Hälsoeffekter, tidiga tecken vid stress och psykisk ohälsa

advertisement
Hälsoeffekter, tidiga tecken vid stress
och psykisk ohälsa
Sofia Nording, leg psykolog
Stressrehabilitering
Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL
SvD 15 feb 2013
DN.se
SVT Nyheter
2
Stressrelaterad ohälsa
•
•
•
•
•
•
•
Obalans krav - kontrollstöd
Obalans insats - belöning
Hög arbetsbelastning,
övertid, vantrivsel
Kränkande särbehandling,
mobbning, konflikter
Oro
Stora förändringar i livet
Händelser utöver det
vanliga
• Mental, fysisk hälsa
• Socialt stöd
• Hanteringsstrategier
• Beror på erfarenheter,
tidigare sjukdomar
Stressrelaterad ohälsa
Nervsignalämnen och
Långvarig, hög stress
utan återhämtning:
hormoner
Effektivitet, skärpa
Beredskapsläge
Känsla av överbelastning,
oro, irritation
Akut stress:
Puls, blodtryck
Trötthet
Blod till musklerna
Energinivå
Alerthet
Prestation
• Kroppen förlorar förmågan till
återhämtning trots vila
• Delar av hjärnan påverkas
negativt
• Serotonin- och
dopaminnivåer ändras
Stressrelaterad ohälsa
• Ökad risk för en mängd sjukdomar såsom:
hjärt-kärlsjukdom, diabetes, metabolt syndrom
• Ångest och depressionssjukdom
• Utmattningssyndrom
•
•
•
•
•
•
Uttalad brist på energi
Minnes- och
koncentrationsnedsättningar
Sömnstörningar
Oförmåga att hantera
tidspress
Kroppsliga besvär
Nedstämdhet och oro
Tecken
Kroppsliga symtom
• Trötthet och slut
• Sömnproblem
• Huvudvärk
• Värk i axlar och nacke
• Tryck över bröstet och hjärtklappning
• Problem med mage
• Svårigheter att slappna av
Kognitiva symtom
• Koncentrationen och minnet blir sämre
• Svårt att hålla många bollar i luften
• Mentalt och intellektuellt trött
Emotionella symtom
• Nedstämdhet
• Lättirriterad
• Olustkänsla
• Ökad oro, ev. panikångestattacker
• Känslomässigt trött
Det är alltså hög tid att dra i bromsen!
…Stressrelaterad ohälsa är lätt att förebygga men svårare att
behandla, speciellt om det går så långt som till utmattningssyndrom.
Tecken
Kroppsliga symtom
• Trötthet och slut
• Sömnproblem
• Huvudvärk
• Värk i axlar och nacke
• Tryck över bröstet och hjärtklappning
• Problem med mage
• Svårigheter att slappna av
Kognitiva symtom
• Koncentrationen och minnet blir sämre
• Svårt att hålla många bollar i luften
• Mentalt och intellektuellt trött
Emotionella symtom
• Nedstämdhet
• Lättirriterad
• Olustkänsla
• Ökad oro, ev. panikångestattacker
• Känslomässigt trött
Beteedemässiga ”symtom”
• Ångestdämpande åtgärder:
• Fysisk träning
• Alkohol
• Mat
• Svårt att släppa tankar på en uppgift,
ältande, grubbel
• Ständig tidspress:
• Går fort, äter fort, pratar fort
• ”Ska bara”
= Effektivt sätt att maskera trötthet!
Tecken
Trötthet
• Gäspar, känner sig och ser sliten ut, suckar
• Irritabilitet, olust, oro
• Svårt att fatta beslut, prioritera, komma igång med en uppgift, slutföra den
• Signal att vi hållit på med något för länge mentalt eller fysiskt
• ”Rena” tröttheten är tillfällig, går över om:
•
Tar paus, bryter aktivitet, kommer igång med aktivitet
• Ihållande trötthet, behöver:
•
Vila, se över den totala belastningen
Vad göra?
På arbetsplatsen:
• Anpassningar, lyfta av krav
• Chef och kollegor: var observanta på stresstecken
• Fråga!
• Friskfaktorer:
• Ha lämpligt mycket att göra
• Ha kontroll över arbetssituationen
• Få höra att det man gör är bra
• Känna tillhörighet, meningsfullhet och
rättvisa
Vad göra?
Individen själv:
• Självskattningsformulär
• KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale.
Googla eller sök på www.metodicum.se (finns under Frågeformulär)
• Lära sig se sina symtom/tecken på stress
• …och ta dem på allvar!
• Kommunicera
Vad göra?
…Forts. individen själv:
Förutom detta:
• Goda vardagsrutiner för träning, kost
• Göra en sak i taget
• Stänga av mobilen emellanåt
• Ifrågasätta sina krav. Är det värt det? För vems skull gör jag det?
Se till att få återhämtning genom VILA men också
PAUSER regelbundet!
Tack!
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards