM-system*
Funktioner som inspirerar
®
*Kontinuerlig glukosmätning. Animas® Vibe™ är indikerat för patienter från 2 år och uppåt.
™
Hej!
Vi är Animas
Vi gör insulinpumpar.
Vi ger vårt stöd, vår tid och expertis till människor som använder dem.
Vi är stora fans av insulinpumpar, eftersom de kan hjälpa dig
att hantera din diabetes. Faktum är att insulinpumpar hjälper
dig att hålla bättre kontroll, vilket minskar både risken för
diabeteskomplikationer och risken för allvarlig hypoglykemi
jämfört med dagliga injektioner.
Hur en insulinpump ser ut, känns och fungerar är också
viktigt — den är trots allt din ständiga följeslagare. Vi har
därför gjort det till vår viktigaste uppgift att lyssna noggrant
på människor med diabetes för att sedan lägga in de
funktioner som gynnar dig mest i våra insulinpumpar. På det
viset har vi kunnat visa vägen när det gäller innovationer för
insulinpumpar under det senaste årtiondet.
Allt för den enkla anledningen att kunna hjälpa dig att
prestera som bäst varje dag.
Kevin
Använder en Animas insulinpump sedan 2011
®
1 | www.rubinmedical.se
Inledning
Är pumpbehandling
nytt för dig?
5 stora fördelar
Generellt sett är insulinpumpsbehandling ett utmärkt alternativ att fundera
på för att hantera diabetes. Ta en titt på de främsta fördelarna.
1
Generellt lägre HbA1c-nivå
1-4
Studier visar att personer som använder insulinpump har lägre HbA1c-nivåer — ett mått
på blodsockernivåer över tid — än de som tar dagliga injektioner. Det är viktigt, eftersom
forskning visar att ju lägre HbA1c-värdet är, desto lägre är risken för att utveckla långsiktiga
diabeteskomplikationer.
2
Bättre daglig blodsockerkontroll
3, 5
Många faktorer kan påverka en god kontroll — allt från stress till sjukdom eller resor.
Insulinpumpar bidrar till att göra det mer hanterbart, jämfört med dagliga injektioner. Du kan
justera ditt insulin när som helst för att möta olika utmaningar. Insulinpumpanvändare kan
känna att de äntligen ”har sluppit berg-och dalbanan”.
3
Färre episoder med allvarlig hypoglykemi
2-4,6,7
Det har visat sig att pumpanvändare upplever färre tillfällen med allvarlig hypoglykemi än de
som tar dagliga injektioner.
4
Större flexibilitet
Insulinpumpar är konstruerade för att hålla jämna steg med ett liv som ändras från dag till
dag. Till skillnad från behandling med dagliga injektioner ger insulinpumpen dig friheten att
bestämma när du vill äta och sova, välja när och hur länge du vill motionera, och så vidare.
5
Färre injektioner
Intensiv behandling med dagliga injektioner kan kräva så mycket som 1 460 nålstick per år.
Under samma tid behöver pumpanvändare endast byta sitt infusionsset 156 gånger per år
(ca 3 gånger per vecka).
4
www.rubinmedical.se | 2
En introduktion till
insulinpumpar
(Inspirerade av den
mänskliga bukspottkörteln)
När läkare och forskare först utvecklade insulinpumpar på 1970-talet,
var deras mål att imitera en frisk bukspottkörtel. Idag är de på
god väg. Hundratusentals människor runt om i världen använder
insulinpump istället för att ta dagliga injektioner insulin — och de
njuter av bättre kontroll och större frihet än någonsin tidigare i sina liv.
Basal- och bolusinsulin
Insulinpumpen är en liten apparat som hjälper dig
hantera din diabetes genom att imitera hur en frisk
bukspottkörtel tillför insulin till kroppen. Den doserar
kontinuerligt små mängder snabbverkande insulin för att
hålla blodsockernivån stabil mellan måltiderna och när
du sover. Detta kallas basalinsulin. Basalinsulinet går att
justera när som helst på dygnet för att möta varierande
insulinbehov.
Vid måltider eller mellanmål kan våra pumpar, med bara
några få knapptryckningar, leverera den mängd insulin
som behövs för att matcha kolhydratmängden i maten du
äter. Detta kallas bolusinsulin. Bolusdoser kan också ges
för att korrigera högt blodsocker mellan måltider.
3 | www.rubinmedical.se
Allt om insulinpumpbehandling
Insulinets
svängningar,
upp och ner
Basalinsulin
En kontinuerlig tillförsel
av insulin för att hålla
blodsockernivåerna
stabila mellan måltiderna.
Bolusinsulin
Insulineffekt
En måltidsdos insulin
för att matcha mängden
av kolhydrater i maten.
Frukost
Lunch
Middag
Mellanmål
www.rubinmedical.se | 4
Grunderna i
att använda en
insulinpump
Trots att insulinpumpar utför ett stort
arbete, är de förvånansvärt små.
Våra insulinpumpar är små och
snygga apparater i samma storlek
som en mobiltelefon. Alla har en
platt färgskärm med hög kontrast,
tre knappar för navigering och en
ampull fylld med snabbverkande
insulin. En motor tillför exakta
mängder insulin från ampullen
genom ett infusionsset till din
kropp.
Infusionssetet kan appliceras på
många ställen, till exempel på
magen, på låret eller på skinkorna,
och behöver bara bytas varannan
eller var tredje dag. Du kan koppla
bort det under korta stunder för
sådant som kontaktsporter eller
intimt umgänge. Det återansluts
med ett snäpp.
Om infusionsset
Infusionssetet är kopplat till en
längre slang som i sin tur ansluter
till insulinpumpen.
Ett infusionsset har en liten,
flexibel slang som förs in precis
under huden med hjälp av en
appliceringshjälp (inserter) och som
sedan hålls på plats med tejp. Det
finns många typer av infusionsset.
Du bör prova dig fram för att hitta
det som är bekvämast för dig.
inset II
®
Om möjligheterna att bära den
Denna slang finns i olika längder,
vilket ger dig möjlighet att bära
insulinpumpen nästan var som
helst. Om du gillar att ha saker
nära — låt oss säga insulinpumpen
i fickan och infusionssetet på
magen — ta en kortare. Om du
är lång eller föredrar saker längre
ifrån varandra, ta en längre.
inset 30
®
Vi rekommenderar
inset II och inset 30
®
inset II är ett rakt set och
inset 30 är ett vinklat
set, termer som beskriver
hur de går in i huden.
De levereras som en enda
förladdad enhet och kan
enkelt appliceras med en
hand.* De finns också i
olika färger som matchar
våra insulinpumpar.
®
®
*Placering och insättning av både inset II och inset 30 kan göras med en hand. När införingsnålen tas bort, kräver inset 30 att setet hålls på plats med den andra handen.
®
5 | www.rubinmedical.se
®
®
®
Allt om insulinpumpbehandling
Francis
Använder
en Animas insulinpump
sedan 2011
®
www.rubinmedical.se | 6
Ej bekant med
pumpbehandling?
Ta en titt: det här kan
insulinpumpen Animas Vibe
göra för dig
®
™
Animas Vibe har en mängd bra funktioner som gör pumpbehandlingen så bra den bara
kan bli. Det handlar om mycket mer än att bara ge en insulindos. Här kommer en närmare
beskrivning på de olika saker vår pump kan göra för att du skall kunna prestera som bäst.
®
™
Den har en högupplöst färgdisplay
Små steg i bolusjustering gör oss glada
Animas Vibe har en platt panel och den senaste
teknikens färgskärm. Den är självlysande med hög
kontrast.
Små bolussteg (0,05 E) hjälper till att matcha
insulindoserna med födointag (ezCarb) och att
korrigera höga blodsockervärden (ez BG) baserade
på det senaste blodsockervärdet. Allt för en exakt
dosering.
®
™
Vattentät
Man behöver inte oroa sig för ett plötsligt skyfall
eller ett oavsiktligt dopp. Den behöver inte tas av
för att kunna bada eller duscha, eftersom den är
dokumenterat vattentät i upp till 24 timmar på 3,6
meters djup.
Anpassningsbar matlista integrerad i pumpen
Anpassningsbar matlista med 500 matvaror integrerad
i pumpen för att underlätta kolhydratberäkning.*
Smidig navigering
Det finns 4 knappar för de huvudsakliga
programmeringsfunktionerna. Genvägar och en
markering i menyn gör programmeringen bekväm.
Till exempel kan CGM-skärmen på pumpen nås
med bara en knapptryckning.
Vi kan finjustera insulinet till dig
Vi ger dig ett liten justering (0,025 E/tim) i alla
tillgängliga nivåer (0,025 E/tim till 25 E/tim), för att
uppfylla dina skiftande behov av noggrann dosering.
Pumpen håller koll på det aktiva insulinet
Funktionen “Insulin i kroppen” (IOB) håller reda
på det insulin som fortfarande är aktivt i kroppen
och tar med det i beräkningen av föreslagna
bolusmängder.
Våra avancerade bolusfunktioner gör
bolusdoseringen enklare
†
Med vår normalbolus kan du beräkna din dos och
ge den direkt. Vår kombibolus låter dig beräkna
mängden och dela den, så en del tillförs direkt
(normalbolus) och resten över tid (förlängd bolus).
En användbar funktion vid småätning eller vid intag
av en fettrik måltid.
Vi skulle aldrig stå mellan dig och ditt
infusionssetsval
Vår insulinpumpar är kompatibla med alla
infusionsset med standardiserad Luerlockkoppling, så du kan välja det som passar dig bäst.
Du kan välja mellan våra allt-i-ett och manuella set.
Vi har personliga basalprogram
Du kan programmera fyra olika basalprogram för olika
insulinbehov.
*När du använder programvaran Diasend.
†Baserat på en undersökning år 2011 i vilken 183 Animas 2020-användare deltog. Av de som använt avancerade bolusfunktioner, höll 98 % av dem helt med om, höll med om eller höll delvis
med om påståendet; "De avancerade bolusfunktionerna som t.ex. ezCarb, ezBG och kombibolus gör bolusdoseringen enklare". Detta som en jämförelse mot att inte använda de avancerade
funktionerna. Insulinpumpen Animas Vibe innehåller samma avancerade bolusfunktioner som insulinpumpen Animas 2020.
®
®
7 | www.rubinmedical.se
™
®
®
®
Bild av insulinpumpen Animas Vibe
Nicole
Använder en Animas insulinpump sedan 2009
™
Redan insulinpumpsanvändare?
Här är några fördelar med
kontinuerlig glukosmätning (CGM)
Designad för att ge dig
en mer komplett bild av
ditt blodsocker*
Anpassningsbara
larm för högt och
lågt blodsocker
Med en insulinpump
med CGM kan du
hela tiden se hur ditt
blodsocker rör sig.
Denna information är
avsedd att komplettera
fingerstickstester, som
en hjälp vid justeringar
av behandlingen.
Du kanske inte alltid
har symtom när ditt
blodsocker är för
högt eller för lågt.
Insulinpumpar med
CGM låter dig ställa
in larmnivåer så att
du kan hålla koll
på det.
†‡
§
Sänkt HbA1c
Personer som
redan använder
insulinpump har
upplevt mindre
glykemisk variabilitet
och även ytterligare
sänkta HbA1c-nivåer
med hjälp av CGM.
3
*Jämfört med dagliga injektioner
†Inga värden är synliga under startperiodens 2 timmar.
‡CGM-avläsningar visas inte när du befinner dig i vatten.
§Du måste bekräfta ditt blodsockervärde med ett blodsockertest i fingertoppen innan du vidtar en åtgärd.
www.rubinmedical.se | 8
Redan bekant med pumpbehandling?
Börja använda pump och prestera me
Animas Vibe med CGM-system
®
™
Så här ser den ut
Liten och lätt
Anpassningsbar matdatabas integrerad i pumpen
Du kan programmera upp till 500 matvaror för
noggrann kolhydratberäkning.
‡
Eftersom den bara mäter 8,26 x 5,08 x 2,18 cm
och väger cirka 105 gram, är den ungefär lika
liten och lätt som en mobiltelefon, och kan döljas
diskret under kläderna.
Datahantering
Ladda upp insulinpumpdata till den säkra
Diasend -webbsidan för att se blodsocker- och
insulindoser analyserade i flera olika typer av
rapporter.
®
Högupplöst färgskärm
Lätt att läsa.*
Skärmmenyer
Hanterar sjukdagar
Lätta att förstå.†
Pump erbjuder ett bekvämt sätt att ha riktlinjer
för sjukdagar till hands.
5 fantastiska pumpfärger
Du kan välja din favorit.
Så här fungerar den
Så här ställs den in
Dokumenterat vattentät
Personliga inställningar
Anpassa doseringen genom att programmera
individuella förhållanden mellan insulin och
kolhydrater, insulinkänslighetsfaktorer och
blodsockermål med upp till 12 personliga
inställningar i 30-minuterssteg.
Anpassningsbara basalprogram
Fyra olika basalprogram för olika insulinbehov.
Passar med olika infusionsset
Kompatibel med alla infusionsset som använder
en Luerlock-koppling. Hitta det som passar
dig bäst.
Pumpen behöver inte tas av i närheten av vatten.
§
Utökad batterilivslängd
En AA-litiumbatteri varar i upp till 3 veckor.
II
Genvägar och en markering i menyn
Gör programmeringen bekväm.
Säkrat minne
Inställningar och historik sparas även om
batteriet tas ur.
Varning om låg insulinmängd
Meddelar dig en gång när mängden insulin som
finns kvar i ampullen når den nivå du har ställt in.
*Baserat på en undersökning 2011 bland 183 Animas 2020-insulinpumpanvändare, håller 87 % helt eller delvis med om påståendet: “Färgskärmen är lätt att läsa av.” Insulinpumparna
Animas 2020 och Animas Vibe har samma färgskärm.
†Baserat på en undersökning 2011 bland 183 Animas 2020-pumpanvändare, höll 98 % helt eller delvis med om påståendet: “Skärmmenyerna är lätta att förstå.”
‡När du använder programvaran Diasend .
§Animas Vibe och Dexcom G4 PLATIUNUM-sändaren är vattentät i upp till 24 timmar på 2,4 meters djup. CGM-värdena kanske inte kan visas under vattnet.
IIEnergizer L91 litiumbatteri.
®
®
®
™
®
®
®
™
®
9 | www.rubinmedical.se
Allt om insulinpumpen Animas Vibe
?
er med
®
™
Animas Vibe -i naturlig storlek
®
™
Omfattande minne
Visar de senaste:
• 500 bolusdoserna
• 120 totala dagliga doserna
• 30 larmen som rör insulintillförsel och stopp
• 60 primningarna
• 270 basalhastighetsändringarna
Ocklusionskänslighetsinställning
Ocklusionskänsligheten kan ställas in i hög eller låg
för olika behov.
Fin basalhastighetsjustering
Liten justering på 0,025 E/tim i alla tillgängliga
nivåer (0,025 E/tim - 25,00 E/tim).
ezBG
Beräknar automatiskt en korrigeringsbolus
baserad på ditt senaste blodsockervärde.
Insulin i kroppen (IOB)
Håller reda på det insulin som fortfarande är
aktivt i kroppen.
Temporär basalhastighet
Möjlighet att minska basalhastigheten med ner
till -90 % i steg om 10 % eller öka den med upp
till +200 % i steg om 10 % under så lång tid som
24 timmar.
Fininställd bolusdosering
Justering av bolus i steg om 0,05 E i alla nivåer
(0,05 E till 35,0 E).
www.rubinmedical.se | 10
Grunderna i användning av
kontinuerlig
glukosmätning (CGM)
Vuxna pumpanvändare över 25 har visats få förbättrad kontroll
med CGM.
8
Om CGM
Vid CGM-mätning förs en sensor
(tråd) in under huden. Den skickar
sedan med jämna mellanrum
sensorvärden till din insulinpump.
Du kan se om ditt blodsocker
är på väg upp eller ned och hur
snabbt det rör sig. Du kan se dina
trender under olika tidsperioder och
tillsammans med blodsockervärden
tagna från fingertoppen göra
insulinjusteringar så snart de
behövs.*
CGM ersätter inte blodsockervärden
tagna från fingertoppen utan det
kompletterar dem. Tanken är att
använda CGM för att bestämma
i vilken riktning ditt blodsocker
är på väg och hur snabbt det
förändras. Blodsockervärdena
från fingertoppen används för att
fastställa din insulindos.
Här följer en närmare beskrivning
på hur CGM-sensorn, -sändaren och
insulinpumpen arbetar.
Om sensorn
Det är mycket viktigt att notera att
sensorvärdet i interstitialvätskan
skiljer sig något från det som finns i
blodet, så sensorns uppgift är inte
att berätta vilket värde du har —
det är fortfarande en uppgift för din
mätare. Istället följer sensorn hur
ditt blodsocker beter sig, vilket är
något mätaren inte kan göra.
Om sändaren
Sändaren snäpps på plats
i sensorplattan som har
den självhäftande tejpen
i botten (mot huden).
Sändaren sänder trådlöst
sensorvärdena till
insulinpumpen.
†
Om pumpen med
integrerad CGM
Animas Vibe
med CGM visar dina
blodsockertrender direkt i
skärmen, så att du kan se det som
händer precis när du vill. Den har
också anpassningsbara larm och
varningar.
®
™
†
Sensorn har applicerats under
huden med hjälp av en inserter och
hålls på plats med tejp, på ungefär
samma sätt som ditt infusionsset är
anslutet.
Den avläser kontinuerligt
glukosnivån i vävnadsvätskan
(kallad interstitialvätska). Sensorer
är engångsartiklar. Generellt sett
är de godkända för 3 till 7 dagars
kontinuerlig användning. Dexcom
G4 PLATINUM-sensorn är godkänd
för upp till 7 dagars användning.
®
11 | www.rubinmedical.se
*Du måste bekräfta ditt blodsockervärde med ett blodsockertest
i fingertoppen innan du vidtar en åtgärd.
†Inga värden är synliga under startperiodens 2 timmar.
CGM-värdena visas inte under vatten.
Grunderna
i CGM
Grunderna
i CGM
Blodsockertestning i
fingertoppen jämfört
med CGM
Blodsockertest i fingertoppen ger dig ett korrekt blodsockervärde
så att du vet hur mycket insulin du ska ge dig själv. De kan
däremot inte ge dig den fullständiga bilden av dina höga eller
låga blodsockervärden eller ändringshastigheten över tid. Det är
där CGM kommer in.
Exempel på blodsockervärden från
fingertoppen tagna under 24 timmar
Blodsocker (mmol/L)
Blodsockervärde taget
från fingertoppen
Tid (timmar)
Oregistrerade
höga episoder
Exempel på CGMvärden tagna under
24 timmar
Dexcom G4
-sensorns
Blodsockervärde taget
från fingertoppen
införingsnål
är den
minsta tillgängliga
i jämförelse med
Medtronic Enlite
och Abbot FreeStyle
Navigator ; godkänd
för upp till 7 dagars
användning
Blodsocker (mmol/L)
™
®
®§
Tid (timmar)
Oregistrerade
låga episoder
www.animascorp.co.uk
www.rubinmedical.se | 12
CGM-funktionen i
Animas Vibe Systemet
Ta en närmare titt
®
Den tål alltid ett dopp,
eftersom Dexcom G4
PLATINUM-sändaren
är vattentät i upp
till 24 timmar på
2,4 meters djup
™
Den visar
kontinuerligt
sensorvärden i
1-, 3-, 6-, 12- och
24-timmarssteg
Trendpilar
visar färgkodat
riktningen och
hastigheten som
glukoset rör sig
med (röd = hög,
blå = låg, grön =
inom målområdet)
®
Genom att
trycka på CGMgenvägsknappen
väcks insulinpumpen
direkt till en av
CGM-skärmarna
med trenddiagram
(när CGMfunktionen är
aktiverad)
Den sänder sensorvärden trådlöst till
pumpen via den
lilla Dexcom G4
PLATINUMsändaren*
®
Dexcoms
appliceringsnål
har ungefär
samma storlek
som de som finns
i ett infusionsset;
godkänd för upp till
7 dagars användning
Integrerad
anpassningsbar
matdatabas för
mer noggrann
kolhydratberäkning
†
Den första
och enda
insulinpumpen
med CGM
som har en
färgskärm med
hög kontrast
Den visar höga
och låga värden
med färgkodade
trendlinjer (röda,
blå, eller gröna)
*CGM-avläsningar visas inte när du är i vatten.
†När du använder Diasend programvaran för att anpassa och sedan ladda upp en matdatabas till din pump.
®
13 | www.rubinmedical.se
Allt om insulinpumpen Animas Vibe
Ladda upp
information använd
Diasend
®
®
™
Det webbaserade sättet att hantera och granska
insulinpumpens lagrade information.
Hos Diasend
®
Uppladdade data är
tillgängliga på den säkra
Diasend -webbsidan. Se dina
data och analysera dem i
olika typer av rapporter.
®
Hemma
På kliniken
Ladda upp information
från insulinpumpen
Animas Vibe via din
Mac eller Windows -dator
till den säkra Diasend webbsidan.*
Granska rapporterna
tillsammans med din
vårdgivare för mer
givande möten.
®
™
®
®
Windows är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Mac OS är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Corporation.
Animas är ett varumärke som ägs av Johnson & Johnson och används på licens.
®
®
®
*Den trådlösa nedladdningskabeln som följde med ditt Animas -pumpkit och Diasend Uploader (laddas ned och installeras gratis från Diasend.com/animas) behövs för att ladda upp dina data.
Ring Animas kundtjänst om du behöver en ny kabel.
5
®
®
www.rubinmedical.se | 14
Ditt liv med diabetes
Frågor till dig
1
Vill du se en förbättring av ditt HbA1c?
2
Äter, sover eller motionerar du vid olika tider från dag till dag?
3
Låter det bra med bättre blodsockerkontroll vid pumpbehandling
jämfört med dagliga injektioner? Många saker kan påverka en
god kontroll - allt från stress till sjukdom och resor.
4
Svänger ditt blodsocker mer än vad du trivs med?
5
Skulle du vilja få färre tillfällen med allvarligt lågt blodsocker?
6
Gillar du tanken på färre injektioner (byte av infusionsset efter
2-3 dagar kontra flera injektioner per dag)?
7
Skulle du vilja kunna justera ditt insulin inför motion istället
för att äta mellanmål, eller kunna korrigera ett högt blodsocker
utan att ta en extra injektion?
15 | www.rubinmedical.se
Allt om pumpbehandling
Lynda
Använder en Animas insulinpump sedan 2008
®
Om du svarade “ja” på någon av frågorna,
kan pumpbehandling med Animas Vibe
vara rätt för dig. Prata med din vårdgivare
för ytterligare råd.*
®
™
*Goda kunskaper i kolhydratberäkning krävs.
www.rubinmedical.se | 16
Lär dig mer
om Rubin Medical
och Animas
Rubin Medical
Rubin Medical AB är stolta över att vara
exklusiv distributör för Animas Corporation i
Skandinavien. Animas Corporation är en del av
Johnson & Johnson-koncernen, ett världsledande
företag inom hälso-och sjukvårdssektorn med ca
120 000 anställda världen över.
Genom vårt samarbete med Animas kan vi
erbjuda dig produkter av absolut högsta
kvalitet och säkerhet och uppfylla vår vision
om att vara det tryggaste valet för dig när
det gäller din diabetesbehandling. Animas
Corporation är ackrediterade och certifierade
inom ISO 13485:2003*, liksom Rubin Medical
AB, och JCAHO** för den allra högsta
kvalitetsstandarden.
*Internationell organisation för standardisering
17
**Gemensam
kommission för ackreditering av hälso-och sjukvårdsorganisationer
17 | www.rubinmedical.se
Vi på Animas sätter patienternas behov
främst vid varje ny innovation
Vi vet vad pumpanvändare vill ha och behöver
av en enkel anledning: Många av oss har själva
diabetes eller känner någon som har det.
Vi arbetar dessutom i nära samarbete med
diabetesspecialister, endokrinologer, andra läkare
och diabetesspecialistsjuksköterskor för att hitta
otillfredsställda behov och åtgärda dem med våra
tekniska lösningar.
Animas innovationshistoria
Vi förvaltar ett arv som föregångare bland
insulinpumpstillverkare. Vi ser till att de innehåller de
funktioner som pumpanvändare vill ha och behöver.
Systemet Animas® Vibe™ består av insulinpumpen Animas® Vibe™
tillsammans med Dexcom G4® PLATINUM sensor och sändare.
Systemet Animas® Vibe™ är avsett för enskilt bruk till patienter med
diabetes. Insulinpumpen Animas® Vibe™ indiceras för kontinuerlig
subkutan infusion av insulin för behandling av insulinkrävande diabetes
hos vuxna och barn. Den är avsedd att ta emot och visa data från
glukossensorn. Systemet är också en glukosmätande enhet avsedd för
att upptäcka trender och spåra mönster hos personer (2 år och äldre)
med diabetes. Systemet är avsett för användning av patienter i
hemmet och på vårdenheter. Systemet är avsett att användas som ett
komplement till, inte att ersätta, information som erhållits från
standardenliga blodsockermätare för hemmabruk. Systemet hjälper till
att upptäcka episoder av hyperglykemi och hypoglykemi. Det
underlättar både akuta och långsiktiga behandlingsjusteringar, och kan
komma att minimera dessa svängningar. Tolkningen av resultaten från
Dexcom G4® PLATINUM sensor och sändare bör baseras på de trender
och mönster som observerats under flera mätningar i följd under en
tidsperiod.
Kontraindikationer och varningar
– insulinpumpen Animas® Vibe™
Rådgör med din läkare om dina individuella utbildningsbehov.
Försök inte att ansluta pumpen innan du fått utbildning på den.
• Felaktig användning av pumpen, underlåtenhet att följa
anvisningarna i användarhandboken eller felaktig, bristande
egenvård och felsökningsåtgärder kan leda till dödsfall eller allvarlig
skada. Fråga vårdteamet om du inte förstår något eller om du har
några frågor, eller ring den lokala Animas-återförsäljaren. Se
patient-ID-kortet som medföljer insulinpumpen Animas® Vibe™ för
kontaktinformation till den lokala Animas-återförsäljaren.
• Pumpen är utformad för att tillföra insulin på ett tillförlitligt sätt men
eftersom pumpen endast använder snabbverkande insulin kommer
du inte att ha långtidsverkande insulin i kroppen. För att undvika risk
för diabetisk ketoacidos (DKA) eller mycket höga blodsockervärden
måste du vara beredd att injicera dig själv med insulin om tillförseln
av någon anledning skulle avbrytas.
• Pumpen är konstruerad och kalibrerad att tillföra insulin med
koncentrationen 100 E/ml. Om lägre eller högre
insulinkoncentrationer används kan detta leda till allvarlig skada
eller dödsfall.
• Starta aldrig Prime/Rewind-sekvensen på pumpen medan
infusionssetet är anslutet till kroppen. Sekvensen Prime/Rewind
omfattar stegen för att återställa kolvstången, sätta i en
insulinampull och skruva åt ampullocket samt prima
infusionsslangen. Om du inte avlägsnar infusionssetet från kroppen
innan du utför dessa steg kan för mycket insulin tillföras, vilket kan
leda till skada eller dödsfall. Om pumpen skadas invändigt kan
mängden insulin som tillförs oavsiktligt bli betydande. Det kan leda
till allvarlig skada eller dödsfall på grund av hypoglykemi.
• Pumpen och pumptillbehören innehåller smådelar som kan utgöra en
kvävningsrisk för små barn. Vid förtäring kan dessa små
komponentbitar orsaka inre skada eller infektion. Batterier innehåller
exempelvis kemikalier som kan vara särskilt skadliga för barn.
• Slutet på pumpens driftslivslängd är 31 december 2023. Den sista
dagen du kan starta en ny CGM-session med en ny sensor är den 24
december 2023.
Kontraindikationer och varningar
– Dexcom G4® PLATINUM Sensor och sändare
• Dexcom G4® PLATINUM Sensor och sändare ersätter inte en
blodsockermätare. Du bör alltid använda blodsockervärdet från din
blodsockermätare för behandlingsbeslut, som till exempel hur
mycket insulin du ska ta.
• Dexcom G4® PLATINUM Sensor och sändare måste avlägsnas inför
magnetisk resonanstomografi (MRT), datortomografi eller diatermi.
Dexcom G4® PLATINUM Sensor och sändare har inte testats vid
MRT-undersökning, datortomografi eller diatermi, och det är okänt
om det finns säkerhets- eller prestandaproblem.
• Sensorns mätvärden påverkas och visar falskt för höga värden om
läkemedel som innehåller acetaminofen (paracetamol) används
samtidigt. Nivån av felaktighet beror på mängden av acetaminofen
(paracetamol) som är aktiv i kroppen.
• Använd inte Dexcom G4® PLATINUM Sensor och sändare innan du
har fått utbildning eller gått igenom utbildningsmaterialet som
medföljer CGM-systemet.
• Blodsockervärdet från din blodsockermätare bör användas för
behandlingsbeslut, som till exempel hur mycket insulin du ska ta.
Dexcom G4® PLATINUM Sensor och sändare ersätter inte en
blodsockermätare. Blodsockervärdena kan skilja sig från
sensorvärdena. Hastigheten och riktningen som glukoset rör sig med
samt trenddiagrammet från Dexcom G4® PLATINUM Sensor och
sändare som visas på din pump ger ytterligare information som
hjälper dig att fatta beslut om din diabeteshantering.
