MRSA-, VRE- samt ESBL-kodning

advertisement
MRSA-, VRE- samt ESBL-kodning
Kronisk bärare = Om odling vid aktuellt vårdtillfälle är negativ: Koda med Z- + U-kod
Kan man inte utröna vilken fördjupningskod som ska användas (ESBL,tidigare odlingssvar)
kodar man Z- + U822W
Positiv vid screening, aktuellt vårdtillfälle: Koda med Z- + B- +U-kod
OBS: Sedan 1/1 2014 är det fördjupningskoder på ESBL:
U82.2A ESBL-A (klassisk ESBL)
U82.2B ESBL-M (ESBL av pAmpC-typ)
U82.2C ESBL-CARBA
U82.2W Resistens på grund av betalaktamaser med utvidgat spekrum (ESBL) av annan typ
Det har även beslutats att inte koda för screening (MRSA, VRE eller ESBL som utfaller negativt.
MRSA
Positiv efter screening / Kronisk bärare:
Z22.3C Bärare av andra spec patogena bakterier
B95.6 Staph aureus
U82.1 Bakteriell resistens mot meticillin
DV091 Smittisolering
AV028 MRSA-screening
VRE
Positiv efter screening / Kronisk bärare:
Z22.1 Bärare av andra patogena tarmbakterier
B95.2 Enterokocker
U83.0 Bakteriell resistens mot vankomycin
DV091 Smittisolering
AV028 VRE-screening
ESBL
Positiv efter screening / Kronisk bärare Klebsiella pneumonaie:
Z22.1 Bärare av andra patogena tarmbakterier
B96.1 Klebsiella pneumoniae
U82.2 Se ovan för fördjupningskod.
Positiv efter screening / Kronisk bärare E-coli
Z22.1 Bärare av andra patogena tarmbakterier
B96.2 E-coli
U82.2 Se ovan för fördjupningskod.
Positiv efter screening / Kronisk bärare av annan namngiven bakterie
Z22.1 Bärare av andra patogena tarmbakterier
B96.4/5 eller 8 Proteus/Pseudomonas eller Annan specificerad bakterie
U82.2 Se ovan för fördjupningskod.
DV091 (smittisolering) används inte då patienten vårdats på bredvidplats.
AV028 ESBL-screening
Mia Furebring
Överläkare
Infektion
Eva Lejskog
DRG-ansvarig sekreterare
Infektion
DRG-kodargruppen, Eva Lejskog/2011, ändrat 29/1 2014
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards