Upplägg strokeutbildning våren –09 31/3 Kärlförträngningar

advertisement
Upplägg strokeutbildning våren –09
31/3
Kärlförträngningar
Förebyggande åtgärder
Läkemedel - effekter och biverkan
Vart vänder man sig vid besvär
7/4
Förståelse för dolda handikapp
Depression
Trötthet
Minnessvårigheter
Skuld
14/4
Oro/rädsla
Självkänsla
Rätt nivå på krav/ansvar - (personal, försäkringskassa)
Höja livskvalité
Vad kan jag?
Tips
Vilken hjälp går att få med resor till utlandet
Download