Goda nyheter för patienter med övervikt eller fetma

advertisement
nyhetsbrev våren 2011
Goda nyheter för patienter
med övervikt eller fetma
Nytt nyhetsbrev
om ­Modifast samt övervikts- och fetmabehandling
Ny svensk studie
med Modifast inför
gastric bypass
Flera goda
­produktnyheter ger
ännu större valfrihet
Hej,
I din hand håller du det allra första numret av Modifast Nyhetsbrev. Vi hoppas
att du vill ta dig tid att läsa det och att
du dessutom hittar något som just du
kan ha användning för i din vardag.
I detta nummer berättar vi bl.a. om vad
­Modifast är och hur produkterna används. Repetition är kunskapens moder
heter det ju och kanske finns där också
ett och annat som du inte redan visste.
Dessutom har vi inte mindre än fem
goda produktnyheter som vi mer än
gärna berättar om.
Vi berättar också om resultatet av en
studie från Uppsala, där Modifast LCD
kostersättning med stor framgång användes preoperativt, inför gastric bypasskirurgi.
Skulle du efter denna läsning känna att
du vill veta mer eller har frågor, kan du
kontakta någon av våra dietister. De
hjälper dig gärna att räta ut eventuella
frågetecken.
Tack för ordet och på återhörande.
Vad är Modifast?
Modifast erbjuder näringsmässigt fullvärdiga kost- och måltidsersättningar
för viktminskning och viktkontroll. Produkterna har används av Sahlgrenska
Universitetssjukhuset sedan 1995 och rekommenderas idag av överviktsenheter
och dietister över hela landet.
Modifast är ett säkert och effektivt verktyg att använda framför allt i början av
en viktminskning eller inför obesitas­kirurgi. Produkterna kan också kombineras
med vanlig mat för att uppnå viktkontroll. Att Modifast fungerar bygger på enkel
matematik – när man ersätter den vanliga maten skapas ett energiunderskott,
d.v.s. man gör av med mer energi än man får i sig. För patienten är det näst intill
omöjligt att åstadkomma samma fullvärdiga näringsinnehåll och låga energinivå
med vanliga livsmedel.
Genom att äta Modifast får man en snabb initial viktminskning. Det snabba resultatet är positivt inte bara för hälsan utan också för motivationen. Det gör det lättare att komma igång med en långsiktig förändring för en bättre hälsa och livsstil.
För naturligtvis krävs en generell omläggning av kost, motion och levnadsvanor
för att bibehålla den nya vikten.
Modifast LCD* kostersättning:
• Kan ersätta all vanlig mat under 3 veckor
på egen hand och under längre perioder i
samråd med vårdpersonal
• Fyra påsar täcker dagens näringsbehov och
ger 820–890 kcal, beroende på smak
• Enstaka påsar kan ersätta enstaka måltider
• Modifast LCD drycker och soppor finns i 8
smaker: choklad, jordgubb, vanilj, banan,
hallon, kaffe, potatis-purjolök och sparris
• Modifast LCD puddingar finns i 2 smaker:
choklad och vanilj
• Baseras på mjölkprotein i stället för sojaprotein, till skillnad från ­konkurrenterna, för
bästa proteinkvalitet, smak och konsistens
• Drycker och soppor blandas med 2,5 dl
vatten, förslagsvis i en shaker, och sopporna värms efter tillredning till max 60 C°
• Puddingar blandas med 2 dl vatten. Ska stå
i 3 minuter, gärna kallt, innan de äts.
• När all mat ersätts är det viktigt att dricka
­rikligt med vatten eller annan energifri dryck. Minst 2,5 liter per dag utöver
­vätskan från Modifast rekommenderas
Modifast måltidsersättning:
• Kan ersätta en eller ett par måltider per dag
• Finns i 2 praktiska format, barer/bars
­respektive ­färdigblandad dryck på flaska
• Det finns en lite grövre Cereal bar chocolate samt 2 mjuka Modifast bars med smak
av choklad eller caramel/toffé
• Oavsett variant motsvarar 2 barer en ­fullvärdig måltid, medan enstaka barer kan
användas som näringsrika mellanmål
• Modifast Ready to drink (RTD) i återförslutningsbar flaska finns i 2 smaker, choklad
och kaffe
• En flaska Modifast RTD motsvarar en
­fullvärdig måltid
* Low Calorie Diet. Uppfyller kraven i EU-direktiv 96/8/EG och följer Livs­medels­verkets föreskrifter om
vissa livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för ­viktminskning. (SLVFS 1997:30)
Jenny Nyström
Marknadschef
Här kan man köpa Modifast
Modifast säljs på de flesta apotek i Sverige, men sortimentet kan variera från butik
till butik. Alternativt kan man enkelt beställa varor ur hela sortimentet på hemsidan
www.modifast.se eller via Modifast Kundservice (telefon 0200-24 24 21) där priserna
är förmånligare för patienter som behöver gå en längre period.
Modifast LCD – effektiv ­
behandling även inför
­o besitaskirurgi
Text Linda Haglund
är diabetes, högt blodtryck, sömnapné och
hjärtproblem som ofta är svårkontrollerade
hos den här patientgruppen. Två färska studier undersökte effekten av LCD-behandling
för denna patientkategori, med ett genomsnittligt BMI på 56–64 m2. De minskade sitt
BMI under en period av 9–11 veckor med
7–12,7 enheter. En av studierna undersökte
effekten av dieten på levervolymen, vilket
Behandling med kostersättning inför obe-
Ytterligare en intressant aspekt i studien
visade en minskning med i genomsnitt 18 %.
sitaskirurgi är vanligt förekommande idag
var att preoperativ viktminskning med LCD
Resultatet visade även en kraftig minskning
pga av de positiva effekter dieten bidrar till,
minskade både levervolym och leverförfett-
av såväl det viscerala fettet (inne i buken)
vilka underlättar själva ingreppet. Hos patien-
ning medan motsvarande viktminskning till
som det subkutana (under huden). Hos över
ter med mycket svår fetma är magkirurgiska
följd av GBP (gastric bypass) enbart mins-
hälften av patienterna förbättrades de mest
ingrepp svåra att genomföra, eftersom ut-
kade levervolymen. Författarna diskuterar att
vanliga sjukdomstillstånden som diabetes,
rymmet begränsas både av att levern är för-
orsaken kan vara att de två behandlingarna
högt blodtryck och degenerativ ledsjukdom
storad och den ökade mängden fett i buken.
påverkar leverns fettmetabolism på olika
dramatiskt med hjälp av LCD-behandlingen.
Vidare kan leverförfettningen hos dessa pa-
sätt.
Huerta et al visar att denna typ av behand-
tienter orsaka trauma och en ökad blödningsrisk i samband med operationen. Under 2010
publiceradestre nya studier som visar hur bra
­effekten av en LCD-behandling (Low Calorie
Diet) är för patienter som ska genomgå en
gastric bypass.
Samtidigt minskade leverförfettningen
med hela 40 % efter bara 4 veckors
behandling
I en studie, som genomförts på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har man undersökt
Baserat på resultatet i den här studien be-
ling bidrar till att minska operationstiden och
hur en 4 veckors preoperativ behandling med
traktas 4 veckors LCD-diet som en effektiv
­sjukhusvistelsen och förknippas även med be-
Modifast LCD påverkar levervolym, inlagring
och genomförbar behandlingsmetod inför
tydande långsiktig viktnedgång hos patienter
med extrem fetma.
av fett i levern och vikten hos patienterna.
obesitaskirurgi och det är nu standardbe-
Resultatet visar att patienternas vikt mins-
handling för alla GBP-patienter på författar-
kade med i genomsnitt 7,5 kg vilket mot-
nas institution.
svarade en minskning av BMI med 6,1 %.
Resultaten i dessa studier visar att en preoperativ behandling med Modifast LCD är
Resultatet visade även att patienternas le-
LCD-behandling preoperativt har även visat­ en effektiv metod för att underlätta gastric
vervolym minskade med 12 %, vilket är ett
positiva resultat hos patienter med ett BMI
bypass, genom att på kort tid minska patien-
likvärdigt resultat med en mer restriktiv diet-
över 50. Patienter med ett så högt BMI lider
ternas vikt, leverns storlek samt leverförfett-
behandling. Samtidigt minskade leverförfett-
större risk för att få postoperativa komplika-
ning. Behandlingen är även effektiv och sä-
ningen med hela 40 % efter bara 4 veckors
tioner efter obesitaskirurgi, både pga psy-
ker för patienter i högriskgrupper med sjuklig
behandling, vilket ligger i nivå med resultat
kologiska och tekniska faktorer. Risken med
fetma, både för att kraftigt minska sjukdomar
som uppnåtts med en VLCD-diet under en
operationen ökar i relation till hur svåra de
associerade till fetman och att möjliggöra
12-veckors period. Dessa förändringar under-
tillstånd är som kommer av den höga graden
operation för patienter som det tidigare varit
lättade laparoskopisk GPB.
av fetma. Exempel på dessa sjukdomstillstånd
olämpligt att operera. n
Referenser:
Edholm E, Kullberg J, Haenni A et al. Preoperative 4-week low-calorie diet reduces liver volume and intrahepatic, and facilitates laparoscopic gastric bypass in morbidily obese. Obes Surg. December 2010.
Huerta S, Zhaoping L, Anthony T et al. Feasibility of a supervised inpatient low-calorie diet program for massive weight loss prior to RYGB in superobese patients. Obes Surg. 2010; 20:173-180.
Collins J et al. Preopertive weight loss in high-risk superobese bariatric patients: a computes tomography-based analysis. Surg obes related dis. 2010.
vill du veta mer om behandling med lcd vid övervikt och femta?
Kontakta våra dietister Helena och Linda som gärna informerar och svarar på frågor.
Leg. dietist
Helena Hallin (Göteborg)
Leg. dietist
Linda Haglund (Stockholm)
[email protected]
eller 0730-29 99 28
[email protected]
eller 0738-83 24 24
Nya goda ­vägar
mot ett lättare liv
Modifast har sedan tidigare ett brett sortiment av både produkter
Nya praktiska minimåltider med pasta
och smaker, men nyligen fick dessa sällskap av ytterligare fem
För den som vill kontrollera sin vikt, snarare än har behov av kraftig
goda produktnyheter. Detta gör att Modifast idag erbjuder oöver-
viktnedgång finns ett nytt, snabbt men energi­snålt måltidsalternativ
träffad valfrihet och variation för patienter med övervikt eller
i form av Modifast Mini meals.
fetma. För den som använder kostersättningarna finns exempelvis
nu 10 olika produkter att välja mellan!
Modifast Mini meals är varken kost- eller måltidsersättningar, utan
helt enkelt goda och smakrika minimåltider med pasta. De innehål-
Nya somriga Modifast LCD Jordgubb
ler mindre än 160 kcal per portion, men hög andel av både protein
Modifast LCD Jordgubb är en näringsmässigt fullvärdig kostersätt-
och fiber. De tillagas i mikrovågsugnen, direkt i påsen, och är klara
ning i pulverform, med en riktigt god och fyllig jordgubbssmak. Den
på bara 1,5 minuter. Komplettera med en frukt eller lite grönsaker
goda smaken möjliggörs av att Modifast – till skillnad från andra
och du har en snabb men både energisnål och näringsrik måltid.
kostersättningar – baseras på mjölkprotein istället för sojaprotein,
vilket också ger bättre proteinkvalitet.
Krämig choklad- respektive vaniljpudding
Dryckerna och sopporna i Modifast LCD-sortimentet har ­också utökats med ett helt nytt och unikt format – puddingar. Även puddingarna är naturligtvis både fullvärdiga kostersättningar och baserade
på mjölkprotein. Efter tillredning med vatten ska puddingen stå i
tre minuter, innan den äts med sked. Den fastare konsistensen
kan bidra till en bättre upplevd mättnadskänsla. Ingen av Modifastprodukterna sväller i magen efter förtäring.
Uppdaterat informationsmaterial
Med anledning av alla produktnyheter har vi uppdaterat
N I N IGV
R S Ä TATR E L
T I D STEL Ä T T
H MMÅOLT E T
bel ler
S T- DOVCÄ G
när ing sta
K
P ÅO G O
tion er och
Fak tab lad
–
ekl ara
inn ehå llsd
stora delar av vårt tryckta informationsmaterial. Idéer för nästa Modifast Nyhetsbrev?
Om du har någon idé gällande ett spännande ämne för en artikel i
nästa nyhetsbrev, hör gärna av dig till oss via [email protected]
Du beställer dem kostnadsfritt på www.modifast.se eller genom att kontakta oss på 08-544 999 00
­alternativt [email protected] På hemsidan finns De bästa idéerna belönas med
två biobiljetter.
även mängder av ­annan information, exempelvis referat
av kliniska studier och vanliga frågor och svar.
Impolin AB, Brovägen 1, 182 76 Stocksund tfn: 08-544 999 00, fax: 08-551 192 89, mail: [email protected], www.modifast.se
Download