• Symtom på högt och lågt blodsocker skall inte ignoreras. Om
sensorns resultat inte stämmer överens med dina symtom, skall du
mäta ditt blodsocker med en blodsockermätare.
• Sensorvärdena kan bli mindre noggranna om du kalibrerar mer sällan
än var 12:e timme.
• Sensorer kan i sällsynta fall gå sönder. Om en sensor går sönder och
det inte går att se någon del av den ovanför huden ska du inte
försöka avlägsna den. Sök läkarvård om du har symtom på infektion
eller inflammation, rodnad, svullnad eller smärta, vid stickstället. Om
din sensor går sönder ska du rapportera detta till den lokala
Animas-återförsäljaren. Se patient-ID-kortet som medföljer
insulinpumpen Animas® Vibe™ för kontaktinformation till den lokala
Animas-återförsäljaren.
• Dexcom G4® PLATINUM Sensor och sändare är INTE GODKÄND FÖR
ANVÄNDNING av gravida kvinnor och personer som får dialys.
• Sensorplacering subkutant (under huden) på annan plats än magen,
eller om patienten är mellan 2 och 17 år, på magen eller övre delen
av skinkorna, ÄR INTE GODKÄND.
• Om sändarens hölje är skadat/sprucket ska du inte använda den,
eftersom detta kan skapa en elektrisk säkerhetsrisk eller
funktionsfel.
• Sensorn och sändaren innehåller smådelar som kan utgöra en
kvävningsrisk. Förvara sändarlådan utom räckhåll för små barn. Den
innehåller en magnet som inte bör sväljas.
www.rubinmedical.se | 18
Allt om Animas
Avsedd användning
Lär dig mer på
www.rubinmedical.se eller www.animaseurope.se
P
PSUPP
O
UM
Alla varumärken och upphovsrättigheter tillhör respektive ägare.
Animas-användarfoton är endast i illustrationssyfte. Alla patienterna använder
Animas-pumpar men kan använda produkter som inte finns i alla länder.
©2015 Animas Corporation 2015/02 AN12-1827B SE
G
NE
RT
REFERENSER:
1. Weissberg-Benchell J, Antisdel-Lomaglio J, Seshadri R. Insulin pump therapy: a metaanalysis. Diabetes Care.
2003;26(4):1079-1087. 2. Rudolph JW, Hirsch IB. Assessment of therapy with continuous subcutaneous insulin infusion in
an academic diabetes clinic. Endocr Pract. 2002;8(6):401-405. 3. Hoogma RPLM, Hammond PJ, Gomis R, et al. Comparison
of the effects of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) and NPH-based multiple daily insulin injections (MDI)
on glycaemic control and quality of life: results of the 5-nations trial. Diabet Med. 2005;23(2): 141-147. 4. Linkeschova R,
Raoul M, Bott U, Berger M, Spraul M. Less severe hypoglycaemia, better metabolic control, and improved quality of life
in type 1 diabetes mellitus with continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) therapy; an observational study of 100
consecutive patients followed for a mean of 2 years. Diabet Med. 2002;19(9): 746-751. 5. Pickup J, Mattock M, Kerry S.
Glycaemic control with continuous subcutaneous insulin infusion compared with intensive insulin injections in patients
with type 1 diabetes: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2002;324(7739):705+. 6. Bode BW,
Steed RD, Davidson PC. Reduction in severe hypoglycemia with long-term continuous subcutaneous insulin infusion in type
1 diabetes. Diabetes Care. 1996;19(4):324-327. 7. Bode BW, Sabbah HT, Gross TM, Frederickson LP, Davidson PC. Diabetes
management in the new millennium using insulin pump therapy. Diabetes Metab Res Rev. 2002;18(suppl 1):S14-S20.
8. Tamborlane W, Beck R, Buckingham B. Continuous glucose monitoring and intensive treatment of type 1 diabetes. N
Engl J Med. 2008;359:1464-1476.
DY
04433 02 2
0
T RUN
T
Rubin Medical AB
Krossverksgatan 5M
200 61 Limhamn
Sverige
Tel +46 (0)40 15 54 80
Fax +46 (0)40 15 58 25
Läs mer på: www.rubinmedical.se
Download