Styrelsen
Högskoleledningen
Rektor
Enheten för externa
uppdrag
Fakultetsnämnden L H S
Fakultetsnämnden T N
Högskoleförvaltningen
Institutionen
Vård och Natur
Institutionen
Teknik och Samhälle
Institutionen
Kommunikation och
Information
Ledningskansliet
Avdelningen för
hälso- och vårdvetenskap
Avdelningen för
teknik
Avdelningen för
informationsteknologi
Biblioteket
Avdelningen för
naturvetenskap
Avdelningen för
ekonomi
Avdelningen för
barns, ungas och vuxnas
lärande
Avdelningen för
socialpsykologi
Avdelningen för filosofi och
kognitiv neurovetenskap
Campusavdelningen
Ekonomiavdelningen
Avdelningen för externa
relationer och
kommunikation
Avdelningen för
utbildnings- och
studentstöd
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Avdelningen för
medier, estetik och
berättande