Word-dokument

advertisement
Pressmeddelande, 22 november 2016
Upplands Energi går mot trenden: Behåller
elnätsavgiften oförändrad och erbjuder nätkunderna
intelligent termostat
Upplands Energi har beslutat att behålla sina elnätstaxor oförändrade för 2017. I
arbetet för att stärka kundnyttan erbjuder man sina nätkunder en intelligent
termostat som styrs via en app. Termostaten har utvecklats av uppsalaföretaget
Ngenic och bidrar till en effektivare temperaturstyrning av vattenbaserade
värmesystem. Samtidigt bidrar det till att hålla elnätsavgifterna nere.
Vi har som mål att ständigt jobba med effektivisering av drift och underhåll i vårt
elnät. Vi investerar samtidigt 28 miljoner årligen för att stärka leveranssäkerheten och
höja kvalitén på elnätet, säger Joacim Eronen, vd för Upplands Energi.
Det lokala elnätsföretaget går nu i frontlinjen för det som kallas smarta nät, med ny
teknik som ger en direkt ekonomisk nytta för både dem själva och kunderna.
Styrsystemet, Tune, som man nu installerar i stor skala har under den gånga vintern
testats framgångsrikt i ett samarbetsprojekt som drivs av Sustainable Innovation i
samarbete med Upplands Energi och Ngenic med medfinansiering från
Energimyndigheten.
Klokel har lett till kommersiella resultat redan i ett tidigt skede och kunderna som
testat är mycket positiva. Den intelligenta termostaten öppnar upp för att allt mer
förnybar energi ska kunna användas i elnäten, säger Joachim Lindborg, projektledare på
Sustainable Innovation.
Vi har efter flera år av utveckling och tester nu bevisat i praktiken nyttan med
intelligent styrningen av villavärmen. Det ger ökad boendekomfort samtidigt som det
spar energi. Kunder upplever också en trygghet i att kunna veta hur huset mår när man
är bortrest och kunna välja hur varmt man vill ha det när man kommer hem, säger Björn
Berg från Ngenic.
Projektet som kallas KlokEl går nu in i slutfasen men redan nu har man sett nyttan och
tecknar nu kommersiella avtal för att kunna gå ut i större skala.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Lindborg, projektledare Sustainable Innovation
[email protected]
070-644 22 70
Webb sust.se Twitter @sustify
Barnhusgatan 3, 111 23 Stockholm
Joacim Eronen, VD Upplands Energi
[email protected]
018-67 84 00
Björn Berg, Ngenic AB
[email protected]
0705-70 70 17
Om Sustainable Innovation
Sustainable Innovation är ett nationellt centrum, en mötesplats, för energieffektivisering
som driver stora demonstrationsprojekt, uppmuntrar till innovationer och nyföretagande,
bedriver informationsspridning och kunskapsutveckling. Företaget ägs av föreningen för
energieffektivisering som består av ett tiotal ledande företag i Sverige.
www.sust.se
Om Ngenic
Ngenic är det ledande företaget när det gäller smarta termostater i Norden. De har som
fokus att både hjälpa fler kunder med ökad inomhuskomfort och samtidigt bidra till en
effektivare uppvärmning i Världen. Ngenic bildades 2010 i Uppsala och har sedan
starten byggt en gedigen bas med både energisystemet och kundnyttan i fokus med
hjälp av en smart termostat. Det har gjort att man som innovativt bolag både fått
kundernas och energibranschens förtroende. www.ngenic.se
Om Upplands Energi
Upplands Energi-koncernen grundades 1918 och har sitt säte i Björklinge norr om
Uppsala. Företaget erbjuder elförsäljning samt energiprodukter till privatpersoner och
företag i hela Uppland. Upplands Energi äger transformatorstationer samt kraftledningar
och erbjuder distribution av energi inom eget nätområde. Enligt Svenskt Kvalitetsindex är
Upplands Energi det elbolag i Uppland som har de nöjdaste kunderna.
www.upplandsenergi.se
Webb sust.se Twitter @sustify
Barnhusgatan 3, 111 23 Stockholm
END
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards