SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY UPPLANDS

advertisement
SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY
UPPLANDS VÄSBYN RUOTSINSUOMALAINEN KOULU
Adress: Hovslagargatan 25 , 194 31 Upplands Väsby
Telefon 08 - 590 809 91 , Fax 08 - 590 883 60
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.sverigefinskaskolan.se
2014-07-30
Bästa föräldrar till barn på Sverigefinska förskolan i Södertälje,
Mitt namn är Maija Vola och jag är rektor på Sverigefinska skolan i Upplands Väsby. Jag
skriver några rader till er på begäran av Markku Peuras familj.
Med anledning av Markku Peuras bortgång, måste familjen ta ställning till hur förskolans
verksamhet skall drivas i framtiden. Det handlar mest om huvudmannaskapet. Det finns olika
alternativ som familjen nu tillsammans med mig, som representant till Stiftelsen Språkskolan i
Upplands Väsby, överväger. Stiftelsen, som drev förskolan innan den såldes till Markku
Peuras företag Etnokultura AB, känner ett stort ansvar i att säkerställa att förskolans
verksamhet, som den enda finskaspråkiga förskolan i Södertälje, fortsätter.
Det som i skrivande stund är helt säkert, är att förskolans verksamhet kommer att fortsätta
precis som förut. Ingen behöver vara orolig för förskolans framtid. Maria Aalto fortsätter som
förskolechef och hon får stöd av mig och familjen under tiden.
Vi beräknar att vi i slutet av augusti vet mera och kommer förstås att informera er om
situationen så fort som möjligt.
Med vänlig hälsning,
Maija Vola
Rektor
Sverigefinska skolan i Upplands Väsby
Download
Random flashcards
Create flashcards