Läs april månads informationsbrev här.

advertisement
Skogen april 2016
Information




Vi har reviderat vår värdegrund och den sitter nu uppe på
avdelningarna. Läs gärna!
De barn som ska börja förskoleklass till hösten träffas på
fredagar. Enligt traditionen på Kamomillen heter de ”röda
gruppen”. Vi kommer att samarbeta mer och mer med
Ängens och Skogens ”rödingar” för att de barn som kommer
att gå i samma skola ska lära känna varandra.
Just nu håller vi på att gå igenom förskolans alla böcker. Vi
granskar dem bl. a. utifrån ett genusperspektiv. Detta är en
del i arbetet med vår ”Plan mot diskriminering och
kränkande behandling”.
Den 22 mars hade vi föräldramöte. Det var en hel del som
kom, men eftersom det ändå var ganska många som tyvärr
inte kunde närvara har vi skrivit ut den presentation som
visades under föräldramötet. Denna sitter nu uppe i båda
hallarna på Skogen för er att läsa och titta i. På mötet visade
vi även föräldrarna runt i våra lärmiljöer för att få se hur vi
har det. Ni är alla välkomna att komma in och se er omkring
hos oss på Skogen vilken dag som helst när ni är här och
lämnar eller hämtar.
Lejongruppen är mitt uppe i deras projekt målning där de
bland annat testat olika målningstekniker. Eftersom vi nu
skiftar i årstid har de även fått målat de olika årstiderna.
Barnen har sått ärtor som vi ska studera hur det växer i våra
små miniväxthus. Målet är att få skörda och smaka på ärtskott
om några veckor.
Förskolans blivande skolbarn, kallas för ”Rödingarna” träffas
oftare under våren och har olika aktiviteter, för att de barn
som kommer att gå i samma skola ska lära känna varandra
bättre.
Grodgruppen har nu påbörjat ett nytt projekt som denna gång
är djur. Vi startade upp detta med att prata om djur och att
leka lite djurlekar. Några i gruppen har även målat valfritt djur.
Detta projekt är fortfarande i uppstart och kommer fortsätta
utvecklas de kommande veckorna.
Viktiga händelser
Torsdagen den 14 april ska
ledighetslapparna inför sommaren
senast lämnas in.
Information om utvecklingssamtal
kommer ut inom en snar framtid.
19 maj, Förskolans dag.
Sommarfest 1 juni kl. 15.00.
Alla föräldrar är välkomna. Inbjudan
kommer separat.
22 – 23 augusti är det
planeringdagar för personalen.
Förskolan är då stängd.
Att tänka på
Vädret skiftar en hel del, så tänk på
att se över era barns kläder så det
finns kläder för alla väder.
Språk
Här på förskolan genomsyras hela
vår dag utav språk i olika former. Vi
snappar upp nya ord, vi rimmar,
skriver, läser och konverserar med
varandra. Genom den dagliga
kontakten utvecklar vi alla vår
språkförmåga. Vi byter ut ord som
den och där. Ex. ”Ta den röda
pennan som ligger på bordet”
istället för att säga ”Ta den som
ligger där”.
Ugglegruppen fortsätter med sitt musikprojekt. Barnen har
fått spela med sina maraccas i samling samtidigt som de
sjungit. De har även provat att måla till musik. Detta ska
uppföljas med att testa olika musikstilar och se hur målningen
och stämningen utvecklas när olika sorters musik spelas i
bakgrunden.
Kamomillens förskola; Biträdande Förskolechef: Heléne Keijser: 018-727 69 60
Telefonnummer: Hagen: 018-727 69 62, Skogen: 018-727 69 64, Ängen: 018-727 69 63,
Download