Sexuell hälsa och socialt arbete - Social utveckling

advertisement
Sexuell hälsa och
socialt arbete
En introduktion
Vad ska vi prata om?
Begreppet SRHR
Varför arbeta med sexuell hälsa inom socialt arbete?
Hur kan vi göra?
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Sexuell hälsa
Reproduktiv hälsa
SRHR
Sexuella rättigheter
Reproduktiva rättigheter
HBTQ
H
– homosexualitet
B
– bisexualitet
T
– transperson
sexualitet
sexualitet
könsidentitet
Q
– queer
sexualitet / könsidentitet
4
Enhetsspecifika frågor
Vuxenenheten
Enheten för funktionshinder
Enheten för barn och unga
Enheten för ekonomiskt bistånd
Illustrationer: Göteborgs Stad,
Grafiska gruppen/Lina Brandström
Enhetsspecifika frågor
Vuxenenheten
Enheten för funktionshinder
Enheten för barn och unga
Enheten för ekonomiskt bistånd
Illustrationer: Göteborgs Stad,
Grafiska gruppen/Lina Brandström
Enhetsspecifika frågor
Vuxenenheten
Enheten för funktionshinder
Enheten för barn och unga
Enheten för ekonomiskt bistånd
Illustrationer: Göteborgs Stad,
Grafiska gruppen/Lina Brandström
Enhetsspecifika frågor
Vuxenenheten
Enheten för funktionshinder
Enheten för barn och unga
Enheten för ekonomiskt bistånd
Illustrationer: Göteborgs Stad,
Grafiska gruppen/Lina Brandström
PLISSIT
Permission
Tillåtelse
Limited Information
Begränsad information
Specific Suggestions
Specifika råd
Intensive Therapy
Intensiv
Terapi
9
Vilka ord funkar för dig?
.
s
e
x
ä
l
s
k
o
g
fitta
netflix
och
chill
vara tillsammans
penis
ligga
säkrare sex
partner
samliv
preventivmetoder
relation
v
a
g
i
n
a
s
a
m
l
a
g
vara intim
Skydda sig
snippa
kärlek
snopp
a
t
t
r
a
k
t
i
o
n
f
ö
r
h
å
l
l
n
a
d
e
k
å
t
h
e
t
sexa
k
n
u
l
l
a
k
ö
n
s
o
r
g
a
n
kuk
10
Vad kan du göra för att visa att det är
ok att prata om sexualitet?
Vad erbjuder vi?
Utbildningar
Webbutbildningar
Kompetensstöd och bollplank
Länkar:
Om teamet för sexuell hälsa och hivprevention:
Illustration: Lina Brandström
http://socialutveckling.goteborg.se/team/sexuell-halsa-hivprevention/
Webbutbildning med tips och hänvisningar om sexuell hälsa och socialt arbete
http://socialutveckling.goteborg.se/team/sexuell-halsa-hivprevention/sexuell-halsa-i-socialt-arbete/webbutbildning-for-dig-somjobbar-inom-socialtjansten/
Webbutbildning om hiv:
http://socialutveckling.goteborg.se/hivhandlaromoss/
Prenumerera på nyhetsbrev om SRHR och socialt arbete:
http://socialutveckling.goteborg.se/team/sexuell-halsa-hivprevention/nyhetsbrev-srhr-i-socialt-arbete/
Illustration: Hilding Sandgren
KONTAKT:
Teamet för sexuell hälsa och hivprevention
Social utveckling
Göteborgs Stad
Frida Larsson
[email protected]
Download