Smittväg ESBL smittar genom direkt eller indirektkontakt smitta och

advertisement
Handlingsplan ESBL Oktober 2013
Smittskydd/Vårdhygien
Smittväg
ESBL smittar genom direkt eller indirektkontakt smitta och även via förorenade
livsmedel, fekal-oral smitta.
Riskfaktorer
Följande riskfaktorer innebär hög risk för spridning av ESBL-bildande bakterier






Diarré
Urinkateter (KAD) eller suprapubiskateter
Feces- eller urininkontinens
Bukdränage eller fistlar
Öppna vätskande sår framför allt i buk/genitala området
Trakeostomi/gastrostomi
Sida 1 av 1 
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards