Översikt Ämneslärare Musik

advertisement
Ämneslärare i musik: Gymnasieskolan
HÖST
VÅR
Termin 1
Termin 2
MG089G Musik för lärare I, Gymnasieskolan, 30 hp
*Musikteori och digitala verktyg, Instrument och konsertprojekt, Ackordinstrument och bruksspel, Ensemble & ledning,
Musikhistoria
MG9300 Musik för lärare II, Gymnasieskolan, 15 hp
*Musikens verktyg, Instrument & sång, Ensemble & ledning
MP9100 Musikpedagogik för lärare I, 15 hp
*Ämnesdidaktik, Verksamhetsförlagd utbildning
Termin 3
Termin 4
PE024G Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp
MG9302 Musiklärare fördjupning I, IE, 22,5 hp
*Sociala relationer och pedagogiskt ledarskap
*Huvudinstrument, Ensemble, Ackordinstrument, Musikteori, Ensembleledning, Konsertprojekt
*Utbildningens historia, organisation och värden
MP9301 Ämnesdidaktik I, Instrument och ensemble, 7,5 hp
*Didaktik och lärande
*Verksamhetsförlagd utbildning
Termin 5
Termin 6
MG086G Musik för lärare III, Gymnasieskolan, 15 hp
MG017G Musik för lärare IV,
Gymnasieskolan, 15 hp
*Musikproduktion, Arrangering/komposition, Gehör, Instrument, Ackordinstrument, Röstträning, Ensembleledning, Bruksspel,
Estetisk kommunikation
MP9300 Musikpedagogik för lärare II, Gymnasieskolan, 15 hp
MG9502 Musiklärare fördjupning
II, IE, 15 hp
*Instrument & sång, Ensemble & ledning, Musikhistoria *Huvudinstrument, Ensemble, Ensembleledning,
Närbesläktat instr/alternativ genre, Musikteori
*Ämnesdidaktik, Verksamhetsförlagd utbildning
Termin 7
Termin 8
MG087G Musiklärare fördjupning III, IE, 22,5 hp
*Huvudinstrument, Ensemble, Ensembleledning, Närbesläktat instr/alternativ genre, Musikproduktion, Musikteori, Estetisk
kommunikation, Konsertprojekt, Musikerns omvärld
MG033G Musiklärare
MP9505 Utbildningsvetenskaplig fördjupning IV, Självständigt
arbete, 15 hp
kärna II, 15 hp
MP9500 Ämnesdidaktik II, Instrument och ensemble, 7,5 hp
*Läroplansteori och didaktik
*Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Termin 9
Termin 10
MG9700 Musik för lärare V, Gymnasieskolan, 7,5 hp
PE006A Utbildningsvetenskaplig kärna III, 30 hp
*Specialpedagogik
MP9700 Musikpedagogik för lärare III, 7,5 hp
*Bedömning för och av lärande
*Utvärdering och utvecklingsarbete
MP9702 Musikpedagogik för lärare IV, Självständigt arbete, 15 hp
Ämne 1 = Musik
Ämne 1 läses termin 1, 2, 5, 6 och 9
Ämne 2 = annat ämne t ex Engelska eller en fördjupning
i musik (kräver godkänt L-prov)
Ämne 2 läses termin 4, 6, 7 och 8
UVK = utbildningsvetenskaplig kärna (pedagogik och vfu)
UVK läses termin 3, 8 och 10
*Verksamhetsförlagd utbildning
Download