Klass: N1

advertisement
Ö
n
n
Ö
O
g
u
p
p
g
p
Övvvn
niiin
ng
gsssu
pp
pg
giiifffttteeerrr --- O
Op
ptttiiikkk
up
www.tabyenskilda.se/fy
1. Lars lyser med en ficklampa mot ett prisma. Han kan då se ett spektrum på väggen
bakom prismat. Spektrumet innehåller alla färger. Vilken av dessa fyra färger bryts mest
respektive minst? Rött, blått, grönt och gult.
2. I figuren passerar fyra ljusstrålar gränslinjen mellan två genomskinliga ämnen med olika
brytningsindex. En av strålgångarna i figuren är felaktig. Vilken?
A
C
D
B
3. Rita ut strålgången från föremålet framför spegeln.
f
Sidan 1 av 9
[email protected]
Fysik A
Ö
n
n
Ö
O
g
u
p
p
g
p
Övvvn
niiin
ng
gsssu
pp
pg
giiifffttteeerrr --- O
Op
ptttiiikkk
up
Fysik A
www.tabyenskilda.se/fy
4. Rita ut strålgången till föremålet framför spegeln.
f
5. För att bygga
använder vi
speglar. Varför då?
strålkastare
ofta konkava
6. Margit broderar en tavla. Hon gör små, små korsstygn. För att lättare se har hon ett stort
förstoringsglas mellan ögonen och tyget. Förstoringsglaset har brännvidden 40 cm. Avståndet
mellan tyget och förstoringsglaset är 10 cm.
a. Var hamnar bilden av tyget?
b. Hur stor blir förstoringen?
7. En ljusstråle går från luft ner i en vätska enligt
figuren. Bestäm ur figuren brytningsindex för
vätskan.
Sidan 2 av 9
[email protected]
Ö
n
n
Ö
O
g
u
p
p
g
p
Övvvn
niiin
ng
gsssu
pp
pg
giiifffttteeerrr --- O
Op
ptttiiikkk
up
Fysik A
www.tabyenskilda.se/fy
8. En ljusstråle går från en vätska ut i luft
enligt figuren nedan. Bestäm ur figuren
brytningsindex för vätskan.
9. Linsen i en kamera ska se till att bilden
av ett föremål hamnar precis där filmen är. Den enklaste formen av linskamera består bara av en
enda lins. När man riktar kameran mot ett föremål som är 4,2 meter bort kommer avståndet från
linsens mitt till filmen att vara 4 cm.
a. Vilken lins måste det då sitta i kameran?
b. Om vi istället riktar kameran mot ett föremål som är 1,1 m bort. Hur stort ska då avståndet
mellan linsen och filmen vara? Kameror har ett visst skärpedjup så att saker som inte är exakt
1,1 m från kameran också syns i bilden men inte lika skarpt.
10. I vilket av följande fall kan vi få totalreflexion?
A. när ljus går från luft till glas
B. när ljus går från vatten till glas.
C. när ljus går från olja till vatten
D. när ljus går från glas till vatten
11. Ljusstrålar går genom luft då de träffar ett fyrkantigt glasblock. Glasblocket är gjort av flintglas.
Fullfölj strålgången i figuren.
Sidan 3 av 9
[email protected]
Ö
n
n
Ö
O
g
u
p
p
g
p
Övvvn
niiin
ng
gsssu
pp
pg
giiifffttteeerrr --- O
Op
ptttiiikkk
up
Fysik A
www.tabyenskilda.se/fy
12. Rita strålgång från föremålet framför spegeln nedan. Visa var bilden uppstår och ange om bilden
är reell, virtuell, rättvänd eller uppochner, samt beräkna förstoringen.
f
13. Olle fotograferar Stina med en kamera med enkel lins. Olle råkar täcka för höger sida av linsen.
a. Får Olle fortfarande en bild av hela Stina på filmen eller försvinner halva bilden?
b. Hur förändras bilden av Stina när han täcker över halva linsen?
14. En solig dag när David åker hem från stranden ser han hur asfalten ser ut att vara blöt långt
framför honom. Allteftersom han närmar sig flyttar det blöta området sig längre och längre bort.
a. Vad kallas fenomenet?
b. Förklara vad det är som händer.
15. Hur fungerar en optisk fiber?
16. Vi har två linser, en av kronglas och en av flintglas med samma form. Dessa linser bryter då ljuset
A. lika mycket
B. flintglas bryter mer
C. kronglas bryter mer.
17. Om vi stoppar ner en kronglaslins i olja med samma brytningsindex som glaset så kommer ljuset
som går genom linsen att
A. brytas mer
B. brytas mindre.
C. inte brytas alls.
18. Då ett vitt papper belyses med vitt ljus blir pappret vitt.
a. Vilken färg får detta papper då det belyses med gult natriumljus?
b. Ett papper är blått i vitt ljus. Vilken färg får detta papper i gult natriumljus?
19. Hur gör man en spegel?
20. Ge exempel på vad vi kan använda konvexa speglar till.
Sidan 4 av 9
[email protected]
Ö
n
n
Ö
O
g
u
p
p
g
p
Övvvn
niiin
ng
gsssu
pp
pg
giiifffttteeerrr --- O
Op
ptttiiikkk
up
Fysik A
www.tabyenskilda.se/fy
21. Jens har just fått sina första glasögon. Nu behöver han inte längre hålla serietidningen med raka
armar 40 cm framför sig för att kunna se vad det står i den. I stället kan han läsa tidningen från 20
cm håll.
Vilket synfel tror du att Jens har och vilken sorts linser har hans glasögon?
22. Kalle har fått nya glasögon med styrkan –2,5 dioptrier. Vilken typ av synfel har Kalle?
23. Lina ser dåligt på nära håll. Ska hon ha positiva eller negativa linser i sina glasögon?
24. Vilket eller vilka av följande påståenden är korrekta?
A.
Ett normalt öga kan inte se föremål skarpt som är närmare än 10 cm.
B.
Ett närsynt öga har svårt att se detaljer på långt håll.
C.
En person som är långsynt har en närpunkt som ligger närmare ögat en 10 cm.
D.
En översynt person sitter gärna nära sin datorskärm för att kunna läsa lättare?
25. a. Hur anpassar sig ögat för att kunna se tydligt både på nära håll och på långt avstånd?
b. Vad har pupillen för funktion i ögat?
26. Pernilla tittar på en larv genom ett förstoringsglas som är märkt 3 × .
Hur långt från förstoringsglaset ska hon hålla ögat om han vill se tydligt och larven är
4 cm framför linsen?
Sidan 5 av 9
[email protected]
Ö
n
n
Ö
O
g
u
p
p
g
p
Övvvn
niiin
ng
gsssu
pp
pg
giiifffttteeerrr --- O
Op
ptttiiikkk
up
Fysik A
www.tabyenskilda.se/fy
27. Rita strålgång i figurerna nedan. Ange i samtliga fall om bilden blir reell, virtuell, rättvänd eller
uppochner. Beräkna också bildens förstoring.
a.
f
f
f
f
f
f
b.
c.
Sidan 6 av 9
[email protected]
Ö
n
n
Ö
O
g
u
p
p
g
p
Övvvn
niiin
ng
gsssu
pp
pg
giiifffttteeerrr --- O
Op
ptttiiikkk
up
Fysik A
www.tabyenskilda.se/fy
FACIT
1. Rött bryts minst, blått bryts mest.
2. C. Enlig stråle C skulle vi ha ett optiskt tätare medium över gränsytan än under. Enligt strålarna A,
B och D är förhållandet det motsatta.
3.
4.
f
f
5. En konkav lampinsats samlar ihop ljuset så att det inte sprids lika mycket.
6. a. 13 cm framför linsen. (på samma sida som tyget.)
b. M = 1,3
7. 1,9
8. n = 1,9
9. a. En positiv lins med brännvidden 4 cm (3,96 cm).
b. 4,1 cm.
10. D.
Sidan 7 av 9
[email protected]
Ö
n
n
Ö
O
g
u
p
p
g
p
Övvvn
niiin
ng
gsssu
pp
pg
giiifffttteeerrr --- O
Op
ptttiiikkk
up
Fysik A
www.tabyenskilda.se/fy
11.
14. Virtuell, rättvänd, förminskad M = 0,42.
f
C
15. a. Halva bilden försvinner.
b. Halva bilden försvinner och den delen som blir kvar blir lite ljussvagare.
16. a. Hägring
b. Vägens svarta asfalt har värmts upp av solljuset och det gör att luften blir mycket varm nära
vägbanan. Ljus från himlen strax över horisonten framför oss kommer därmed att böjas av
nere vid asfalten. Vi ser en spegelbild av himlen, som påminner om vatten, på asfalten.
17. En ljusstråle som tagit sig in i den optiska fibern kommer att totalreflekteras tillbaka in i fibern varje
gång den kolliderar med fiberns vägg. Ljusstrålen fortsätter därför inne i fibern med oförminskad
intensitet tills fibern tar slut. (Se sid. 200 i boken.)
18. B.
19. C.
20. a. gul
b. svart
21. Exempelvis av en blank metallbit. Finare speglar gör man genom att måla baksidan av en plan
glasskiva med metallfärg.
22. Backspeglar, trafikspeglar, övervakningsspeglar,...
23. Jens är översynt och behöver glasögon med konvexa linser.
24. Kalle är närsynt.
25. Positiva linser.
26. A och B.
Sidan 8 av 9
[email protected]
Ö
n
n
Ö
O
g
u
p
p
g
p
Övvvn
niiin
ng
gsssu
pp
pg
giiifffttteeerrr --- O
Op
ptttiiikkk
up
Fysik A
www.tabyenskilda.se/fy
27. a. I avslappat tillstånd är ögat inställt på seende på långt håll. För att se på nära håll måste ögat
använda sina muskler och ögonlinsen ackommoderar.
b. Pupillen begränsar ljusinsläppet så att lagom mycket ljus kommer in till näthinnan.
28. 8 cm
29. a. Reell, upp och ner och förminskad M = 0,81
f
f
b. Virtuell, rättvänd och förstorad M = 2,3
f
f
c. Virtuell, rättvänd och förminskad M = 0,31
f
f
Sidan 9 av 9
[email protected]
Download