Bestämmelser om Utmärkelser från Upplands Skidförbund

advertisement
Bestämmelser om Utmärkelser
från Upplands Skidförbund.
DIPLOM kan tilldelas person eller organisation, som utfört ett förtjänstfullt
arbete för uppländsk skididrott.
BRONSPLAKETT kan tilldelas person, som nedlagt ett förtjänstfullt arbete
för uppländsk skididrott under minst 10 år.
Förening, som varit verksam inom skididrotten under minst 15 år.
SILVERPLAKETT kan tilldelas person, som nedlagt ett förtjänstfullt arbete
för uppländsk skididrott under minst 15 år.
Förening, som varit verksam inom skididrotten under minst 25 år.
GULDPLAKETT kan tilldelas person, som enligt förbundsstyrelsens
bedömande gjort sig förtjänt av densamma.
Förening, som varit verksam inom skididrotten under minst 50 år.
STANDAR kan tilldelas enskild, förening eller företag, som på ett synnerligen
förtjänstfullt sätt lämnat stöd till den uppländska skididrotten eller på annat sätt
verksamt bidragit till den uppländska skididrottens utveckling.
Förslagsrätt till utdelning av utmärkelse tillkommer tillförbundet ansluten
förening samt ledamot av styrelsen för Upplands Skidförbund eller medlem av
dess Sekreta Utskott.
Förslag bereds i sekreta utskottet, som beslutar i enlighet med ovanstående
bestämmelser.
Styrelsen beslutar i ärenden avseende guldplakett och standar, varvid enhälligt
beslut erfordras.
Upplands Skidförbund 1997
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards