Klimatförändringarna
EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009
Den vetenskapliga
bevisningen är övertygande
• ”Klimatet” är de långsiktiga förhållandena i atmosfären,
”vädret” ändras hela tiden
• Att klimatet förändras är naturligt: t.ex. var världens
temperatur 5 °C lägre än nu efter den senaste istiden
(11 500 år sedan)
• MEN vi upplever nu temperaturhöjningar i en hastighet som
inte förekommit tidigare
• Forskarna tror att det beror på mänskliga aktiviteter
Fakta om klimatförändringarna
• Temperaturerna i Europa har stigit med 1 °C sedan 1850
• 1,2 °C till kan innebära oåterkalleliga, storskaliga och
eventuellt katastrofala miljöförändringar
Fakta om klimatförändringarna
• Extrema väderhändelser – stormar, översvämningar, torka
och värmeböljor – blir allvarligare och mer vanligt
förekommande
• 90 % av naturkatastroferna i Europa sedan 1980 har
orsakats av väder och klimat
Fakta om klimatförändringarna
• Europas glaciärer har förlorat två tredjedelar av sin massa
sedan 1850 – och det fortsätter allt snabbare
• Isen vid polerna smälter och havsnivån stiger till det dubbla
jämfört med för 50 år sedan
• Miljontals människor världen över hotas av vattenbrist, svält
och fattigdom
Hugo Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal
Source: http://maps.grida.no/go/graphic/satellite-observations-in-arctic-sea-ice-1979-and-2003
Vad beror det på?
• Människor pumpar in mer ”växthusgaser” i atmosfären
• Atmosfären fungerar som glasväggarna i ett växthus
• Naturliga växthusgaser hjälper till att behålla värmen – utan
dem skulle temperaturen bli 30 °C lägre
• Men mänskliga utsläpp av växthusgaser med upp till 70 %
sedan 1970 innebär att mer värme stannar kvar
Växthusgaser
koldioxid (CO2)
– förbränning av kol, olja och
gas för energi, transport och
värme
dikväveoxid (N2O)
– sopstationer, jordbruk och
boskap
metan (CH4)
hydrofluorkarboner (HFC)
perfluorokarboner (PFC)
svavelhexafluorid (SF6)
– används i kylskåp,
luftkonditioneringar och till och
med skor
Var finns bevisen?
Den främsta vetenskapliga auktoriteten på området
klimatförändringar är FN:s klimatpanel, United Nations
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
– Samordnar resultat från 2 500 experter världen över
– Den fjärde utvärderingsrapporten (AR4) publicerades i
november 2007
– AR4 representerar 6 års forskning och analyser
– Försiktigt och noggrant vetenskapligt förhållningssätt till
slutsatserna
– Vinnare av Nobels fredspris 2007
Resultaten från den fjärde
utvärderingsrapporten
• Övertygande bevis på att den globala uppvärmningen beror
på mänskliga aktiviteter
• Om temperaturen stiger med mer än 2 °C kan effekterna bli
plötsliga och oåterkalleliga
• Vi har fortfarande tid för att sakta ner eller anpassa oss till
klimatförändringarna
• Det finns redan många olika sorters teknik som är
ekonomiskt rimlig
• … men vi måste vidta åtgärder redan nu!
Vad gör regeringarna?
• Regeringarna arbetar tillsammans under FN:s
ramverkskonvention om klimatförändringarna
• Det just nu gällande avtalet, Kyotoprotokollet, sätter upp
bindande utsläppsmål för industriländerna
• Förhandlingar pågår för en uppföljning, som ska godkännas
i december 2009 i Köpenhamn
EU är en föregångare i kampen mot
klimatförändringarna
EU-länderna har satt upp mål till år 2020 för att:
– Skära ner utsläppen med 20 % (eller 30 % om detta
godkänns globalt)
– Öka energieffektiviteten med 20 %
– Få ut 20 % av sin energi från förnybara källor
EU trycker på för ett ambitiöst nytt globalt avtal för att få ner
utsläppen
Vad kan du göra?
Vanliga handlingar i vardagen spelar en stor roll i kampen mot
klimatförändringarna
Alltså kan du…
– Återvinna
– Spara varmvatten genom att duscha istället för att bada
(fyra gånger mindre energi)
– Plantera ett träd: i skolan, i trädgården eller i ditt kvarter
Vad kan du göra?
• Använd kollektivtrafiken, cykla, gå
• Lämna inte apparater i standbyläge – använd apparatens
på- och avstängningsfunktion
• Lämna inte mobilladdaren i uttaget när du inte laddar
telefonen
www.climatechange.eu.com