Hälsoeffekter, tidiga tecken vid stress och psykisk ohälsa

advertisement
Hälsoeffekter, tidiga tecken vid stress
och psykisk ohälsa
Sofia Nording, leg psykolog
Stressrehabilitering
Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL
SvD 15 feb 2013
DN.se
SVT Nyheter
2
Stressrelaterad ohälsa
•
•
•
•
•
•
•
Obalans krav - kontrollstöd
Obalans insats - belöning
Hög arbetsbelastning,
övertid, vantrivsel
Kränkande särbehandling,
mobbning, konflikter
Oro
Stora förändringar i livet
Händelser utöver det
vanliga
• Mental, fysisk hälsa
• Socialt stöd
• Hanteringsstrategier
• Beror på erfarenheter,
tidigare sjukdomar
Stressrelaterad ohälsa
Nervsignalämnen och
Långvarig, hög stress
utan återhämtning:
hormoner
Effektivitet, skärpa
Beredskapsläge
Känsla av överbelastning,
oro, irritation
Akut stress:
Puls, blodtryck
Trötthet
Blod till musklerna
Energinivå
Alerthet
Prestation
• Kroppen förlorar förmågan till
återhämtning trots vila
• Delar av hjärnan påverkas
negativt
• Serotonin- och
dopaminnivåer ändras
Stressrelaterad ohälsa
• Ökad risk för en mängd sjukdomar såsom:
hjärt-kärlsjukdom, diabetes, metabolt syndrom
• Ångest och depressionssjukdom
• Utmattningssyndrom
•
•
•
•
•
•
Uttalad brist på energi
Minnes- och
koncentrationsnedsättningar
Sömnstörningar
Oförmåga att hantera
tidspress
Kroppsliga besvär
Nedstämdhet och oro
Tecken
Kroppsliga symtom
• Trötthet och slut
• Sömnproblem
• Huvudvärk
• Värk i axlar och nacke
• Tryck över bröstet och hjärtklappning
• Problem med mage
• Svårigheter att slappna av
Kognitiva symtom
• Koncentrationen och minnet blir sämre
• Svårt att hålla många bollar i luften
• Mentalt och intellektuellt trött
Emotionella symtom
• Nedstämdhet
• Lättirriterad
• Olustkänsla
• Ökad oro, ev. panikångestattacker
• Känslomässigt trött
Det är alltså hög tid att dra i bromsen!
…Stressrelaterad ohälsa är lätt att förebygga men svårare att
behandla, speciellt om det går så långt som till utmattningssyndrom.
Tecken
Kroppsliga symtom
• Trötthet och slut
• Sömnproblem
• Huvudvärk
• Värk i axlar och nacke
• Tryck över bröstet och hjärtklappning
• Problem med mage
• Svårigheter att slappna av
Kognitiva symtom
• Koncentrationen och minnet blir sämre
• Svårt att hålla många bollar i luften
• Mentalt och intellektuellt trött
Emotionella symtom
• Nedstämdhet
• Lättirriterad
• Olustkänsla
• Ökad oro, ev. panikångestattacker
• Känslomässigt trött
Beteedemässiga ”symtom”
• Ångestdämpande åtgärder:
• Fysisk träning
• Alkohol
• Mat
• Svårt att släppa tankar på en uppgift,
ältande, grubbel
• Ständig tidspress:
• Går fort, äter fort, pratar fort
• ”Ska bara”
= Effektivt sätt att maskera trötthet!
Tecken
Trötthet
• Gäspar, känner sig och ser sliten ut, suckar
• Irritabilitet, olust, oro
• Svårt att fatta beslut, prioritera, komma igång med en uppgift, slutföra den
• Signal att vi hållit på med något för länge mentalt eller fysiskt
• ”Rena” tröttheten är tillfällig, går över om:
•
Tar paus, bryter aktivitet, kommer igång med aktivitet
• Ihållande trötthet, behöver:
•
Vila, se över den totala belastningen
Vad göra?
På arbetsplatsen:
• Anpassningar, lyfta av krav
• Chef och kollegor: var observanta på stresstecken
• Fråga!
• Friskfaktorer:
• Ha lämpligt mycket att göra
• Ha kontroll över arbetssituationen
• Få höra att det man gör är bra
• Känna tillhörighet, meningsfullhet och
rättvisa
Vad göra?
Individen själv:
• Självskattningsformulär
• KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale.
Googla eller sök på www.metodicum.se (finns under Frågeformulär)
• Lära sig se sina symtom/tecken på stress
• …och ta dem på allvar!
• Kommunicera
Vad göra?
…Forts. individen själv:
Förutom detta:
• Goda vardagsrutiner för träning, kost
• Göra en sak i taget
• Stänga av mobilen emellanåt
• Ifrågasätta sina krav. Är det värt det? För vems skull gör jag det?
Se till att få återhämtning genom VILA men också
PAUSER regelbundet!
Tack!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards