HERSBY GYMNASIUM

advertisement
HERSBY GYMNASIUM
PRELIMINÄR PLANERING VÅRTERMINEN 2016 - Årskurs 2
Måndag
JAN
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
V
28 LOV
29 LOV
30 LOV
31 LOV
1 HELGDAG
1
4 LOV
5 LOV
6 HELGDAG
7 Eleverna börjar
8
1
15
2
22 NA14A+B Bi2
3
Höstterminen fortsätter
18 SA14C Sh2
12
13 Vårterminen börjar
14
19 NA14 Ma3
20
21
SA14C Ge1
FEB
25 Utvecklingssamtal
26 NA14D Bi2
1 EK14A Sv2 tal
2 NA14B Sv2 tal
27
28 SA14C Ge1
Utvecklingssamtal EM
Valmässa inför åk 3 kl 15.15-17
3 NA14D Sv2 tal
4 NA14C En6
29
4
5 NA14B Hi1b
5
*
NA14C Bi2
SA14A Hi2a
EK14A Sh2 Debatt
NA14A Sv2 tal
EK14C Sh2
SA14C Hi2a
8 EK14C Sv2
9
10 EK14A En6
11
12 SA14B Sv2
NASA14A Sv2 tal
STUDIEDAG för lärare EM
NASA14A Sv2 tal
16 NA14B Sv2 roman
17 NA14B En6
18
19 SA14B Hi2a
SA14B Sh2
EK14B Sv2
NA14A Hi1b
15 Friluftsdag
6
7
NASA14A Sv2 tal
NASA14A Sv2 tal
EK14B+C En6
NA14D Sv2
EK14A Sv2
8
22 NA14D En6
23 EK14 Mf
24 EK14+ SA14 Ma2b
25 SA14B+C En6
26 EK14 Fe2
SA14A Sh2
NASA14A En6
NA14 Ma3c
NA14C En6
NA14D Hi1b
1 LOV
2 LOV
3 LOV
4 LOV
9
8 NA14B Sv2 uppsats
9 NASA14A Sv2 uppsats
10
11 GULT BLOCK
10
SA14C Sv2
DSD Tyska4,Språkdiplom
17 GRÖNT BLOCK
18 NA14A+B Bi2
11
MARS 29 LOV
7 EK14A Sv2
NA14D Sv2 uppsats
EK14A Sv2 uppsats
14 NA14D En6
15 Steg 4
16 Morgonkonsert mentorstid
SA14C Ge1
EK14 Fe2
21 NA14 Fy2 kl. 14-17
22
23 EK14C Sh2
schemabrytande
NA14B Hi1b
EK14A Sh2
Na14C nasam Bi2
EK14B En6
SA14C En6
24 EK14A En6
25 HELGDAG
12
SA14B Hi2a
EK14B Sh2
SA14C Sh2
APRIL 28 HELGDAG
4 EK14C Sv2
11 SA14A Sh2
18
NA14C nanat Bi2
DSD Tyska4,Språkdiplom
29 LOV
30 LOV
31 LOV
1 LOV
13
5
6 EK14A + B Sv2
7 SA14B Kom.
8 NA14C Sv2
14
NA14B Sv2
NA14D Sv2
SA14C Ge1
SA14C Sv2
SA14B Kom. Tal
NA14D Bi2
EK14B+C Afjur
12 NA14B Sv2
13NASA14A+NA14D+EK14A Sv2
14 SA14C Ge1
15 SA14B Sv2
SA14B Sh2
EK14B Sv2
19
20 EK14 Nak 1b
NASA14A Idh1
25 EK14 Ma3b snabb
21 NA14C En6
NA14 Ma3c/4
26
27 SA14C Sv2
15
NA14A+B Bi2
22
16
SA14B Sv2
28 FM A-dag
EM A-dag
29 EK14 Fe2
17
NA14B Hi1b
SA14A Hi2a
Mösspåtagning kl 14.10
Lektioner inställda från 14.00
MAJ
2 SA14A Hi1b
3 A-dag FM NP Eng 6 åk 2
4 FM A-dag NA14 Bi 2
5 HELDAG
6 LOV
18
9
10 EK14 Mf
11
12
13 GULT BLOCK
19
NA14 Fy2
A-dag saxas med friluftsdag
EM A-dag NP Eng 6 åk 2
16 EK14C Sv2
17 Steg 4
18 Morgonkonsert mentorstid
19 NA14B Sv2
20 NA14D Hi1b
EK14B Sh2
EK14A+B Sv2
NA14C Sv2
SA14A Sh2
SA14C Hi2a
SA14C Ge1
NA14A Hi1b
EK14C Sh2
EK14A Sv2
NA14D Sv2
20
SA14B Sv2
NASA14A Sv2
23
24 EK14 Fek2
27
21
2 SA14B Kom.tal
3
22
8
9 Årskurs 1+2 slutar
10 STUDENT åk 3
23
15
16
17
24
25 Åk2 språk 4 PB
NA14 NP Ma3c långsam
JUNI
30 GRÖNT BLOCK
26 NA14 Bi2
EK14+SA14 NP Ma2b+ snabb Ma3b
31 EK14C Afjur
1 EK14A Sh2
SA14B Sh2
SA14C + EK14B + EK14C Idr
SA14B Kom.tal
6 HELGDAG
7 NA14 Ma4 Snabb
schemabrytande kl. 8-11
13
14
Lärarna slutar / kvittningsbar
** Öppet hus lördag 30 jan
Prövningar 16/1, 16/4, 21/5
* Informationskväll för åk 9 3 maj kl 19.00
Download