Periodiska systemet - Upplands Väsby kommun

advertisement
B 11
Väsby skola
LOKAL PEDAGOGISK PLANERING
Rev. 2011-10-31
2012-02-13
Kemi / Izabella Celinska
Periodiska systemet
Vad?
Hur atomer är uppbyggda.
Hur det periodiska systemet förklarar grundämnenas egenskaper.
Hur elektroner håller ihop atomerna i en molekyl.
Hur bindningarna fungerar i jonföreningar och metaller.
Varför?
Ur kursplanen i kemi
Materiens egenskaper. Centralt för förståelse av materien är dess oförstörbarhet. Inom detta område
behandlas:
 Atomer och joner
 Kemisk bindning: jonbindning, molekylbindning, metalbindning
 Kemiska reaktioner och vad som påverkar dem
 Sambandet mellan kemisk bindning och materials egenskaper
Hur?
Kemi boken avsnitt ”Periodiska systemet och kemiska bindningar” läsa och svara på frågor.
Laborationer- stålull hur reagerar den i neutral, surt och basiskt miljön. Hypoteser, observationer och
anteckningar görs i labbhäften.
Grupparbete (3-4 elever) som gör Power Point presentation på hur olika grundämnen fungerar i olika
typer av molekylbindningar (eld, luft, mark, vatten, maten och material )
Redovisning
Muntliga redovisningar och skriftliga diagnoser.
Laborationsrapporter med ritningar och utförliga anteckningar.
Grupparbete (3-4 elever) Power Point presentation.
Avslutningsprov där innehållet liknar de skriftliga diagnoser.
När?
v. 4 till v.10
Väsby skola
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby
 08 - 590 973 46
 08 - 590 837 62
 [email protected]
 www.upplandsvasby.se/vasbyskola
B 11
Väsby skola
LOKAL PEDAGOGISK PLANERING
Rev. 2011-10-31
Kunskapskrav
Förmåga
E
C
A
-
F
E
D
C
B
A
Underlag för
bedömning
saknas helt.
Uppfyller inte alla
kriterier för E
Uppfyller alla
kriterier för E
Uppfyller alla kriterier
för E och till övervägande del C
Uppfyller alla
kriterier för E
Uppfyller alla
kriterier för C och till
övervägande del A
Uppfyller alla
kriterier för A
Ej godkänd
Godkänd-nivåer
Väsby skola
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby
 08 - 590 973 46
 08 - 590 837 62
 [email protected]
 www.upplandsvasby.se/vasbyskola
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards